April 3, 2018

TIADA SIAPA MAU PIKUL BEBANBBB, 15 Rejab 1439H. = 02 April 2018 (Isnin):
Berkutan dari  `Turun Padang`  pegawai  JAIS dan JKR ke Masjid Al-Umm pada 29 September 2015, maka sebagai lanjutan pihak Jawatankuasa Pembinaan Masjid Al-Umm menerima maklumat bahawa Kerajaan Negeri Selangor menyalurkan peruntukan melalui JAIS sebanyak RM4 juta.
Sebagai perkembangan lanjutan, maka bagi membincangkan bagaimana peruntukan itu dapat dimanfaatkan, maka satu mesyuarat dipanggil oleh pihak JKR negeri bagi membioncangkan bagaimana peruntukan itu dapat dimanfaatkan. Pihak yang dipanggil ialah.
Dari pihak JKR antaranya En. Masraman, Puan Fadhilah dan beberapa yang lain.
Pihak JAIS diketuai  En. Azam  dari JAIS termasuk En. Nazri dari PAID dan beberapa yang lain.
Manakala dari Jawatankuasa Pembinaan Masjid Al-Umm diketuai Penulis sebagai Pengerusi, Haji Abdul Rahman, Haji Marzuki (Kontrektor), Adham dan Abdul Razak(dari Kontrektor).
Statement dari pihak JKR – En. Masraman, bahawa mencadangkan bahawa, ``Sebagai alternatif dari ambilalih projek ialah,
`Membayar tuntutan kerja – termasuk hutang pihak kontrektor yang telah dibuat. ``
(Sebagai catatan bayaran tuntutan telah dilakukan berjumlah RM 13 juta dengan hutang RM1juta. Sedangkan kos projek pada masa itu telah meningkat kepada RM18.9 juta.). Dalam konteks ini
kata En. Masraman, ``Dengan RM4 juta tidak akan dapat menyiapkan bangunan.``
Dalam kata lain, jika diambilalih, maka ianya akan tergendala, memakan masa dan boleh menyebabkan projek pembinaan masjid akan terbengkalai. Situasinya akan lebih teruk dari apa yang dihadapi Jawatankuasa yang walaupun kekurangan peruntukan, tapi projek masih berjalan.
Pihak JAIS mau tamatkan projek yang berjalan dan mulakan yang baru.
Pihak Jawatankuasa berpendap[at, kalau mau diambilalih, maka segala hutang yang ada perlu ditanggung oleh yang mengambilalih. Jika mau diambilalih projek, maka hendaklah diambil alih segala bebanan yang ditanggumg, termasuk hutang dan apa yang berkenaan. Tidak ada makna jika projek diambil, sedang kami masih menanggung hutang.
En. Azam dari JAIS mengatakan, ``Kita cuba menolong menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Masjid Al-Umm yang sebagai penyelesaian diserahkan kepada pihak JKR yang berpengalaman dapat menyelesaikan projek.``
Sebagai keputusan akhir, pihak Ahli Jawatankuasa Pembinaan Masjid Al-Umm tidak mau penyerahan projek dengan meyerahkannya kepada JKR melalui tender terbuka dengan peruntukan hanya RM4 juta, ianya jauh dari mencukupi untuk  membayar hutang dan penerusan projek. Ianya akan menambah rumit dan melewatkan pembinaan dan kemungkinan akan terbengkalai. Lebih baik wang sejumlah RM4 juta itu diserahkan kepada Masjid Al-Umm sebagai menambahkan dana masjid dengan apa yang ada dan dengan apa yang sedang diusahakan oleh masjid.
Dengan penolakan itu, pihak Jawatankuasa Pembinaan diminta tulis  surat kepada YAB Dato` Menteri Besar Selangor menyatakan keputusan dan surat hendaklah sesegera yang mungkin dengan tarikh terakhir untuk menjawab dua hari berikut iaitu pada 23.10.2015 meyatakan tidak setuju. Terpulanglah kepada Dato` Menteri Besar untuk membuat keputusan.
Namun pihak Jawatankuasa Pembinaan diperingatkan bahawa peruntukan dikategorikan di bawah P14 itu tidak akan dikeluarkan. Dalam kata lain pada masa itu tidak ada penyelesaian dicapai. Dengan peruntukan RM4 juta dianggap tidak mencukupi.
Perlu diingat bahawa beberapa permohonan terhadap RM6 juta ringgit diteruskan. Antaranya melibatkan usaha yang sama dilakukan oleh Tuan Guru Dato` Dr. Haron Din dan akhirnya berita yang Dato` Dr. Haron Din akan keluar negara untuk medapat rawatan menggerakkan pihak Berkuasa menimbang kembali dan membuat keputusan menyerahkan dana berjumlah RM4 jutra ringgit itu dengan YAB Dato` Seri Azmin Ali Dato` Menteri Besar Selangor  turun sendiri  ke Bangi dan menyerahkan cek berjumlah RM4 juta ringgit  itu kepada Tuan Guru  Dato` Dr. Haron Din pada 9 September 2016 di Masjid Al-Hasanah, Bandar Baru Bangi.
Sekian.

No comments:

Post a Comment