April 6, 2018

PENIRUAN DARI TAKMILAH ALAMIAHBBB, 18  Rajab 1439H. = 05 April 2018M. (Khamis):
Sudah dibicarakan bahawa bagi pembinaan adalah dicontohi dari bentuk sedia ada yang bentuk-bentuk  berkenaan adalah bersifat masjid. Di sana mungkin berlaku perubahan yang sengaja dilakukan yang difikir menjadi lebih baik, tetapi  seharusnya tidak menyimpang secara total hingga merubah secara keseluruhan dan hilang identiti dan tidak dikenali.  Ruang perubahan ada, tetapi dilakukan secara terkawal, lantaran apa yang ditiru adalah sesuatu yang baik dan peniru mungkin mau yang lebih baik, maka digunakan kemahiran `meniru` dan mengubah kepada yang lebih baik secara kreativiti dan inovasi yang melibatkan bidang estetika.
Peniruan mungkin berlaku secara keseluruhan bagi satu binaan. Tetapi ia juga berlaku secara komponan dan bahagian-bahagian yang digunakan pada sebahagian dari masjid atau lebih banyak yang kemudian melengkapkan bagi keseluruhan. Bahagian-bahagian ini pula adalah hasil dari pemerhatian alamiah terhadap alam keliling.
Elemen-elemen alamiah yang indah dan dapat dikatakan  lumrah, termasuklah dikeliling  kawasan  bagi kehidupan kita. Contoh:
Elemen Bulat
Adalah bentuk  yang banyak kedapatan di keliling kita,  seperti bulatnya matahari, kelihatan begitu indah. Bulatnya  epal yang begitu indah pada pandangan dan begitu  enak bila di makan. Begitu juga  bulat sebiji telur yang licin dan indah dipandang, bahkan sedap dimakan.
Bulat pada binaan dilihat sebagai sesuatu yang indah.  Misalnya ditiru untuk  kubah yang terletak  sebagai  keindahan di puncak. Bukan saja kelihatan indah  tetapi menimbulkan rasa kekudusan lantaran ia berada pada puncak yang tinggi dan sesuai sebagai lambang kerohanian. Elemen bulat ini dapat dilihat pada tempat-tempat yang lain. Misalnya mihrab, menara-menara, tiang-tiang, bentuk-bentuk pintu gerbang dan pintu-pintu yang bersifat separuh bulat dan melengkung yang melambangkan kelembutan dan kepatuhan.
Elemen Empat Segi
Sebagaimana bulat dilihat sebagai lambang kesempurnaan, maka demikian juga empat segi juga dilihat sebagai sempurna. Dari segi ketumpatan empat segi dan bulat sama dari segi kandungan iaitu 360 darjah. Pada empat segi dilihat kekukuhan, kerana semua segi adalah sebagai pengukuh, tetapi bagi tiap bahagian (90 darjah) ada ruang dan sempadan, tidak bagi bulat adalah bagi keseluruhan. Empat segi juga  dapat dijadikan ukuran dari segi kesamaan , misalnya dalam barisan dan susunan. Lantaran bentuk empat segi adalah bentuk  yang popular digunakan di dalam binaan, sebagi contohnya tiang, ruang, dinding, lantai dan berbagai-bagai lagi. Semuanya adalah elemen alamiah yang ditiru dan dijadikan elemen di dalam pembinaan. Pada kebiasaan juga elemen empat segi dan bulat sama-sama digunakan di dalam pembinaan. Misalnya bagi tiang sering digunakan elemen bulat dan bagi tiang-tiang sampingan di tepian misalnya digunakan empat segi dan sebagainya.  Kedua-dua elemen ini digunakan di dalan plan arkitek bagi Masjid Al-Umm dan dapat dilihat pada realiti pembinaannya.
Konsep Tinggi Rendah
Elemen yang lumrah terdapat di dalam kejadian Tuhan yang alamiah sifatnya. Tinggi dilambang dengan langit dan rendah pula dilambangkan dengan bumi. Yang tinggi naik memuncak ke atas, manakala yang rendah adalah melebar dan merata dibumi. Lambang tinggi juga dilambangkan dengan tiang yang meningkat ke atas. Kewujudan dari kedua-duanya adalah takmilah alamiah. Pada plan arkitek, elemen tinggi yang bersifat tiang ialah seperti menara yang jelas sifat tinggi dari bahagian bawah hingga ke atas. Tetapi ada juga yang tinggi kerana berada, bahkan menumpang pada bahagian yang lain seperti kubah. Elemen tinggi jua adalah digunakan bagi menjunjung bahagian-bahagian yang lain. Misalnya untuk menunjukkan ketinggian digunakan konsep tiang  dan tiang-tiang yang menjunjung bahagian-bahagian atas sehingga adalah perlapisan lantai dan sebagainya. Maka dengan tiang-tiang menjadikan sesuatu binaan kukuh dan berlapis-lapis.
Rendah pula yang dilambangkan dengan bumi yang bersifat rata, melebar, memanjang dan sebagainya. Ianya digunakan menurut kesesuaian. Rendah, lebar dan memanjang melambangkan kerendahan diri, tetapi pada dasarnya ianya lebih kuat dari yang tinggi. Yang tinggi dan tidak kukuh, boleh jatuh dan disambut oleh bumi yang rendah yang sebenar lebih kukuh dan mantap. Elemen rendah ini digunakan misalnya bagi lantai, ruang terbuka dan berbagai lagi.
 Elemen-elemen alamiah di atas yang sebenarnya dilihat dari segi ukuran sepeti bulat, empat segi, tinggi dan rendah adalah elemen-elemen alamiah yang lumrah dan dilihat juga sebagai elemen-elemen bagi pembinaan.
Kesedaran tentang berbagai-bagai elemen alamiah  menyedarkan tentang kebesaran Allah yang menyediakan elemen-elemen berkenaan sebagai Takmilah di dalam berbagai aspek dan bidang  kehidupan. Elemen-elemen ini jelas dalam pembinaan – termasuk pada plan arkitek Masjid Al-Umm  yang diterjemahkan ke dalam bentuk secara  realiti.
Sekian.

No comments:

Post a Comment