June 6, 2016

Insan Khalifah, Rabbani Dan Kamil


BBB, 29 Sha`ban 1437 = 5 Jun 2016 (Ahad):


Daripada insan baik biasa dan insan unggul dari realiti terdapat  kategori Insan yang dikenali dengan Insan Khalifah, Insan Rabbani  dan  Insan  Kamil.
Kalau dirajah tegi segi,  maka pada tapak ialah `Insan Biasa`, maka pada  sendeng pada sebelah kanan ialah mewakili `Insan Khalifah`, pada sendeng pada sebelah kiri adalah dikenali dengan `Insan Rabbani` dan pada kemuncak pertemuan dua sendeng ialah `Insan Kamil`.
Antara ketiga-tiga kategori insan berkenaan, maka Insan Khalifah lebih terkenal berbanding dengan kategori insan yang lain – Insan Rabbani  dan Insan Kamil.
Insan  Khalifah pada asalnya merujuk kepada Nabi Allah Adam a.s. yang  dilantik Allah s.n.w. menjadi klhalifah di bumi Allah (Al-Baqarah: 30).
Istiilah ini lebih popular dengan penggunaan istilah ini kepada Khulafa` al-Rashidin, iaitu  Khalifah Abu Bakar, Umar, `Uthman dan `Ali r. `anhum. Juga kemudian istilah ini turut digunaklan oleh pemerintah-pemerintah Kerajaan Umawiyyah, Abbasiyyah, Turki  dan sebagainya. Istilah khalifah digunakan secara umum kepada semua  mereka yang  bertanggungjawab dari segi kepimpinan, termasuk juga kepimpinan keluarga.  Dapat dibuat rumusan konsep khalifah ini:
1)       Tugas kepimpinan penting pada peringkat negara seperti khulafa` al-Rashidin yang empat,.
2)      Tugas ini dipikul oleh lelaki  yang berkelayakan dan adalah muslim
3)      Menjalankan tugas – perintah Allah atas nama  pemerintahan Islam
4)      Mempertahankan kedaulatan Islam termasuklah dari segi  keselamatan Dalam Negara, Pertahanan dan hubungan antarabangsa.
5)      Meluaskan pengaruh Islam dan dakwah.
Khalifah boleh dicapai oleh manusia biasa yang berkelayakan. Dari segi politik pemerintahan, pemerintahan secara khalifah berakhir dengan berakhirnya empayar pemerintahan Turki pada  akhir peperangan Dunia Pertama 1920an.
Walau bagaimana istilah khalifah masih digunakan, iaitu nerujuk kepada sebarang kepimpinan lelaki yang ada  kaitan dengan keislaman.
Insan Rabbani


Rabbani merujuk kepada  Rabb  - Allah yang bersifat mendidik, menjaga,   memelihara  yang menyebabkan semuanya berjalan dengan baik.
Dari istilah Rabb juga lahirnya pecahan kata, iaitu Tarbiyah – pendidikan  yang berasaskan nilai-nilai Islam yang sudah tentu diredhai Allah. Tarbiyah menurut nilai-nilai Islam boleh berlaku pada semua peringkat mulai dari anak sebagai bayi, anak pra sekolah, sekolah rendah hingga tinggi, bahkan hingga ke pengajian tinggi. Konsep tarbiyah juga berlaku kepada orang-orang dewasa, misalnya menerusi pengajian di masjid dan dimana-mana tempat pengajian. Tarbiyah juga merujuk kepada penyediaan suasana yang sesuai dengan pendidikan yang biasanya berciri agama.
Insan Rabbani lebih merujuk kepada   mendapat pendidikan kerohanian  dan hidup dengan cara kerohanian  yang lebih mendekati dirinya dengan Allah, sebagai contoh golongan ubbad, zuhhad  dan sufi. Insan Rabbani berbeza dari Insan Khalifah yang lebih sebok dengan pentadbiora dan politik pemerintahan, manakala Insan Rabbani ialah insan rohani yang mesra hidup secara rohanbi.
Walau bagaimana istilah tarbiah yang merujuk kepada Rabbani, kini menjadi istilajh yang popular merujuk kepada semua jenis pendidikan yang bersifat Islam.
Islam Rabbani boleh dicapai oleh insan biasa yang meningkat dari segi keilmuan dan amalan yang bersifat kerohanian.  Keterlibatan dengan masyarakat adalah kurang berbanding Insan Khalifah.
Insan Kamil
Berlainan dengan insan Khalifah dan Insan Rabbani yang boleh dicapai oleh semua insan yang berkelayakan, tetapi  insan Kamil tidak dirujuk kepada sebarang insan, sebaliknya iuanya dirujuk hanya kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Insan Kamil. Bagi  Insan Kamil padanya terhimpun ciri-ciri insan Khalifah  dan Insan Rabbani. Insan Kamil juga digunakan sebagai istilah falsafah wahdatul wujud yang merujuk sifat-sifat kesempurnaan kealaman kepada Nabi Muhammad.
Insan ideal yang dikenali dengan Insan Khalifah, Rabbani dan Kamil ini meskipun tidak mudah dicapai oleh manusia awam secara lengkap, tetapi  elemen  kesempunaan yang ada pada ketiga-tiga kategori insan berkenaan adalah jadi contoh tauladan dan panduan di dalam kehidupan.  Misalnya dari elemen Insan Khalifah yang lebih dilihat dari segi polieik pemerintahan, maka model pemerintahan khalifah-khalifah dijadikan panduan. Misalnya elemen keadilan yang dikait denmgan Umar Ibn al-Khattab dan juga `Umar bin `Abdul Aziz selalu dikaitkan   sebagai model pemerintahan yang adil. Khususnya bagi kalangan yang menguasai politik pewmerintahan negara.  Manakala bagi insan Rabbani, maka tokoh-tokoh kerohanian pula menjadi model ikutan seperti  Abu Zarr  al-Ghiffari,  Ammar bin Yasir, Ahmad bin Hanbal, Abu al-Qasim al-Junayd, Al-Ghazali, Al-Qushairy dan ramai lagi.


Manakala dari Insan Kamil, maka tidak lain dari contoh tauladan melainkan Rasulullah s.a.w., khususnya dari segi keakhlakan yang disifatkan oleh Al-Qur`an yang bermaksud:
``Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad)  mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia (Al-Qalam: 4). Juga firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah adalah contoh ikutan yang baik` (Al-Ahzab: 21).
Demikian insan-insan ideal di dalam Islam. Mereka menjadi contoh kesempurnaan yang harus diikuti baik dari segi kepimpinan, kerohanian dan pendidikan. Konsep keinsanan ideal dan unggul ini tidak lain  dari mendorong insan menjadi insan yang baik bagi pembinaan masyarakat yang baik.

Sekian.


No comments:

Post a Comment