June 2, 2016

Persoalan Insan & Pergulatan Hidup


BBB,  25  Sha`ban 1437  =  01 Jun 2016 (Rabu):Persoalan insan adalah persoalan falsafah.  Ia adalah makhluk ciptaan Tuhan relatif paling sempurna. Sedang Allah Tuhan bersifat  Paling Sempurna, maka insan adalah paling dekat dengan Allah. Bahkan sebagai bukti kesempurnaanNya.  Pada hakikatnya dari segi kejadian biologi insan tidak lebih dari elemen-elemen yang lain yang merupakan satu dari percikan ciptaan Allah. Bahkan ianya adalah bukan dari peringkat awal dari permulaan wujud fizikal alamiah, sebaliknya  adalah sebagai produk fizikal lanjutan dari makhluk alam.   Tentang kejadiannya. Firman Allah bermaksud:
``Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan insan dari pati (yang berasal) dari tanah.`` (Al-Muminun: 12)
Dan banyak lagi ayat-ayat yang merujuk kepada kejadian  insan.
Dan insan adalah dipermuliakan Allah berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Firman Allah bermaksud:
``Dan sesungguhnya Kami telah muliakan  anak-anak Adam dan Kami telah beri mereka menggunakan   berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut; dan kami telah berikan rezeki kepada mereka daripada benda-benda yang baik-baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan.`` (Al-Isra`:  70).
Allah Yang Maha Mengetahui yang menyebut makhluk kejadiannya baik di langit dan dibumi. Kita telah bicarakan  pendapat tentang cakerawala kejadian Allah yang maha luas yang untuk menembusinya jutaan tahun, disebutNya  yang  paling dimulia kejadiannya  ialah insan. Ini bererti  (contoh insan dimuliakan) rumah insan ini ialah planet bumi dan laman dan taman bagi rumah insan ialah seluruh cakerawala wujud dan kandungannya. Planet-planet adalah pagar-pagar keselamatan bagi rumah bumi yang dihuni insan. Matahari adalah kandil yang terus menyinari alam dan dunia (siang dan malam) bagi kehidupan insan dan turunan), manakala berbagai galaksi gugusan bintang-bintang yang menghiasi cakerawala adalah lampu-lampu thurayya  yang menghiasi ruang, laman-laman dan taman-taman bagi rumah dunia dihuni insan.
Bagi menyedia dan menghiasi rumah  dan laman-laman dalam cakerawala  dan kandungan  bagi kiraan insan adalah bermilliniam tahun (nisbah dengan kiraan waktu dunia), suatu masa yang amat lama dan panjang bagi insan, tetapi bagi Allah untuk mewujudkannya sekadar `Kun fa yakun`. Bayangkan (nisbah bagi insan) untuk menyediakan sebuah rumah biasa – katakan sebuah rumah bungalow di dalam keluasan tanah suku ekar di pinggir sebuah bukit dengan peruntukan dan modal yang cukup, memakan masa yang normal, untuk siap sepenuhnya ialah tiga tahun. Dengan bangunan yang relatif indah siap dengan perabut yang mahal dan kawasan berpagar dan mempunyai taman yang menarik membolehkan penghuninya  sekeluarga tinggal secara tenteram dan damai di dalam taman perumahan yang eksklusif bersama-sama jiran-jiran yang bertaraf sosial yang sama.
Bayangkan pula melalui imaginasi dan realiti Allah mencipta dunia dan cakerawala di alam semesta dengan berbagai kandungan dari planet-planet dan gugusan-gugusan bintang-bintang dan berbagai kandungan yang lain yang dijangka  memakan masa bermillinium tahun (nisbah kepada masa insan) dengan sebuah rumah bernama `dunia` yang indah. Ketelitian ciptaan (nisbah kepada insan), setiap bahagian  di rumah dunia, halaman dan ruang luar yang sempurna dari landscape dan susun atur semuanya canggih dan teratur.
Kesempurna kejadian ini dapat  dilihat seolah-olah melalui proses ujian  sebelum dihuni, bahawa pergerakan planet-planet di atas orbit masing-masing bergerak dengan tepat. Kandil matahari terus menyala dan bila pertukaran malam bulan mengambil giliran memantulkan cahaya yang lembut di atap-atap cakerawala, manakala gugus-gugus bintang  adalah thurayya-thurayya yang menghiasi dengan cahaya indah gemerlap. Begitu lama tempoh percubaan sehingga pasti semua sempurna (nisbah kepada  insan). Maka baharulah rumah dunia ini diluluskan sebagai layak dihuni.
Bagaimana dihuni dan bilakah penghunian terjadi ?
Allah mengatur hikmat kejadian, keluarga pertama yang menduduki rumah dunia di laman dan ruang cakerawala ini ialah insan yang bernama Adanm dan pasangan  isterinya bernama Hawa – nenek moyang bagi semua manusia.
Kita tidak mengetahui  sejak masa mana bermulanya kehidupan  insan bernama Adam dan Hawa menghuni rumah dunia.
Secara kasaar dikirakan
1)       Zaman Nabi Ibrahim adalah zaman Babylon 1`0,000  tahun Sebelaum Masih
2)      Dari   awal Masihi hingga  kini                              2,016   tahun
3)      Andaikan  zaman Adam hingga Nabi Ibrahim    5,000   tahun
Jangkaan permulaan hidup insan.  Jumlah        17,016  tahun.
Angka di atas – terutama dari zaman Nabi Adam hingga  kezaman Nabi Ibrahim adalah tidak tepat. Namun jika secara kasar bahawa hidup insan hanya baru dalam lingkungan  20,000 tahun  yang lepas, sebenarnya masih baharu nisbah dengan ciptaan alam fizikal di dalam alam semesta ini.  Mereka belum berkesempatan meninjau seluruh  kawasan disediakan kepada mereka, apa  lagi  untuk  memajukan semuanya.  Sebaliknya  dalam tempoh tersebut   ` kemajuan`  yang dicapai  insan di atas muka bumi ini masih terhad dan minimum. Ketara  apa yang  dihadapi:
1)       Sebahagian besar daripada mereka yang berjumlah  kurang-lebih  5  billion  adalah di bawah garis kemiskinan. Mereka berjuang untuk mencari  rezeki  untuk hidup.
2)      Sebahagian besar dari mereka masih terperangkap  di dalam kehidupan  dan terlibat di dalam peperangan. Mereka menjadi mangsa kepimpinan yang rakus kuasa.
3)      Sebahagian besar masih buta huruf – Tidak berpelajaran
4)      Sebahagian lagi gigih melawan penyakit
5)      Mendepani berbagai masalah setempat seperti kemarau, banjir, gempa, ribut, kebakaran dan berbagai-bagai kemalangan.
Semua ini  adalah masalah-masalah kemanusiaan yang menghalanag mereka mendapat hak-hak sebagai manusia. Jauh dari peluang  untuk  memperkembangkan potensi .  Mereka masih amat memerlukan bimbingan  dan pertolongan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment