November 5, 2019

MANUSIA PENUMPAH DARAH PERLU ADAB DAN PERATURAN


MANUSIA PENUMPAH DARAH PERLU ADAB DAN PERATURAN
(Fikrah Bangi: 392),
BBB: 08 R. Awwal 1441H. = 05 November 2019M. (Selasa).
Kata-kata malaikat, bahawa manusia adalah bersifat menumpah darah, suka bersengkita dan melakukan kemusnahan pada muka bumi, sebagai respon terhadap Allah yang mau melantik manusia menjadi khalifah di muka bumi adalah ternyata benar.
Ini adalah berpunca dari kelemahanm yang ada pada diri manusia, iaitu sifat nafsu yang ada pada manusia, sering dikalahkan oleh pertimbangan yang wajar. Ia ditambah dengan fak tor luaran  seperti elemen iblis dan syaitan yang sering menggoda manusia kepada melakukan kejahatan.
Ujian utama yang berat dihadapi Adam dan Hawa, apabila berlaku ujian sengketa kekeluargaan. Adam dan Hawa dikatakan melahirkan anak-anak secara berpasangan, iaitu setiap kali melahirkan anak kembar yang terdiri dari seorang lelaki dan perempuan. Dari segi syariat pada peringkat permulaan, bahawa pasangan kembar yang dilahirkan bersama tidak dibenarkan berkahwin dengan adik beradik kembarnya. Anak lelaki dan perempuan dari satu pasangan hanya dibenarkan berkahwin dengan pasangan yang lain.
Sengkita manusia kerana berebut perempuan pasangan nampaknya menjadi isu terawal yang mencetuskan persengkitaan di dalam keluarga Adam. Ianya nampaknya lebih awal dari sengkita merebut harta benda yang sering berlaku di kalangan manusia.
Anak lelaki Adam, iaitu Qabil, telah membunuh saudaranya Habil. Kerana  terhalang dari memiliki adik perempuan yang tidak mau dibenarkan oleh Habil. Maka bagi mengatasi kemahuan nafsu jahat, terjadilah pembunuhan pertama di dalam sejarah manusia, iaitu Qabil telah membunuh Habil (Al-Ma`idah: 30).
 Dari pembunuhan ini membawa beberapa impliokasi.
·         Perlu ditegakkan hukum akibat dari pembunuhan ini bagi mengawal agar perbuatan keji sedemikian dari terus berlaku. Dapat difahami bahawa antara hukum syarak pada masa itu, antaranya melarang berkahwin dengan adik beradik kembar. Mereka dibenarkan berkahwin dengan pasangan kembar yang lain.
·         Konsep kekhalifahan Adam tercabar, kerana ia tidak dapat mengekang anaknya Qabil dari melakukan kesalahan besar. Iaitu membunuh. Tidakl;ah diketahui apakah hukuman yang dikenakan terhadap Qabil. Yang pasti perlu dikenakan terhadap kesalahan yang berat, iaitu bagi mencegah dari perbuatan sedemikian kembali berlaku. Habil juga turut bersalah kerana keengganannya membenarkan adiknya dikahwini oleh saudaranya yang lain.
·         Sejak dari awal lagi manusia berdepan dengan seteru tradisinya, iaitu iblis dan syaitan dan nafsu di dalam dirinya yang tidak terkawal. Isu ini nampaknya terus menjadi  gejala perosak manusia hingga ke hari ini.
·         Perundangan mesti ditegakkan sesuai dengan kesalahan yang berlaku bagi bersifat pencegahan
·         Prsoalan pendidikan kejiwaan perlu diberi perhatian utama di samping tumpuan kepada ilmu sebagaimana tel;ah dibicarakan.
·         Pendidiukan akhlak dan adab sebenarnya perlu dilakukan terhadap anak-anak dan masyarakat keseluruhannya, agar mereka tidak bersifat dengan sifat-sifat keji yang merosakkan diri dan masyarakat.
·         Sejak dari awal dikennalpasti manusia harus dididik  dengan ilmu dan peradaban yang dapat memandu mereka mengenal kebenaran dan bernilai adab bagi menyempurnaka kehidupam dan masyarakat.
·         Persoalan ilmu dan adab dua bidang besar yang seharusnya menjadi keutamaan di dalam pendidikan. Pendekatan  bagi pendidikan ini seharusnya diteruskan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan manusia dan kehidupan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment