June 18, 2016

KASIHKAN RASULULLAH S.A.W., BAGINDA MODEL KETASAWUFAN


BBB, 12 Ramadhan 1437 =  17 Jun 2016 (Juma`at):


Topik mengenai `Kasihkan Rasulullah` bukanlah topik  popular dalam pembicaraan ilmu tasawuf. Melihatkan kepada kitab-kitab seperti Kitab al-Zuhd wa al-Raqa`iq oleh Abdullah al-Mubarak (m. 181H.), Kitab Al-Ri`ayat li Huquq Allah oleh Abu Abdullah al-Harith bin Asad al-Muhasibi (m. 243H.)  dan kitab al-Ta`arruf li Madhhab Ahli al-Tasawwuf oleh Abu Bakar Muhammad al-Kalabadhi (m. 380H.) tidak menjadikan topik tentang Kasih, Cinta atau Tentang Rasulullah s.a.w. sebagai satu aspek ketasawufan. Jika adapun maka ianya bukan dikira sebagai bahagian dari bab atau persoalan tasawuf yang penting. Misalnya di dalam kitab Al-Luma`  karangan Abu Nasr Abdullah bin `Ali al-Sarraj al-Tusi (m. 378H.) dan kitab Ihya` `Ulum al-Din al-Ghazali (m. 505H.) terdapat sedikit pembicaraan tentang Rasulullah s.a.w..
Di dalam kitab Al-Luma` dibicarakan tentang Rasulullah s.a.w. di bawah judul, `Kitab Uswah dan Ikutan Dengan Rasulullah s. a.w.`
Iaitu tentang kefahaman dan muafakat dalam mengikuti Rasulullah, iaitu riwayat-riwayat tentang Hadith Rasulullah yang maksudnya berhubung dengan tasawuf, tetapi tidak disertkan perawi-perawi. Contoh:
Diriwayatkan daripada Nabi s.a.w. Baginda bersabda bermaksud:
``Allah mengadabkan daku, maka eloklah adabku.`` dan maksud:
``Aku mengajar kamu tentang Allah dan Aku lebih takutkan Allah daripada kamu.``
Mencatat lagi oleh Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi bahawa sah sabda Nabi bermaksud:
``Aku diberi pilih antara Nabi berstatus Raja dan Nabi berstatus Hamba, maka diisyarat  oleh  Jibril a.s. bahawa ``engkau wajar bertawadu``, maka aku memilih Nabi bersifat ubudiyyah, aku kenyang sehari dan lapar sehari.``
Dan terdapat lagi lebih dari 10 Hadith yang diunjurkan yang semuanya bernada kesufian. Kemudian diikuti dengan do`a Nabi serta riwayat tentang Baginda secara berawi yang diriwayat oleh  Abu Sa`id al-Khudri tentang kewarakan Nabi yang banyak melakukan kerja-kerja sendiri seperti menunggang unta, menjahit baju Baginda yang carit dan memerah susu biri-biri dan berbagai-bagai kerja lagi.
Begitu juga riwayat-riwayat `Aishah tentang Nabi, disamping-riwayat-riwayat yang tidak berawi dan diakhiri dengan riwayat-riwayat tokoh-tokoh sufi pada mengikuti Rasulullah s.a.w. seperti Junayd, al-Hiri, al-Bistami, al-Rudhbari, Dhu  al-Nun al-Misri, Sahl al-Tustari dan Sulaiman al-Darani. Semua pengriwayatan adalah bersuasana dan berintuisi tasawuf (Al-Sarraj al-Tusi, Al-Luma`:  130-146).
Manakala di dalam kitab Ihya` `Ulum al-Din oleh Al-Ghazali dibicarakan tentang Nabi s.a.w. di bawah Kitab Kesepuluh bahagian  Rub`u al-`Adat, iaitu tentang
Allah menta`dibkan Kekasih dan PilihanNya Nabi Muhammad s.a.w.
Keelokan akhlak Rasulullah s.a.w. sebagaimana dihimpun oleh para `ulama`
Tentang adab Baginda bercakap, cara makan, cara berpakaian, kemaafan Baginda, ketidaksenangan Baginda dengan apa yang tidak disukai, sifat pemurah Baginda, keberanian, tawaduk, gambaran wajah dan binaan badan, mu`jizat dan dalil-dali kebenaran Baginda.
Tentang ta`dib  Baginda dari Allah Al-Ghazali bertolak dari do`a Rasulullah terhadap Allah yang bermaksud:  `Ya Allah elokkan tubuh dan akhlakku``
Dan dicatat tentang Sa`ad bin Hisham bertanya kepada Aishah tentang akhlak Rasulullah s.a.w. Aishah bertanya Sa`ad, Tidakkah engkau membaca al-Qur`an ?, jawab  Sa`ad, `Ya`, maka berkata A`shah, ``Adapun akhlak Rasulullah adalah Al-Qur`an.``
Sebagaimana Al-Qur`an juga menegaskan bermaksud:
``Sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang agung.`` (Al-Qalam: 4).
Demikianlah diberi huraian lanjut aspek-aspek yang tersebut di atas.
Pendekatan Al-Ghazali keseluruhannya adalah berorientasikan akhlak (Ihya`, Jil. 2, Dar al-Fikr: 386-419).
Dapat dikatakan topik tentang Rasulullah berkenaan kesufian tidak merupakan topik biasa di dalam kitab-kitab tasawuf. Kita berpendapat tentang Rasulullah hendaklah merupakan sebahagian dari pendekatan tasawuf. Tasawuf seharusnya tidak dilihat dari aspek yang memperlihatkan kezuhudan sahaja, tetapi hendaklah dilihat secara `Pembersihan yang lebih luas` yang melibatkan akhlak, hubungan kemasyarakatan contoh kejiranan, kejujuran, misalnya di dalam kerja, keberanian, misalnya bercakap benar walaupun pahit, muamalah yang baik dalam kira bicara, kebersihan dari segi alam sekitar, bahkan apa yang melibatkan kebersihan dalaman diri, kebersihan kemasyarakatan, sosial, tanggung jawab, alam sekitar dan apa jua yang melibatkan kebersihan, kemurnian, kejujuran dan berbagai lagi. Dengan demikian tasawuf tidak dilihat  sebagai peminggiran diri dari masyarakat, tetapi seharusnya berada dan terlibat dengan masyarakat.
Kewajaran diberi pendekatan tentang tasawuf Kerasulan ialah oleh kerana, Al-Qur`an mempunyai hubungan yang rapat dengan Rasulullah s.a.w. Ianya adalah kewahyuan yang diturunkan melalui Rasulullah dan di dalamnya disifat dan digambarkan tentang Rasulullah s..a.w.. Bahkan peristiwa di dalam Al-Qur`an dan asbab al-Nuzul banyak berhubung dengan Rasulullah. Jadi jika Al-Qur`an menjadi sumber utama bagi tasawuf, maka Kerasulan juga menjadi sumber kedua yang bukan saja tentang keakhlakan, tetapi tentang berbagai kemurnian dan kebersihan dari segi kehidupan, bahkan Rasulullah s.a.w. sendiri keseluruhan adalah sebagai model ketasawufan yang lengkap.
Selama ini aspek Kerasulan didekati paling utama ialah dari aspek pensejarahan, tetapi sejarah atau sirah mempunyai pendekatan dan huraian tersendiri sebagai satu disiplin sejarah. Selama ini juga tanda kasih sayang terhadap Rasulullah s.a.w. didekati secara sastera seperti bnarzanji, nasyid, qasidah, marhaban, penyebutan bersalawat, syarahan, forum, kuliah dan sebagainya. Semuanya ini adalah pendekatan  sebagai pernyataan kasih sayang terhadap Rasulullah yang wajar diteruskan, tetapi bagi tasawuf juga seharusnya – Kerasulan menjadi sebahagian dari pendekatan tasawuf. Jika di dalam pendekatan tasawuf memberi ruang memperkatakan tokoh-tokoh sufi, bahkan sebagai bab dan buku tentang ketokohan mereka, maka Kerasulan sepatutnya lebih dari itu dibicarakan secara tasawuf, lantaran seluruh diri Rasulullah adalah model ketasawufan.

Sekian.


1 comment:

 1. KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4D/ angka [] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI ALIH,,di no (((_082 313 669 888_)))insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 275 JUTA , wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....


  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya

  tapi tidak ada satupun yang berhasil..  KLIK DISINI 4d 5d 6d
  Solusi yang tepat jangan anda putus asah... AKI ALIH akan membantu

  anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:

  butuh angka togel 2D/ ,3D/, 4D/ 5D/ 6D/ SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO

  MAGNUM / dijamin

  100% jebol

  Apabila ada waktu

  silahkan Hub: AKI ALIH DI NO: (((_082 313 669 888_)))


  ANGKA RITUAL: TOTO/MAGNUM 4D/5D/6D/


  ANGKA RITUAL: HONGKONG 2D/3D/4D/6D/  ANGKA RITUAL; KUDA LARI 2D/3D/4D/6D/  ANGKA RITUAL; SINGAPUR 2D/3D/4D/ 6D/  ANGKA RITUAL; TAIWAN,THAILAND  ANGKA RITUAL: SIDNEY 2D/3D/4D 6D/


  ..(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..
  «´
  _ ¨`»082 313 669 888
  ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..


  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


  KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4D/ angka [] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI ALIH,,di no (((_082 313 669 888_)))insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 275 JUTA , wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....


  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya

  tapi tidak ada satupun yang berhasil..  KLIK DISINI 4d 5d 6d
  Solusi yang tepat jangan anda putus asah... AKI ALIH akan membantu

  anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:

  butuh angka togel 2D/ ,3D/, 4D/ 5D/ 6D/ SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO

  MAGNUM / dijamin

  100% jebol

  Apabila ada waktu

  silahkan Hub: AKI ALIH DI NO: (((_082 313 669 888_)))


  ANGKA RITUAL: TOTO/MAGNUM 4D/5D/6D/


  ANGKA RITUAL: HONGKONG 2D/3D/4D/6D/  ANGKA RITUAL; KUDA LARI 2D/3D/4D/6D/  ANGKA RITUAL; SINGAPUR 2D/3D/4D/ 6D/  ANGKA RITUAL; TAIWAN,THAILAND  ANGKA RITUAL: SIDNEY 2D/3D/4D 6D/


  ..(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..
  «´
  _ ¨`»082 313 669 888
  ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..


  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل  ReplyDelete