June 14, 2016

POTENSI INSAN


BBB, 08 Ramadhan 1437 = 13 Jun 2016 Isnin):  
Tidak  dapat dinafikan bahawa insan adalah sesempurna makhluk kejadian. Ini ditegaskan oleh  Allah dalam Al-Qur`an al-Karim, bermaksud:
``Sesungguhnya Kami  jadikan insan sesempurna kejadian``. (Al-Tin:  4). 
Kesempurnaan dapat dilihat dari segi bentuk  kejadian yang sederhana dari  segi bentuk fizikal,  tidak terlampau kecil dan tidak terlampau besar hingga menyukarkan pergerakan, tegak kepala   ke atas menjunjung mahkota kemuliaannya, iaitu akal. Semua deria utama berada pada bahagian kepala ini dari penglihatan, pendengaran,  penciuman, perasaan dan penyentuhan. Pada bahagian tengah binaan tubuh terletak hati nurani yang diibaratkan sebagai sentral diri yang pada bawahnya tangki bagi tenaga diri yang bahannya dimasukkan melalui saluran mulut.  Manakala pada bahagian tengah bawah ialah ialah alat kelamin yang produktif bagi melanjutkan turunan manusia bersama pasangannya. Dua tangan pada bahagian atas kiri kanan dan dua kaki pada bahagian bawah ialah  sebagai roda pergerakan diri dengan dua tangan sebagai pengawal dan pengimbang  dan mengambil dan memberi.
Binaan diri dan komponan di atas sebenarnya, bukan setakat struktur dan posisi binaan badan itu semata-mata. Sebenarnya  fungsi setiap satu daripadanya mempunyai isyarat bagi sesempurna kejadian di atas yang dilengkap oleh Pencipta, selepas ianya melalui kejadian pada peringkat janin dari kandungan perut ibu dari peringkat benih kepada ketul darah kepada ketul daging yang disalut tulang temalang dan lahir sebagai bayi yang lengkap sempurna kejadia (Al-Mu`minun, 12 -14).
Sebenarnya pada mahkota kepala insan – bernama akal itu memberi isyarat bahawa potensi ini adalah boleh dikembang bersama dengan bahagian yang lain melalui didikan  yang memungkin seorang insan memahami ciptaan Allah   -  beriman denganNya. Melalui potensi akal memungkin insan meneroka alam, membongkar rahsia-rahsia hakikat ciptaan Allah. Menggunakan segala kemudahan bagi pergerakan dan kemudahan komunikasi. Mereka jelas berbanding dengan kejadian-kejadian yang lain adalah Khalifah yang dilantik Allah mentadbir bumi  (Al-Baqarah: 30). Dan Alam kejadian yang maha luas ialah wadah keilmuan yang boleh diteroka insan, maka sebagaimana pernah dikatakan tidak mustahil pada masa mendatang, ia adalah ruang pergerakan insan yang menjelajah antara planet ke planet dan dari bintang  ke bintang setelah mereka mampu merekacipta peralatan yang dicabar Allah mencipta peralatan  bagi menguasainya (Al-Rahman: 33).
Kejadian semua inderawi yang lima, bukan setakat kejadian biasa, tetapi melalui inderawi yang berpemerintahan di akal dan berkawal dihati  adalah sebagai jendela yang melihat segala fenomena alam dan membacanya yang dihantar ke pusat pemerintahan dan pusat kawalan bagi dinilai untuk memanfaatkan sesuatu yang ditemui melalui penelitian akal. Demikian juga dengan pendengaran yang menangkap segala gelombang bunyi yang dapat diteliti dan difahami. Telinga juga adalah alat yang membaca segala melodi dan bunyi yang dapat dibaca secara pendengaran dan bersekali menghantar rumusan kepada akal dan hati bagi menggunakan kepentingan bagi potensi keinsanan. Keadaan yang sama berlaku kepada penciuman,  sentuhan dan rasaan yang semuanya adalah sebagai medium maklumat yang disampaikan kepada akal dan hati bagi simpanan maklumat dan kegunaan.
Sebenarnya  pada potensi akal, hati dan inderawi adalah sebagai pusat yang jika diibaratkan diri sebagai sebuah  negara, maka pusat tamadunnya berada pada `Kota Akal` dan pusat peradaban berada pada`Wadi Hati`.   Proses pembinaan Kota Akal dan Wadi Hati berlaku yang mencerminkan potensi insan berkembang maju dan terus berlaku.
Walau bagaimana apa yang dibicarakan di atas adalah dari aspek positif yang posisi berkenaan seharusnya  diisi dan dipenuhi oleh insan. Tetapi dari satu pihak ada aspek-aspek negatif sebagai  parasit  yang  menyerang dan merosakkan potensi dan kemajuan insan.  Kerosakan ini boleh berlaku dari dalam dan dari luar insan itu sendiri.  Ini  boleh berlaku:
1) Dalaman
a)      Potensi diri insan yang sepatutnya berdaya maju dari awal lagi tidak mempunyai ciri-ciri  daya  maju  dan  tidsak menggerak kepada potensi maju dan berkembang. Ia merupakan fenomena umum bagi kebanyakan manusia, tidak ada padanya daya kemajuan apa lagi dari segi kepimpinan.
b)      Diri insan yang mungkin dirosak oleh unsur dalaman dari anggota-anggota diri misalnya anggota kelamin yang melambangkan nafsu yang tidak dikawal dan boleh  merosakkan, atau dari anggota perut yang  diibaratkan kepada sifat haiwan yang tamak, dengki dan sebagainya. Begitu juga dengan kerosakan  darah  yang diibaratkan sebagai syaitan yang bergerak di dalam darah yang rosak seperti sifat marah dan bertindak di luar dari rasional dan semuanya boleh merosakkan. Manakala bagi anggota tangan dan kaki melambangkan perjalanan yang tidak betul, penyelewengan, korup dan sebagainya.
2)  Luaran
Sebagaimana diibaratkan diri sebuah negara yang mempunyai pusat tamadun dan peradaban  di bawah pimpinan insan yang berwibawa. Maka sebagaimana dalam hubungan antara negara secara realiti, maka ada masa oleh kerana bercanggah kepentingan, perebututan kawasan dan mengawal  atau mau menguasai ekonomi, maka antara negara berlaku peperangan yang mengakibatkan kalah perang yang melambangkan kerosakan tamadun dan peradaban manusia itu sendiri dan bagi yang menang tidak semestinya mencapai hasrat yang diidamkan. Permusuhan tidak semestinya hanya melalui  peperangan, ianya berlaku melalui sekatan, boikut dan sekatan.
Apa yang dibawa dari contoh di atas, insan di samping mempunyai potensi berkembang maju di dalam membina tamadun dan peradaban, tidak terkecuali dari menghadapi kerosakan dan kemusnahan dari dalam dan lebih dari itu dari luaran. Persahabatan dan perseteruan adalah episod-episod yang dilalui manusia di dalam kehidupan. Demikian bagi sebuah negara di dalam membina tamadun dan peradaban. Kemajuan dan kerjasama di dalam kehidupan melambangkan  perkembangan dan perjalanan yang baik bagi insan di dalam memperkembangkan potensi. Nilai yang baik ini seharusnya dipupuk bagi perkembangan potensi diri  tamadun dan peradaban. Sebaliknya musuh diri dan manusia keseluruhan adalah nilai-nilai negatif yang disifatkan jahat yang tidak terlepas dihadapi manusia dan keseluruhan. Bagi diri maka pertarungan diri di dalam mencapai kemurnian dan kebersihan ialah musuh dalaman diri yang dikenali dengan syahwat, kehewanan dan kesyaitanan. Bagi kelompok atau satu negara juga menghadapi musuh dan seteru yang berbagai nama atas nama politik, ekonomi dan kekuasaan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment