June 13, 2016

PENDEKATAN MENDALAMI TURATH TASAWUF


BBB, 07 Ramadhan 1437 = 12 Jun 2016  (Ahad):
Pendekatan  adalah lebih dari susunan. Ia adalah rangka menyeluruh yang ibarat jika mau membina sebuah rumah, maka dia adalah merupakan plan arkitek yang disediakan  yang kontrektor atau juru bina mengikutinya sehingga sebuah binaan yang dihasratkan  lengkap terbina. Sudah tentulah apa yang hendak dibina itu berada di dalam kefahaman pihak yang mau membinanya.
Sifat keilmuan tasawuf adalah berbeza dengan  bidang keilmuan-keilmuan  yang lain. Ia  adalah lebih bersifat jiwa ,rohani,  subjektif, ubudiyyah, bahkan estetik. Memperkatakan tasawuf adalah memperkatakan pengalaman kerohanian yang dilalui oleh tokoh-tokoh sufi di dalam perjalanan dan penujuan kesufiannya  yang diungkap dan yang tidak terungkap.
Tetapi sebagaimana diibaratkan kepada keilmuan dan kema`rifatan sufi sebagai rangka binaan yang sebenarnya lebih subjektif dari konkrit, tentulah ada  asas, sumber, infra-struktur dan bahan-bahan bagi  membina `Teratak Sufi` yang  di bawah lindungan subjektif ini khazanah sang sufi  asyik dengan praktif kerohanian  dapat dihimpun. Yang paling penting ialah diri insan itu sendiri sebagai ``Rumah Rohani`. Persoalan timbul, apakah `Kalbu` rumah rohani mempunyai  kelayakan bagi pengisian aspek-aspek kerohanian, bersih dari elemen-elemem  negatif, kerana pada puri hati inilah menjadi wadah utama  penyuburan. Ibarat `sarang lebah`  kepadanya mendatang segala kemanisan rasa  dari ketaatsetia terhadap Pencipta.
Bagi menyubur jiwa ketasawufan itu situasi kelilingan seharusnya kondusif   dengan  alam keliling dapat menyuburkan pohon dan rimbun dengan bunga-bunga yang dapat menyumbangkan kepada madu rohani. Dalam bahasa biasa dengan diri insan sebagai wadah utama, maka alam keliling sama menjadi wadah ketasawufan.
Sungguhpun hati dan jiwa insan secara fitrah terdorong kepada pencarian yang bersifat  mistri, tetapi bagi pencarian yang bersifat persendirian adalah lebih banyak yang terdorong kepada kesilapan dan ketidakbenaran dan penyelewengan. Sebab itu di dalam pelayaran penujuan kepada yang bersifat hakikat yang benar, ibarat berjalan malam dapat berpandukan isyarat bintang-bintang dan jika siang sudah tentulah cahaya benderang menyuluh arah kebenaran. Jadi perjalanan kerohanian  seharusnya berdasarkan panduan  Kitab Suci Al-Qur`an dan Panduan Kerasulan. Inilah sebenarnya segara lautan kerohanian yang mendepani pejalan rohani. Sumber yang didepani adalah wadah yang tak terterokai. Sumber alam yang didepani diri dalam perjalanan sama membuka ruang perjalanan bagi mendalami   kandungan dan rahsia-rahsian Qur`ani. Sesungguhnya sumber Qur`ani  dan alami ini tidak henti-henti di kaji dan tidak mungkin kehabisan diterokai.
Lantaran diri, alam dan kitab panduan membuka  ruang  mendekati yang hakiki – Allahu Rabbi Inilah medan jihad rohani yang didepani sufi. Mendepaninya berbagai-bagai ungkapan dapat disebutkan bahawa:
1)      Tuntutan memperbaiki  diri sesuai dengan tuntutan yang Hakiki
2)       Medan asyik yang mendepani sufi  tidak bertepi
3)      Terhambur ungkapan-ungkapan  pujian mesra dan mengagungkan
Pada hakikatnya  kewujudan sama ada yang bersifat ghaib dan shahadah  adalah penyaksian dan rahsia Tuhan. Ianya dapat dilihat dari dua dimensi, dimensi lahiri dan akli yang  menjadi wadah keilmuan yang terus dikaji insan di dalam berbagai nama keilmuan dan dapatan untuk kepentingan kehidupan dan dapat dilihat dari segi dimensi rohani yang  pada hakikatnya lebih luas dan dalam yang dihayati dan menjadi sumber kerohanian.
Sebagaimana  kewujudan dikaji dari segi keilmuan tidak habis-habisnya yang pada hakikatnya makin menyerlahkan hakikat Pencipta, demikianlah juga bidang kerohanian. Tidak semua yang mengalami dan menghayati membuat catatan kerohanian yang dilalui.
Tapi sebagaimana bidang ilmu ada usaha-usaha murni yang melakukan pendokumentasian yang menjadi panduan bagi generas-generasi mempelajari dan meluaskannya, demikian juga dengan bidang kerohanian, bahawa ada di kalangan mereka yang terlibat di dalam bidang kerohanian yang membuat catatan pengalaman dan kajian-kajian. Sesungguhnya usaha kalangan mereka inilah menjadi warisan yang dapat dijadi panduan untuk dipelajari dan menghayati. Inilah apa yang kita maksudkan `Turath Tasawuf`  yang menjadi fokus tulisan ini.
Dalam kata lain Turath Tasawuf atau Perbendaharaan tasawuf ini menjadi bahan penelitian dan pengajian kita. Antara yang akan dilakukan:
1)       Meneliti  sumber dan akar tasawuf Islam
2)      Pertumbuhan awal bagi tasawuf
3)      Hasil-hasil penulisan awal dalam bidang tasawuf
4)      Kelahiran karya-karya tasawuf secara kronologi
5)      Ciri keistimewaan dan penambahan maklumat yang dibawa oleh karya/tokoh
6)      Madrasah-madrasah  dan aliran-aliran yang dibawa oleh karya/tokoh
7)      Pendekatan-pendekatan ketasawufan
8)      Tokoh-tokoh sufi sebagai bahan kajian
9)      Ketasawufan dan estetika
10)   Kesan pada individu, jamaah dan ummah
Sudah tentulah apa yang disenaraikan di atas bukanlah sesuatu yang sempurna dan lengkap. Sesungguhnya dalam kajian, penghayatan dan penulisan akan lahir dan bertembung dengan bahan-bahan baru yang diharapkan akan menambahkan lagi maklumat dan melengkapkan kajian dan poenulisan.
Di dalam membicarakan tentang ketasawufan, sesungguhnya  telah  lahir berbagai pendapat  yang pro- dan kontra, tetapi kita mau menegaskan bahawa tiada siapa yang dapat menafikan bahawa diri insan tidak terdiri dari binaan fizikal  semata-mata, tetapi ada elemen akli dan rohani. Menyempurnakan kedua-duanya merupakan tuntutan diri. Sebagaimana tuntut akli melahirkan keilmuan, maka demikian juga dengan kerohanian melahirkan  ketasawufan. Kalangan yang menentang kerohanian dan ilmu yang berkait dengan kerohanian  sebagai menentang dirinya dan cuba menafikan apa yang diperlui oleh masyarakat dan umat. Perkembangan ini sebenarnya seiringan berlaku di dalam perkembangan  tamaduan   dan peradaban umat. Walau bagaimana majunya manusia, bidang rohani tetap mendapat tempat dan seharusnya bergandingan  serta  sempurna dan menyempurnakan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment