August 10, 2019

KEBUDAYAAN MANIFESTASI KEHIDUPAN


KEBUDAYAAN MANIFESTASI  KEHIDUPAN
(Fikrah Bangi: 312),
BBB: 09 Zulhijjah 1440H. = 10 Ogos 2019M. (Sabtu).
Kebudayaan adalah manifestasi cara hidup masyarakat yang dipengaruhi keadaan setempat dan keperluan. Amalan baku dari masyarakat ini menjadi imej kehidupan dan identiti masyarakat dan jati diri mereka.
Kehidupan seseungguhnya memerlukan kegiatan untuk survival., baik bagi masyarakat primitif dan juga masyarakat moden.. Bagi mesyarakat awal  yang masih terhad dari segi menghasilkan makanan, Terhad dari segi perlindungan dan terhad dari segi komunikasi, maka cara hidup mereka mencerminkan cara hidup pada peringkat awalan.
Pada zaman tradisi masyarakat memilih tempat kediaman biasanya di tepi sungai, kerana tempat sedemikian adalah strategik bagi kehidupan. Masyarakat permulaan membersihkan tanah bagi tapak pondok mereka yang dibuat dari bahan-bahan setempat. Misalnya tiang dari batang-batang kayu yang terdapat di sekitar kediaman. Lantai juga adalah dari batang-batang anak-anak kayu yang  disusun menjadi lantai. Manakala atap dan dinding adalah dari daun rumbia atau nipah yang dijahit dan disusun menjadi atap dan dinding. Pada pondok ini dibina lambur dan tangga yang juga dari anak-anak kayu. Bentuk tipikal ini adalah merupakan pondok yang dihuni oleh masyarakat permulaan yang primitif sifatnya. Dia juga  adalah bentuk yang dibina oleh orang asli. Bentuk pondol yang atapnya berbentuk  `V` terbalik untuk larian air hujan adalah menjadi identiti bagi penduduk bagi masyarakat permulaan di kawasan hujan tropikal seperti di negara ini, Bentuk pondok ini masih dibina dan digunakan
Cara hidup sedemikian membudayakan mesyarakat berkenaan. Misaalnya, sesuai dengan tempat dan keperluan hidup mereka bertani, misalnya dengan menanam padi, ubi, keledek, jagung dan pokok buah-buahan di sekeliling kediaman mereka. Mereka mendapat makanan seharian hasil dari tanaman mereka dan bertukar-tukar hasil dengan keluarga yang lain. Mereka juga mendapat bahan-bahan makanan yang lain dari tumbuh-tumbuhan dan daun-daun tumbuhan di sekeling mereka. Kaedah bertani sedemikian adalah menjadi budaya kehidupan masyarakat berkenaan.
Bahan tambahan makanan mereka juga didapati dari berburu binatang-binatang yang boleh didapati dalam kawasan berdekatan dengan kehidupan mereka. Iaitu seperti rusa, kijang, pelanduk, landak dan sebagainya. Mereka menjadi masyarakat yang mahir berburu.  Peralatan yang mencerminkan alat senjata mereka ialah seperti parang, golok, pisau, lembing, panah dan sebagainya. Peralatan berburu dan kaedah menggunakan senjata berkenaan menjadi ciri budaya dari segi persenjataan bagi mereka.
Sungai yang menjadi lokasi pemilihan tempat kediaman amat penting. Dari sungai mereka mendapat keperluan air, dari sungai juga mereka menangkap berbagai ikan yang dapat dijadikan sumber makanan mereka. Meeka membuat bubu, tuwau, jaring, pukat dan mata kail sebagai alat bagi menangkap ikan. Sungai selain dari tempat bagi mendapat rezeki makanan – pada tahap kehidupan yang lebih maju mereka membuat perahu-perahu yang boleh mereka bergerak lebih jauh dan berhubungan dengan masyarakat yang lebih jauh. Dari satu segi memberi ruang bagi mereka pada peringkat permulaan menukar hasil-hasil pertanian dengan penduduk di tempat lain. Dengan sedemikian mewujudkan sistem perniagaan  barter bagi menukar barangan di kalangan mereka.. Pengangkutan sungai mengubah perjalanan kepada pengankutan sungai yang lebih  pantas dan lebih banyak membawa barang.
Dari perbincangan di atas mencerminkan budaya kehidupan msyarakat permulaan di negara kita dan ciri budaya yang menjadi identiti dan jati diri mereka.
Sekian.

No comments:

Post a Comment