June 9, 2016

Pendekatan-Pendekatan Akidah


BBB,  03 Ramadhan 1437 =  08 Jun 2017 (Rabu):


Pendekatan dari segi akidah adalah penting. Dengan pendekatan dapat dilihat ke arah mana dituju dan kecenderungan pihak yang membuat pendekatan. Juga dengan pendekatan dapat dilihat betul atau menyelewengnya pendekatan-pendekatan berkenaan.
Bagi semua pendekatan yang telah dibicarakan dapat dirumuskan kepada
·         Sumber Induk

1)       Pendekatan Salaf
2)      Pendekatan Khalaf
a)       Tradisional
b)      Terbuka
3)      Menyeleweng

·          Sumber Induk
Maksud dengan sumber induk tidak lain dari Al-Qur`an dan Al-Hadith. Sumber berkenaan juga dikenali sebagai sumber Naql. Semua aliran di dalam akidah adalah bertolak dari kedua sumber di atas.
1)       Pendekatan Salaf


a)      Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah
Pendekatan ini merujuk kepada pendekatan pada zaman Rasulullah s.a.w. dan sahabat-sahabat. Ada yang melanjutkan tempoh salaf hingga ke tempoh 3 abad dari zaman Rasulullah s.a.w. Namun pendekatan dari segi masa bukanlah batas mutlak bagi salaf dan khalaf. Tetapi ia adalah bergantung kepada pendekatan itu sendiri.
Sebagai contoh, dianggap sebagai lanjutan bagi pendekatan Salaf ialah pendekatan  oleh Abu Ja`far Ahmad bin Salamah al-Azdi al-Tahawi  (m. 321H.). Buku akidahnya berjudul: Usul al-`Aqidah al-Islamiyyah.
Pendekatannya ini lebih mengambil langsung persoalan akidah daripada Al-Qur`an (paling utama) dan juga Al-Hadith. Pelanjut dari pendekatan  Salaf ialah  Ahmad bin Hanbal (m.241H. ), Ibn Taimiyah (m. 724H.).
Wahabi di Hijaz juga dikira sebagai pelanjut bagi Aliran Salaf. Aliran ini diasaskan oleh Muhammad bin `Abdul  Wahhab (m.1787M.). Terkenal sebagai aliran yang menentang keras terhadap berbagai-bagai jenis khurafat semasa kenaikannya. Wahabi menentang pendekatan berasaskan sifat dua puluh. Pendekatan tentang ketuhanan dilihat dari segi Uluhiyyah dan Rububiyyah. Kitab-kitan akidah yang dibenar di Makkah  dan Tanah Hijaz adalah kitab-kitab yang sealiran dan tidak bercanggah dengan aliran akidah Wahabi. Contoh akidah oleh Al-Tahawi di atas atau pendekatan  yang dibuat oleh  Abu Bakar Jabir al-Jaza`iriyy dengan bukunya yang berjudul `Aqidat al-Mu`min. Yang diterbit oleh Penerbit Universiti al-Azhar, Mesir.
2. Pendekatan Khalaf


Lebih merujuk kepada  pendekatan  akidah oleh Ash`ari dan Maturidi yang mengambil pendekatan menghuraikan ayat-ayat mutashabihat. Membicarakan tentang Dhat dan sifat-sifat Allah Ta`ala dan pengkategorian sifat-sifat berkenaan kepada nafsiyah, salbiyah, ma`ani dan bagi Maturidi ada sifat  ma`nawiyah. Pendekatan yang diberi nama Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah adalah pendekatan popular dan mempunyai pendukung-pendukung besar seperti  Al-Juwainy, al-Baqillani, Taftazani,, bahkan Al-Ghazali.
Alam Melalyu adalah pendukung Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, terutama – Ash`ari. Antara penyebar-penyebar aliran ini seperti Nuruddin al-Raniri dan Tuan Muhammad Zayn bin Al-Faqih Jalaluddin  dari Aceh. Di Tanah Melayu ialah seperti Shaykh Abdul Malik bin Abdullah, Shaykh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kutan, Kelantan dan dari  Fatani seperti   Shaykh Daud bin Abdullah al-Fatani, Shaykgh Zaunal Abidin bin Muhammad,, Shaykh Nik Mat bin Ismail Daud al-Fatani dan ramai lagi.
b)      Pendekatan  Terbuka
Bermaksud pendekatan yang tidak terikat dengan pembicaraan sifat dua puluh dan pecahan-pecahannya.
Sebagai contoh pendekatan buku Tauhid Pendekatan Saintifik oleh Abdul Majid Aziz al-Zandani,  Syed Sabiq dengan bukunya berjudul `Akidah Islam, dan Qur`an Saintifik dan The Power of Al-Qur`an yang kedua-kedua buku berkenaan dihasilkan oleh Dr. Danial Zainal Abidin dan karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh yang lain.
3.  Menyeleweng
Banyak aliran dan pecahan-pecahan penyelewengan. Tapi dapat dirumuskan kepada:
a)       Penyelewengan yang bersifat falsafah pemikiran
Bermaksud ada pendekatan dan persolan yang dibahaskan. Sebagai contoh ialah Mu`tazilah yang tokohnya Wasil bin `Ata` misalnya membicarakan tentang, sifat Tuhan, Keadilam, Tempat antara dua tempat, tentang Al-Qur`an, konsep kalam Tuhan dan sebagainya yang perbahasan berdasarkan logik dan rasional. Mereka digolongkan sebagai menyeleweng.
Aliran-aliran berciri sedemikian ialah seperti Qadariyyah, Jabariyyah, Murji`ah, Najariyyah dan beberapa yang lain.
b)      Penyelewengan yang Berpunca Dari Ketokohan
Di bawah kategori ini ialah Shi`ah yang mempertikaikan perlantikan Khalifah-khalifah  awal  yang dianggap  mengenepikan Ali sejak awal perlantikan. Shi`ah mendewa-dewakan turunan dan melantik imam-imam Shi`ah dari turunan Ali dan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh selanjutnya.
. Termasuk di bawah persoalan ketokohan ialah Baha`yyah dan Qadyani ataiu Ahmadiyyah yang jelas kedua-dua aliran ini menyelewreng.
Kelahiran pendekatan-pendekatan akidah ialah bertujuan memurnikan akidah Islam dan mempastikan aliran atau  mazhab akidah yang benar dan menunjukkan akidah-akidah yang salah yang  seharusnya   dijauhi.

Sekian.
1 comment:

 1. kami sekeluarga tak lupa mengucapkan puji syukur kepada ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4 angka 8324 alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH,,di no (((082-313-336-747)))
  insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 275
  juta, wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
  tapi tidak ada satupun yang berhasil..  Solusi yang tepat jangan anda putus asah....AKI SOLEH akan membantu
  anda semua dengan Angka ritwal/GHOIB:
  butuh angka togel 2D 3D 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
  100% jebol
  Apabila ada waktu
  silahkan Hub: AKI SOLEH DI NO: (((082-313-336-747)))


  KLIK DISINI BOCORAN TOGEL HARI INI
  angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/  angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/  angka GHOIB; malaysia  angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/  angka GHOIB; laos  ReplyDelete