August 23, 2019

TRADISI PENULISAN JAWI SUMBER PERADABAN MELAYU


TRADISI PENULISAN JAWI  SUMBER PERADABAN MELAYU
(Fikrah Bangi: 325),
BBB: 22 Zulhijjah 1440H. = 23 Ogos 2019M (Juma`at).
Utusan dak kumpulan serta tradisi persuratan Melayu bermula dengan Islam yang memperkenalkan kepada budaya Melayu Tulisan Jawi (Melayu) sejak akhir abad ke 13M. sebagaimana terbukti pada Batu Bersaurat Terengganu (Islam lebih awal hadir).
Selama lapan abad tradisi keilmuan dan peradaban Melayu adalah terhimpun di dalam persuratan Jawi. Tradisi keilmuan yang dirakam di dalam tulisan  jawi ini bermula dari Kerajaan Trengganu, Pasai, Melaka, Johor Riau, Acheh, Patani, Banten, Banjar dan negeri-negeri Melayu yang lain. Tradisi tulisan Jawi berterusan hingga zaman kemerdekaan dan naskhah perisytiharan kemerdekaan adalah dalam tulisan jawi. Sebagaimana telah disebut perbincangan bagi menggunakan tulisan rumi hanyalah berlaku selepas 1960an (setengah abad cuma). Walaupun tulisan rumi digunakan selepas 1960an, tetapi tulisan jawi tetap digunakan. Kalau kita tengok Utusan Malaysia masih membawa ruangan bertulisan jawi hingga kini, iaitu pada keluaran akhbar berkenaan pada setiap hari Isnin. Tiada siapa dapat menafikan tentang kepentingan tulisan jawi bagi peradaban Melayu Islam dan Malaysia.  Tiada siapa dapat mengkaji tentang tamadun dan peradaban Melayu dan negara tanpa membaca segala dokumen di dalam tulisan jawi.
Tulisan jawi mempunyai hubungan yang amat rapat dengan Islam. Huruf-huruf di dalam tulisan jawi adalah diambil daripada huruf-huruf Al-Qur`an dengan beberapa tambahan huruf juga berdasarkan kepada hurufAl-Qur`an seperti ga, cha, nga, nya. Kemasukan huruf Al-Qur`an sebagai tulisan jawi adalah berasal dari pengajian terhadap Al-Qur`an. Dari kaedah pembacaan terhadap Al-Qur`an, maka dipinjam huruf-hurufnya dieja bagi perkataan-perkataan Melayu
Selaion dar membaca Al-Qur`an yang merupakan tuntutan wajib bagi setiap muslim dan muslimat sekurang-kurang sebagai pembacaan wajib di dalam solat memperkenalkan kaedah ejaan di dalam bahasa Melayu.  Pada asalnya tulisan berdasarkan baris-baris dan panjang pendek berdasarkan tambahan huruf saksi (madd). Penulisan tulisan jawi adalah juga satu keperluan , terutama bagi mempelajari keilmuan-keilmuan fardhu di dalam Islam, Keilmuan-keilmuan induk Islam adalah terdapat di dalam bahasa `Arab. Pengajaran dengan menggunakan kitab-kitab `Arab atau di dalam bahasa `Arab tentulah membebankan bagi orang yang tidak mengetahui bahasa `Arab, jadi secara logiknya perlu kepada karangan-karangan di dalam bahasa Melayu.
Sebelum  terkarangnya kitab-kitab di dalam bahasa Melayu sepenuhnya, kita dapati kitab-kitab di dalam bahasa Arab yang ringkas-ringkas terutama yang bersifat matan, dibuat terjemahan ke bahasa Melayu secara terjemahan gantung. Ini dapat dilihat contoh terjemahan gantung seperti terhadap matan akidah Al-Taftazani, Matan al-Barahin oleh Muhammad Yusuf al-Sanusi yang kedua-duanya kitab akidah yang bidang keilmuan perlu dipelajari. Begitu juga dengan bidang-bidang fiqh dan sebagainya. Daripada sini berkembang kepengarangan secara tulisan kitab seperti kitab Bidayat al-Hidayah berasaskan Matan al-Sanusi seperti yang dihasilkan oleh Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin dan juga disyarah oleh Syaikh Muhammad Zainal Abidin al-Fatani dengan karangannya yang berjudul `Aqidat al-Najin.
Tradisi kepengarangan kitab-kitab keilmuan ini bermula dari tradisi di Aceh seperti oleh Syeikh Nuruddin al-Raniri yang mengarang di dalam banyak bidang , tetapi di dalam fiqh seperti kita Sirat al-Mustaqim, Syeikh Abdul Ra`uf Singkel mengarang tafsir terawal dalam bahasa Melayu berasaskan Tafsir Baidhawi, dilanjutkan oleh tradisi mengarang i Terengganu seperti oleh Abdul Malik bin Abdullah yang mensyarah Hikam Melayu, mengarang kitab Kifayah (aqidah dan fiqh) dan mengarang kitab Kayfiyat al-Niyyah sezaman dengan zaman  Aceh pada akhir abad ke 17.
Selepas itu lahir tradisi keilmuan dan kepengarangan seperti di Patani, Johor Riau,, Kedah, Kelantan,  Banjar, Sambas, Banten, dan meluas ke berbagai pusat keilmuyan dan pengajian dari zaman tradisi sehingga ke zaman moden sehingga zaman kemeredekaan. Tradisi keilmuan telah mnenghasikan lebuh dai 15,000 manuskrip yang sebahagian besar masih belum dikaji. Ianya merupakan inti peradaban Melayu yang dihasilkan di dalam tulsan jawi yang menuntut diteliti.
Sekian.

No comments:

Post a Comment