November 13, 2019

REKONSTRUKSI UNGGUL MELAYU


REKONSTRUKSI UNGGUL MELAYU
(Fikrah Bangi: 399),
BBB: 16 R. Awwal 1441H. = 13 November 2019M. (Rabu).
Asal usul Melayu bergerak dari rusuk benua Asia dengan kelompok-kelompok yang lain dan bertapak di pesisir-pesisir pantai, lantaran di kawasan-kawasan berkenaan memberi peluang mereka mendapat sumber penghidupan di darat dan juga di laut. Dari semasa ke semasa mereka makin berani mencabar lautan. Mereka membina perahu yang digunakan untuk lebih jauh ke laut bagi mendapat lebih sumber rezeki.  Kawasan `Dua Alam` yang menjadi tempat penghidupan mereka  seperti perpantaian di Kemboja membawa ke Segenting Kra dan lebih ke Selatan seperti Patani, Kelantan, Terengganu dan Johor (nama-nama ini sudah tentulah belum lahir pada peringkat awal). Pada bahagian barat Melayu asal bergerak dari pesisir Arakan ke  bawah  di kawasan-kawasan Negeri Melayu seperti Stol, Narathiwat, Yala , Reman,  Kedah dan ke Selatan.
Sejak beratus ribu tahun yang lalu,kerana desakan jiwa meneroka dan tekanan hidup di darat dari kumpulan-kumpulan yang lain yang menguasai tanah di Selatan dan Tenggara Asia  itu, antaranya bergerak dari Kemboja seperto orang Champa merentasi Lautan ke pulau-pulau sekeitar Filipina. Mereka ini bergerak ke utara seperti ke Taiwan dan ke selatan seperti Borneo dan Sulawesi.
Yang turun ke selatan selain dari menduduki Tanah Semenanjung sebagai orang asal di kawasan tersebut sebahagian dari mereka turun hingga ke Pulau Tumasik (Singapura) dan turun bergerak ke pulau-pulau Riau, lantas ke Jawa dan turun jauh ke Australia dan New Zealand. Manakala saebahagian dai pantai barat Semenanjung mulai dari Utara dan Kedah serta bahagian bawah antara mereka menyeberang ke Sunmatera dan setengah mereka hingga ke Madagaskar.
Kelompok besar yang merentas lautan ke pulau-pulau ini pada awalnya mereka dikenali dengan `Bangsa Pelaut`. Meskipun mereka dipisahkan oleh laut, tapi mereka disatukan oleh berbagai-bagai faktor. Antaranya:
Mereka menggunakan bahasa yang digunakan pada masa mereka bertempat di pesisir, bahasa Mereka adal;ah menjadi asal usul bahasa Melayu.. Asal usul ini dapat dibuktikan dari segi linguistik. Bahasa ini menjadi lingua-franca bagi penduduk maritim sejak ratus ribuan tahun dahulu. Bahasa ini menjadi bahasa komunikasi bagi bangsa pelaut berkenaan. Nama  Melayu dikenali dari asal bahasa berkenaan
Cara hidup berdasarkan pulau dan laut menyatukan cara kehidupan dan kaedah mendapat sumber makanan baik dari laut dan tanah di pulau-pulau. Dari kawasan hidup yang sama membentuk rupa paras bangsa pelaut ini sebagai bangsa yang mempunyai bentuk badan yang kuat. Contoh orang Maori dan sebagainya. Warna kulit mereka sawo matang dengan rambut lurus dan hitam. Tempat lindungan mereka mempunyai ciri-ciri persamaan. Jika di tepi pantai lebih banyak menggunakan batang kelapa, pelepah dan daun-daun bagi membina rumah lindungan. Jika di tengah  darat, mereka lebih banyak menggunakan batang-batang pokok bagi mendirikan pondok dan rumah.. Makanan mereka adalah beras yang tradisi ini dibawa dari tanah di rusuk Benua dan  bahan-baahan lain seperti ubi, keledek, jagung  dan bahan-bahan tanaman yang lain Makanan dari laut adalah menjadi sebahagian dari minu makanan mereka. Mereka juga  menternak binatang di samping  memburu bagi yang liar.  Pakaian mereka pada peringkat permulaan adalah dari kulit-kulit kayu dan bahan-bahan yang dianyamkan.
Bangsa pelaut ini mahir dari segi kedudukan bintang-bintang bagi penduanb pergerakan mereka  dan mahit juga dengan musim-musin yang menjadi perkiraan bagi kehidupan mereka. Dari segi kepercayaan adalah bersifat alamiah yang dilihat mempunyai kuasa dan hubungan yang rapat dengan kehidupan dan  harapan  mereka.
Bangsa Pesisir dan Pelaut ini mempunyai bahasa dan budaya tersendiri yang menjadi induk bagi Bangsa Melayu Nusantara.
Sekian.

No comments:

Post a Comment