November 4, 2019

ISTIMEWA ADAM DAN TURUNAN DENGAN ILMU


ISTIMEWA ADAM DAN TURUNAN DENGAN ILMU
(Fikrah Bangi: 391).
BBB: 7 R. Awwal 1441H. = 4 November 2019M. (Isnin).
Adam dan turunannya adalah lebih istimewa dari malaikat. Antara keistimewaannya, bahawa manusia dapat meningkatkan diri dan prestasi dengan ilmu pengetahuan. Allah menguji Adam dan malaikat dan ternyata, bahawa Adam melebihi dari malaikat kjerana kemampuamya menerima Ilmu.
Kewujudan adalah ilmu dan kebenaran. Tetapi ilmu dan kebenaran tidak dapat dicapai melainkan dengan mempelajarinya. Bayangkan pada peringkat permulaam Adam dan Hawa menghuni dunia. Mereka memulakan di dunia tradisi berkomunikasi. Ianya merupakan permulaan pembinaan bahasa di kalangan mereka berdua. Keliling mereka sebenarnya ilmu. Tetapi masalahnya bagaimana membina ilmu. Antaranya ialah dengan membina kata dan istilah bagi benda-benda. Bagi benda-benda terutama yang dekat dengan penghidupan ialah dengan memberi istilah kepada benda-benda sama ada yang hidup atau yang tidak hidup. Bagi yang hidup misalnya dengan memberi istilah kepada seperti ayam, kucing, kambing dan sebagainya bagi membezakan antara satu sama lain. Bagi yang tidak hidup seperti tanah, bukit dan paya. Bagi pokok-pokok pula dibezakan antara pokok kurma, zaiton, kelapa dan sebagainya.
Selain daripada memberi nama bagi benda-benda sama ada yang hidup atau tidak hidup, bagi perkembangan bahasa dan kepentingan komunikasi dikenalpasti mengenai tindak laku sesuatu atau yang lebih dikenali dengan perbuatan  Misalnya makan, minum, berjalan, duduk dan sebagainya. Adalah menjadi sesuatu yang mistri dan tandatanya bagi kita, bagaimana sebutan awal yang diberi bagi benda dan perbuatan ini. Apakah bahasa yang dapat dinamakan. Tetapi tentulah berasaskan kepada perkembangan linguistik awal bagi moyang manusia terawal ini.
Kata-kata yang diberi oleh moyang dan turunan adalah sebenarnya sebagai tanda bagi benda-benda bagi membezakannya antara satu sama lain. Kata-kata ini adalah sebagai arkif yang menyimpan maklumat yang diwarisi oleh turunan. Sudah tentulah pada peringkat permulaan perkembangan bahasa adalah terhad dan kemudian makin berkembang dengan perkembanbgan turunan Adam dan Haqa dan pengalaman yang terdedah bagi mereka semakin luas.
Pengenalan bahasa dan pertambahan kata dan pengalaman yang dilalui adalah merupakan pertambahan ilmu yang dapat dicapai oleh manusia.
Kemampuan manusia dari segi kemampuan mendapat ilmu, bukan sahaja mengistimewakan manusia dengan malaikat, tetapi juga membezakannya dengan makhluk yang lain. Segala makhluk yang lain meskipun ada berlaku perubahan dan perkembangan, tetapi tidak berlaku keistimewaan di dalam kejadian yang lain. Perubahan dan peningkatan hanya berlaku di dalam kalangan manusia.
Sesungguhnya alam dan segala ciptaan sebenarnya disediakan kepada manusia. Sebagaimana disebut ianya melalui proses panjang bagi pemantapan. Selepas kemantapannya, barulah dikirim manusia bermula dari Adam dan Hawa. Penerokaan terhadap wujud yang merupakan sumber ilmu mengambil masa yang panjang, tetapi manusia mempunyai masa yang terhad dari segi umur, sebab itu perlu kepada tradisi penyimpanan maklumat untuk diwarisi. Proses ini terus berlaku bagi pewarisan generasi mendatang. Dengan pewarisan ini sebenarnya menjadikan manusia makin bertambah ilmu dan makin menyerlahkan manusia berbanding dengan kejadian yang lain.
Sekian.

No comments:

Post a Comment