June 28, 2016

TAKRIF MENDEKATKAN PENGENALAN, RUANGLINGKUP DAN BATASAN


BBB,  22  Ramadhan  1437 =  27 Jun 2016  (Isnin):
Mempelajari   sesuatu  ilmu  sepatutnya  mengenalinya  kalau boleh secara tuntas agar melalui pengenalan yang jelas dapat dilakukan amalan tanpa waswas. Kaedah pengenalan paling ringkas ialah melalui nama dan sifat yang mau dikenali. Pada peringkat yang lebih atas ialah dengan mentakrif atau mendefinisikan sesuatu keilmuan itu yang memudahkan ianya dikenali. Istilah takrif yang berasal dari bahasa `Arab itu sendiri sudah bererti `mengenali`. Dengan takrif  atau definisi dapat dikenali bidang, runglingkup, had dan batas sesuatu ilmu itu.
Demikian juga bagi mengenali  tasawuf, maka selepas mengenali dan memahami istilah tasawuf, maka pendekatan yang lebih luas adalah mengenalinya secara takrif atau definisi. Pendekatan ini adalah menjadi tradisi di dalam pembicaraan keilmuan keislaman yang pengarangnya memulakan dengan istilah yang diberi `Makna dari segi lughah dan istilah` yang diikuti dengan huraian secara definitif.
Di dalam mentakrif sesuatu keilmuan biasanya ada perbezaan antara seorang ilmuan dengan ilmuan  yang lain bergantung pada sudut pandangan, kedalaman dan orientasi keilmuan ilmuan berkenaan.  Berhubung dengan tasawuf oleh kerana ianya bidang yang bersifat kerohanian dan kehalusan (seni rohani), maka ada yang melihatnya secara langsung dan bersifat objektif, tetapi ada pula yang melihatnya secara intuitif rohani dan subjektif. Kesemuanya perlu diberi perhatian lantaran dalam  pembicaraan lanjut ciri-ciri sedemikian akan didepani dan menuntut kefahaman bukan saja secara langsung dan objektif, tetapi bersifat intuitif, seni rohani dan subjektif.
Sebenarnya takrif tasawuf begitu banyak – ribuan jumlah, bahkan bagi seorang sufi ada  yang lebih dari satu definisi, ia bergantung kepada situasi, sudut pandangan dan pengaruh persoalan yang dibicarakan.
Kita akan mengambil definisi-definisi  dari berbagai sufi terkenal bagi melihat persoalan dan bidang-bidang yang diberi tumpuan.
Permulaan kita mengambil takrif tasawuf dari tokoh sufi  yang diiktiraf sebagai pemimpin tokoh sufi sunni, iaitu Abu al-Qasim  al-Junayd al-Baghdadi (m. 297H.).  Beliau telah ditanya tentang tasawuf, maka katanya:
Tasawuf ialah membersih hati dan memisah diri dari akhlak rendah (syahwat), memadamkan dari diri sifat-sifat kekasaran insan, menjauhi dari dakwa-dakwa keakuan, meningkat kepada sifat-sifat rohaniyyah, taalluq dengan ilmu-ilmu hakikat, mementingkan yang lebih abadi dari kesementaraan, menasihat kepada ummah, menunaikan janji dari segi hakikat kepada Allah dan menurut shari`at Rasulullah s.a.w.) (Abu Bakar al-Kalabadhi, Al-Ta`arruf li Madhhab Ahl al-Tasawwuf, 1388/1969: 34).
Definisi Al-Junayd ini  adalah pada tahap tinggi dan komplikated. Sebagaimana disebutkan seorang sufi kadang-kadang mempunyai definisi berbilang menurut keadaan dan situasai mengorientasikannya. Demikian Al-Junayd juga mempunyai lebih dari satu definisi. Definisi yang lain yang lebih bersifat langsung dan objektif ialah sebagaimana katanya;
Tasawuf ialah mempraktikkan  segala akhlak yang murni dan meninggalkan segala akhlak yang keji.`` (`Abdul Qadir `Isa, Haqa`iq `an al-Tasawwuf, 1970: 14).
Ditanya kepada Sahl bin Abdullah al-Tustari (m. 283H.) tentang sufi, katanya:
``Orang yang bersih jiwanya dari kekotoran, penuh mindanya dengan fikiran, menumpu kepada Allah dan memutus diri dari manusia dan sama baginya emas dan kaca.`` (Al-Ta`arruf: 34).
Sebuah anekdot tentang tasawuf, diceritakan bahawa  Dhu al-Nun al-Misri (m. 245H.) berkata dalam perjalanannya dia pernah menemui seorang  perempuan di pantai di negeri Sham maka dia bertanya kepadanya, ``Dari mana engkau datang ?` Dirahmati Allah , maka dia menjawab dengan ayat Al-Qur`an bermaksud, ``Daripada kaum-yang renggang lambung mereka dari tempat duduk  (menyenggeng) mereka berdoa kepada Tuhan mereka kerana takut dan mengharapkan Nya (Al-Sajadah: 16). Kata Dhu al-Nun kepadanya, ``Ke mana pula hendak dituju ?,   Jawabnya,
``Kepada lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh urusniaga dan jualbeli  daripada mengingati Allah (Al-Nur: 37). Maka kataku kepadanya, sifatkan kepadaku tentang mereka, lalu beliau mengungkapkan puisi bermaksud:
Kaum yang ingatan mereka takluk semata kepada Allah
Tiada bagi mereka itu sesuatu  yang  melebihi
Tumpuan kaum itu kepada Pemilik dan Tuan mereka
Seindah tuntutan  kepada yang Tunggal tumpuan
Tidaklah menjadi pertikaian oleh dunia dan kemuliaan
Makan minum dan  bahagia  kehidupan kekeluargaan
Tidak dengan pakaian mahal berhiasan gemerlap
Tidak juga  bergerak ke lokasi-lokasi  pandangan
Melainkan menyegera kepada perkembalian abadi
Yang makin menghampiri oleh perjalanan jauh
Jangan  tergadai oleh lembah-lembah melalaikan
Di puncak-puncak pertemuan menuntut penyelesaian.
(Al-Ta`arruf: 35).
Disamping pendapat-pendapat di atas terdapat pendapat-pendapat yang lebih ringan. Kata Kadhi Shaykh Zakariyya al-Ansari bahawa:
``Tasawuf ialah ilmu yang dikenali dengannya ahwal yang berhubung dengan pembersihan diri, memurnikan akhlak, memakmurkan yang zahir dan batin bagi mencapai kebahagiaan yang abadi.`` (Haqa`iq `an al-Tasawwuf: 13)
Sebagaimana kata Shaykh Ahmad Zarruq:
``Tasawuf ilmu bertujuan mengislahkan hati dan Mengesakan Allah Rabbul Jalil.``
Dan kata Shaykh Abu al-Hasan al-Shadhili:
``Tasawuf melatih diri dari segi `ubudiyyah dalam menerima hukum,-hukum Rubiyyah.`` (Haqa`iq  `an al-Tasawwuf: 13-14).
Melalui takrif-takrif di atas dapat ditanggapi sebagai permulaan terhadap bidang, ruanglingkup, batas dan had tasawuf sebelum mendepani  persoalan dan kandungan yang lebih banyak dan lebih luas.

Sekian. 

1 comment:

 1. SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI SOLEH JAFFAR,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR DAN AKHIRNYA AKI SOLEH JAFFAR MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI SOLEH JAFFAR SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI SOLEH JAFFAR …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR: 0853- 7778–3331  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d
  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI SOLEH JAFFAR]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI SOLEH JAFFAR] DI 0853- 7778–3331
  insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]


  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل
  SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI SOLEH JAFFAR,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR DAN AKHIRNYA AKI SOLEH JAFFAR MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI SOLEH JAFFAR SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI SOLEH JAFFAR …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR: 0853- 7778–3331  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d
  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI SOLEH JAFFAR]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI SOLEH JAFFAR] DI 0853- 7778–3331 insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]

  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

  ReplyDelete