August 16, 2019

ADAT, ADAB DAN AKHLAK


ADAT, ADAB DAN AKHLAK
(Fikrah Bangi: 318),
BBB:  15 Zulhijjah 1440H. = 16 Ogos 2019 (Juma`at).
Katiga-tiga perkara di ats adalah merupakan elemen pendidikan yang berjalan serentak ke atas individu dan masyarakat. Ketiga-tiga ada perbezaan yang melengkapkan. Adat sebagaimana telah diperkatakan ialah merupakan nilai yang baik yang dipupuk di dalam masyarakat dan diamalkan dalam masyarakat. Contoh selain dari gotong royong ialah adat mencapai kesepakatan melalui syura. Misalnya bagi melantik seorang ketua kampung, bahkan melantik kabinet menteri pada zaman moden. Manakala `Adab`, ialah peraturan nilai yang juga dilihat baik dari segi agama dan nilai dan diamalkan di tengah masyarakat. Misalnya menghormati ibu bapa, orang tua, pemimpin dan sebagainya. Adab ini terpupuk di dalam kehidupan melalui didikan ibu bapa, masyarakat. Perlakuan beradab adalah dipuji, sebaliknya `Tidak Beradab` adalah dikeji. Dari didikan dan nilai yang baik yang berlaku di dalam masyarakat ini dijadi contoh tauladan oleh individu dalam masyarakat dan cuba diamalkan. Manakala sifat tidak beradab adalah dijauhi.. Manakala `Akhlak` ialah nilai perlakuan yang dilihat lebih tinggi dari adab. Seorang tidak beradab dilihat tidak selari dengan amalan murni, dia dilihat sebagai tidak wajar. Tetapi akhlak adalah nilai yang lebih tinggi yang diukur dengan baik dan buruk. Siapa yang melakukankannya (tidak berakhlak) sekurang-kurangnya dihukum dari segi sosial. Misalnya seorang berpakaian tidak menurut akhlak dan menjolok mata, dikecam. Walau macam mana ia bukan sampai pada tahap yang disifatkan sebagai jenayah yang boleh diambil tindakan oleh pihak yang berkuasa, Perbutana `Mencuri` misalnya telah melangar adat yang melihat mencuri adalah kesalahan dan bertentangan dari segi adat. Ia juga dilihat tidak beradab dan tidak berakhlak.
Baik adat, adab dan akhlak adalah nilai baik yang dipupuk di tengah masyarakat. Pihak yang melakukan didikan berkenaan ialah ibu bapa, guru institusi agam,a, seperti imam, dan amalan ibadat yang dilakukan, aturan-aturan sosial yang diamalkan di tengah masyarakat. Pada peringkat  mengawal masyarakat agar tidak melampaui tindakan sehingga bercanggah dengan akhlak, ialah undang-undang dan penguatkuasa. Mereka yang melanggar nilai yang lebih dari akhlak seperti melakukan curi, rasuah dan sebagainya menghadapi hukuman dari segi agama yang perbuatan dikutuk dan dikira `Berdosa`, manakala dari hukum perundangan mereka yang mencuri atau melakukan perbuatan rasuah ditangkap polis dan dihadapkan ke mahkamah. Ia mungkin di penjara sebagai balasan terhadap jenayah yang dilakukan.
Lapisan-lapisan nilai berkenaan perlu dihidupkan di tengah masyarakat seperti  di dalam berperlakuan, bahkan diajar secara langsung terhapa anak-anak baik pada peringkat tadika, sekolah rendah, bahkan hingga kepada pengajian tinggi, bahkan nilai yang harus dilalui bagi keseluruhan hidup dan masyarakat itu sendiri. Semua adalah mekanisme bagi membentuk nilai masyarakat yang baik. Nilai-nilai ini walaupun dilihat bukan sebagai didikan formal seperti mempelajari keilmuan secara langsung misalnya belajar ekonomi, sains dan  perundangan, tetapi masyarakat menerima, walau bagaimana hebat pencapaian seseorang di dalam bidang akademik atau berjaya di dalam bidang ekonomi, tetap jika ia tidak menjaga di dalam bidang akhlak dan melebihi daripada itu misalnya rterlibat di dalam perlakuan jenayah. Misalnya:
Seorang pemimpin ternyata terlibat di dalam rasuah.
Seorang ekonomis menipu dari segi urusan kewangan
Seorang doktor melakukan skandel seks dengan pegawai wanitanya dan
Seorang peguam terlibat di dalam pembunuhan.
Jika semuanya sabit dengan kesalahan mereka. Mereka dipandang rendah, dipecat dari jawatan, bahkan dihukum penjara.
Sebab itu nilai adat, adab dan akhlak adalah penting. Perlu  dididik selari dengan bidang-bidang yang lain. Selain ianya dilihat sebagai didikan secara tidak langsung perlu dizahirkan di dalam pendidikan formal, supaya masyarakat dididik dengan baik dan cemerlang di dalam semua bidang. Dengan demikian masyarakat dinentuk secara  berilmu dan berperadaban.
Sekian.

No comments:

Post a Comment