November 28, 2019

PENGARUH LUAR


PENGARUH LUAR
(Fikrah Bangi: 408),
BBB: 01 R. Akhir 1441H. 28 November 2019M.
Kawasan yang kemudiannya dikenali sebagai Asia Tenggara,  yang bergantung pada pertanian tidak asing dari jiran-jiran terdekatnya. Dua jiran terbesarnya sejak tradisi adalah India dan Cina. India adalah keturunan yang mendiami kawasan India – termasuk yang kini dikenali sebagai Bangladish dan Pakistan, Negara ini bersempadan dengan Iran sebuah kuasa besar sejak zaman tradii, manakala pada bahagian timur yang dekat dengan Jepun, ialah Cina. Sebuah negara yang luas dan subur dengan perkembangan penduduk.
Sebelum daripada wujudnya komunikasi melalui laut negera, seperti India tidak mengganggu  penduduk jiran. Negara ini bersempadan dengan Cina dan mempunyai jalan yang dikenali dengan Jalan Sutera melalui tanah tinggi di utara India dan mempunyai jalan melalui seperti tanah tinggi gunung Himalaya dan melalui seperti kawasan Tibet.
Dari segi perkembangan fikiran, di India lahir seperti agama Hindu dan juga Buddha. Pengaruh agama ini tiba hingga ke negeri Cina yang menjadikan Cina penganut Buddha. Walaupun pengatruh Hinduisme tidak ketara. Pengaruh ini kurang ketara berlaku pada kaum penjarah yang menguasai padang rumput dan dikenali dengan kaum Monggol.
Pengaruh Buddha nampaknya turut mempengaruhi negeri-negeri yang kemudia dikenali dengan Burma, Siam, Lous, Kemboja dan Vietnam, bahkan sampai ke Jepun.
Pada masa sebelum Masihi lahir negara Melayu yang dikenali dengan Langkasuka. Ianya meliputi negeri-negeri Melayu ke bawah dari Segenting Kra, membawa ke Kedah dan Terengganu.  Faham  Buddha adalah usaha meningkat diri dan pribadi dengan nilai-nilai mulia dan kemanusiaan dan kurang membicarakan tentang ketuhanan. Manakala  Hinduisme adalah polytheisme, Di Semenanjung terdapat bukti di Batu Pahat di Kedah.
Kerajaan Langkasuka adalah kerajaan Melayu awal yang dikenali sebagai sebuah kerajaan yang kuat. Pada peringkat ini tidak timbul konflik di antara jiran-jiran, kerana mereka sealiran dari pengaruh keagamaan. Apa yang serap ke dalam budaya masyarakat setempat, terutama dari segi kehinduan lebih kepada adat istiadat dan perkara-perkara yang bersifat seni. Mereka tidak menekankan kepada yang bersifat ketuhanan.
Mereka tidak tertarik kepada falsafah Hinduisme sebagaimana di dalam Upanishad, sebaliknya yang diambil dari hikayat-hikayat Seri Rama dan veda-veda adalah dari segi perwayangan. Cerita Seri Rama adalah menjadi cerita popular dari segi perwayangan dan cerita wayang kulit.
Keadaan yang sama berlaku pada negara-negara Asia Tenggra, yang lebih didukung terutama dari falsafah Buddhisme ialah ritual dan penglahiran aspek kerohanian yang dilambangkan dengan pembinaan-pembinaan pagoda terutama di Burma, Thailnd, Lous,  dan kemboja.
Agak menghairankan, bahawa pada tanah asal lahir Hindu Buddha di India, tiada monumen seni agung Hindu Buddha di India, sebaliknya lahir dari luar India seperti Sri Lanka dan negeri-negeri yang lain di Asia Tenggara.
Bahkan keagungan seni Hindu Buddha sebagai kesanya lebih ketara – termasuk di Jawa seperti monumen Borobodor, bahkan di Bali lahir semacam, Hindu Tempatan yang tiada di India, iaitu Hindu Bali., tetapi semua lebih bersifat seni dari fikiran.
Sekian.

No comments:

Post a Comment