November 6, 2019

PENYEBARAN TURUNAN ADAM


PENYEBARAN TURUNAN ADAM
(Fikrah Bangi: 393),
BBB:  9 R.Awwal 1441H. = 6 November 201`9M. (Rabu).
Adam sebagaimana moyang kita, banyak persoalan yang ingin diketahui berhubung dengannya. Misalnya apakaqh bahasa  yang ditutur  oleh Adam dan keluarganya dan bagaimanakah perkembangna bahasa tersebut. Tidakkah ada satu kaedah linguistik yang dapat dikesan tentang asal usul utama bahasa manusia utama ini. Tidakkah ada kesan tinggalan yang dapat diteliti dan diselidiki. Adam dan keluarganya sudaj tentu meninggalkan artifek-0artifek sebagai bahan kegunaannya. Misalnya alat-alat kegunaan misalnya benda-benda tajam untuk memotong seperti peralatan batu yang dapat dikenali dari segi usianya. Bagaimanakan peralatan bekas-bekas makan yang digunakan dan sebagainya.
Jika usia bumi dapat dikira misalnya dalam  bilon tahun, maka manusia yang lebih kemudian diturunkan, mungkin baru dalam tempoh jutaan tahun, maka tidak mustahil peralatan yang digunakan keluarga Adam dapat diketahui dan ditemui.
Ke arah pendekatan menemui bahan-bahan yang berhubng dengan Adam ialah dengan mengetahui di mana tempat kediaman keluarga Adam sebagai manusi awal ini.  Dari tempat asal ini dapat diketahui penyebaran berlaku.
Di mana tempat asal Adam dan keluarganya ? Telahan telah di buat tempat tinggal Adam dan keluarganya adalah tempat pertemuan tiga benua utama iaitu Afrika-Asia dan Eropah. Pendapat ini tidak jauh dari pendapat yang mengatakan tempat kediaman Adam adalah di Utara Afika, iaitu di sekitan Habsyah dan keliling berdekatan. Tempat berdekatan dengan Laut Merah ini perlu ada sumber air dan sumber makanan.
Dari utara Afrika keturunan Adam berkembang dan bertambah ramai. Umur manusia awal ini adalah lebih panjang. Dalam masa ribuan tahun pada peringkat awal manusia turunan Adam ini makin luas pergerakan mereka. Sebahagian dari turunan manusia awak ini bergerak di utara Benua Afrika dan berkembang di Selatan. Terutama ke hulu-hulu Sungai Nil  yang mengalir dari tengah benua Adrika itu. Sebahagian bergerak ke Kuala Sungai Nil  di utara Afrika yang membentuk budaya Sungai Nil  yang menjadi nadi kehidupan di Afrika. Sebahagian daripada mereka bergerak di perpantaian Mediterranian dari utara Afrika hingga ke Palestan.  Setengah daripada mereka bergerak ke timur dan menemui sumber air terbesar, iaitu Sungai Tigris dan Dajlah. Mereka menetap di sini, jauh lebih awal. Dari tamadun Sungai Dajlah dan Furat  kemudiannya lahir tamadun tertua diketahui, iaitu Tamadun Babylon. Dari kawasan ini melahir dan meluaskan kependudukan manusia seperti  di Iran dan ke Sham  dan ke utara yang kemudian melahirkan Tamadun Rum. Dari sini berlaku penyebarab manusia hingga ke utara dan menjadi induk bagi perkembangan bangsa-bangsa di Eropah.
Pergerakan ke bahagian timur sebenarnya tidak lewat berlaku dari tempat-tempat yang lain. Pergerakan menurut kesuburan tanah sebagai sumber mendapat rezeki. Mereka ini sampai ke India dan sebahagian dari mereka ke bahagian negeri Cina
Kawasan Asia adalah kawasan tanah yang subur dan kaya dengan bahan tanaman, sebab itu berkembang turunan a Adam seperti di kawasan India dan Ciba dan  dari  keturunan berkenaan.
Kawasan yang lebih lewat penyebaran manusia  ialah di Amerika Utara dan Selatan. Manusia sampai ke sini melalui bahagian utara dan  turun ke bawah yang dikenali dengan  Amerika Selatan.
Perkembangan ini berlaku dalam tempoh yang panjang
Dalam masa yang panjang berlaku perubahan fizikal yang kemudian dikenali dengan puak,  bangsa dari segi turunan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment