November 27, 2019

SURVIVAL : MENUJU PEMBINAAN NEGARA BANGSA


SURVIVAL – MENUJU PEMBINAAN NEGARA BANGSA
(Fikrah Bangi: 407),
BBB:  30 R.Awwal 1441H. = 27 November 2019M. (Rabu).
Sebelum berlaku lempahan penduduk bagi turunan Melayu, mereka pada hakikatnya berada dan digerak oleh kepentingan kehidupan. Ratus ribuan tahun sebelumnya mereka struggle bagi mendapat jaminan kehidupan dengan bercocok tanam.. Mereka saebelumnya berada di tanah padang rumput yang hidup di sini juga ialah turunan penjarah yang mengawal padang rumput, pertanian dan pemeliharaan binatang. Mereka ini lebih suka menunjukkan kekuatan dan sering berperang. Mereka ini lebih suka bergerak ke barat.. Manakala turunan  yang lain yang dapat diistilahkan `Turunan Asia Tenggara` lebih suka bergerak ke selatan dan timur. Tanah-ntanah di Lembah Selatan di bawah Sungai Mekong ke selatan adalah lembah yang subur dengan pertanian terutama padi.. Di sini kumpulan-kumpulan yang kemudian dikenal sebagai Burma, Thai, Lous, Cambodia, Vietnam dan Melayu Selatan.. Mereka mulai dikenali berketurunan seperti Punan, Khemer, dan Melayu Selatan. Keadaan bentuk wajah mereka adalah hampir bersamaan. Mereka  bekerja bertani. Pada masa itu masih belum lagi dibawa pengaruh luas seperti kepercayaan agama tertentu.
Kalaupun ada konflik di kalangan mereka, iailah akibat dari pemilikan tanah untuk pertanian dan tempat mereka menternak seperti binatang-binatan dan juga sumber ikan dan sebagainya.. Antara mereka ada yang terdesak bagi bergerak ke kawasan yang lebih selatan. Etnik yang mulai dikenali dengan perbezaan percakapan yang  menjadi asal usul Melayu bergerak kepada tiga arah utama.
Pertma melalui kawasan Thai sekarang ini mereka turun ke selatan dan mengambil tapak bagi kawasan kependudukan bangsa ini mulai dari Semenanjung Kra dan ke Selatan Mereka menguasai pesisir pantai terutama pada bahagian timur dan ke barat dan selatan. Kawasan ini dikenali kemudiannya sebagai Semenanjung Emas. Sebahagian daripada mereka berada pada  bahagian barat semenanjung dari  tanah tinggi  ke pinggir pantai ke selatan hingga ke Kedah. Mereka mempunyai  pelabuhan penting pada bahagian teluk dan lebih menghala perkembangan dan pergerakan bagi perpindahan ialah ke Sumatera. Satu lagi pergerakan Melayu yang terdesak dari pergerakan penduduk pada bahagian tengah, bahawa merekla bergerak ke arah timur, Menembus kawasan yang kemudian dikenali dengan Kemboja. Mereka antaranya dikenali kemudiannya dengan Melayu Champa`hingga ke Borneo, Sulawesi m bahkan hingga ke Taiwan dan pulau-pulau yang lebih jauh di Pasifik dan ke Selatan.
Pada zaman ratus ribuan tahun sebelum Masihi, taburan penduduk di kawasan Asia Tenggara ini telah mulai mantap dari segi kependudukan. Mereka adalah pemerhati-pemerhati nature dan amat bergantung pada musinm dan pertukaran bagi menjaga aktiviti pertanian. Ancaman adalah dari banjir dan lempahan sungai. Pada satu pihak mereka pandai membaca pergerakan dan kedudukan bintang-bintang bagi panduan mereka tterutama bagi pelayaran di lautan bagi mencari rezeki, bahkan bagi mendapat kawasan yang lebih subur bagi bertani dan mendapat  sumber ternakan. Ancaman bagi mereka ialah ribut taufan yang sering berlaku di kawasan laut terbuka dan mendapat ancaman kematian di laut, sebelum sempat bagi mereka menyelamatkan diri.
Bangsa pelaut yang berani dan bergerak dari pesisir dan mencabar lautan ini, sedar bahawa kawasan lautan yang mereka huni, tidak saja didatangi gelombang laut dan pasang, tetapi sering pula menghadapi gempa bumi di kepulauan atau dari dasar  lautan yang sering memusnahkan mereka. Tetapi di tempat-tempat ini adalah tanah-tanah yang subur bagi bercocok tanam.
Sebab itu walaupun ancaman berterusan dan kematian, tetapi kehadiran mereka makin bertambah memenuhi kawasan-kawasan pulau Nusantara..
Mereka adalah bangsa yang berani  bergerak dan berani mencabar berbagai-bagai ancaman bagi surrvival kehidupan dan turunan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment