November 7, 2019

BANGSA PESISIR SEBELUM MARITIM


BANGSA PESISIR SEBELUM  MARITIM
(Fikrah Bangi: 394),
BBB:  9 R. Awwal 1441H. = 6 November  2019M. (Khamis).
Asal usul bangsa Melayu adalah bersama bergerak dari tanah Asia Tengah ke timur. Mereka ini adalah dari stok Mongoloid – Berbeda dari stok Dravidian ke selatan India. Stok Mongoloid ini adalah kumpulan dari asal usul, Cina, Burma, Thai, dan Vietnam. Bentuk muka mereka adalah lebar dengan tulang muka yang rata dan kukuh.  Berpipi rata dengan mata pesek dan hidung penyet, berambut lurus dan hitam. Yang ke utara-timur bercuaca sejuk  memnjadikan bentuk mereka putih kuning.  Berbeza dai utara berketurunan dari caucasus – Contoh Rusia).
Satu kumpulan lagi yang lebih dekat dengan Melayu kuno, ialah puak-puak di Kemboja. Mereka sama bergerak dari Asia Tengah dan bertembung dengan laut. Antara Melayu asal di sini adalah dikenali dengan Melayu Campa. Satu masa Campa  pernah menguasai Kemboja sebagaimana terakam dalam buku Hikayat Siti Zubaidah Perang Cina. Kemboja menerima Islam pada peringkat awal dari pengaruh Syi`ah. Keturunan Diraja bergelar Norodom (Nuruddin – Cahaya Agama) dan nama-nama seperti Husin dan sebagainya yang mempunyai kaitanb dengan Sayyiduna Ali popular di Kemboja seperti Hon Sen (Husin) dan sebagainya. Amalan-amalan berunsur Syiah banyak kedapatan di Kemboja.
Sebelum Islam Melayu Kuno  ini terdesak dari terkanan  dari seperti Vietnam dan Thailand, maka sebahagian daripada turunan ini bergerak ke selatan hingga ke Chaya (Segenting Kra – Legenda dalam cerita rakyat mengenai Peperangan di Pangkalan Cahaya (Caya) yang watak wiranya ialah Marakarma menguasai Cahaya (Segenting Kra)., Patani, Kelantan (Pengkalan Cepa) seterusnya ke selatan Semenanjung. Manakala pada sebelah barat, antara mereka terdesak dari tekanan Burma dan Thai dan bergerak melalui Arakan ke negeri-negeri Melayu di Selatan Thai seperti Yala, Narathiwat, dan Songkla  hingga ke Kedah.
Sejak dari peringkat awal kelompok-kelompok yang berasal dari kumpulan ini di bawah kerajaanFunan ini dengan kedatangan pengaruh luar seperti Hindu Buddha yang menjadi agama bagi Burma dan Thailand, Keadaan yang sama berlaku kepada Kemboja sebelum kehadiran Islam termasuk di bawah pengaruh Hindu Buddha. Pengaruh yang sama sampai ke Vietnam yang mana Kerajaan Cina sendiri adalah menerima pengaruh Buddha. Walau bagaimana pengaruh ini tidaklah tebal pada bahagian selatan - Semenanjung, kecuali kesannya terdapat di Kedah di tempat yang dikenali dengan Batu Pahat.
Adalah dipercayai bahasa kuno bagi kawasan Asia Timur ini pada asalnya satu. Ini dapat dilihat dari bahasa Cina, Vietnam, Thai dan Burma yang menggunakan tulisan yang hampir-hampir sama bentuknya. Ini dipengaruhi dari kepercayaan agama mereka pada peringkat awal. Selain dari tulisan, bahawa bahasa-bahasa bagi kelompok-kelompok berkenaan banyak meminjam dari istilah Sanskrit yang menjadi bahasa Hindu-Buddha pada peringkat awal
Selain dari bahasa pakaian bagi pendudk Asia Timur ini hampir bersamaan yang berdasarkan kepada penggunaan kain dan darinya dibuat baju dengan berbagai bentukyang mencerminkan budaya berpakaian penduduk di Asia Timur ini.
Pekerjaan utama bagi penduduk di sini adalaha bertani, khususnya padi yang menjadi makanan utama penduduk di kawasan berkenaan. Kawasan ini adalah subur dan cukup dengan hujan. Kesuburan bukan saja pada pertanian, tetapi juga subur dari kelahiran manusia. Penduduk  di Asia Timur  adalah tertinggi dan teramai dari penduduk dunia.
Sekian.

No comments:

Post a Comment