November 12, 2019

RASULULLAH SEBAGAI CONTOH USWAH HASANAH


 RASULULLAH SEBAGAI CONTOH USWAH HASANAH
(Fikrah Bangi{ 398),
BBB: 15 R. Awwal 1441H. = 12  November 2019M. (Selasa).
Sempena dengan sambutan Maulid al-Rasul di Masjid Al-Umm pada Sabtu  12 Rabi`ul Awwal 1441 bersaamaan 9 November 2019 yang juga sempena dua tahun penggunaan Masjid Al-Umm, maka pada malamnya  – selepas solat Maghrib hingga Isya` diadakan Kuliah Perdana yang disampaikan oleh Prof. Datuk Dr. Halim Tamuri Rektor KUIS. Dari kuliahnya dapat diambil intisari yang disampaikan adalah Rasulullah adalah sebagai Uswah Hasanah bagi ummah.
Pada permulaan beliau bertolak dari persoalan apakah manfaatnya kita mengadakan sambutan Maulid al-Rasul pada setiap tahun ? Tentulah bukan tujuuan festa-festaan semata-mata dengan mengadakan perarakan, kuliah dan sebagainya. Sebagai pakar di dalam bidang pendidikan, beliau melihat Rasulullah sewajibnya menjadi contoh teladan dan ikutan bagi seluruh umat, sebagai firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu menjadi contoh teladan ikutan yang baik.`          ( (al-Ahzab; 33).
Peribadi Rasulullah adalah model utama bagi umat. Peribadi Baginda dapat dicontohgi bukan saja selepas Bagina menjadi Rasul, tetapi sejak Baginda sebelum dilantik menjadi Rasul. Sebagai contoh Baginda digelar `Al-Amin` yang dipercayai. Baginda diberi amanah mencadangkan meletakkan kembali `Hajarul Aswad` selepas pembaikan Ka`bah ke tempatnya secara ail. Iaitu dengan meletakkan Hajarul Aswad di atas sehelai kain dan setiap kabilah memegang punca kain dan sama menempatkan kembali Hajarul Aswad pada tempatnya. Tindakan Baginda memberi puashati kepada semua pihak.
Prof. Dr. Halim seterusnya menekankan tentang pendidikan keluarga yang Baginda menjadi contoh yang baik. Contoh yang baik dari keluarga,  ibu bapa  adalah model bagi anak-anak. Ibu bapa hendaklah menjadi contoh yang baik dengan mempunyai peribadi yang baik yang dapat diikuti oleh anak-anak. Ibu bapa hendaklah bersifat kasih sayang terhadap anak-anak dan tidak menunjukkan tauladan yang tidak baik kepada anak-anak.. Jika ibu bapa gagal mendidik anak-anak, maka anak-anak akan lebih terdorong mengikut tabiat kawan-kawan mereka yang antara mereka boleh merosakkan.
Rasulullah adalah Ketua Keluarga yang baik yang dapat memupuk kasih sayang antara isteri-isterinya dan mengasihi mereka dan  mewujudkan suasana kehidupan yang bahagia.
Rasulullah adalah menjadi contoh tauladan yang baik terhadap para sahabat Baginda. Baginda tidak saja menyuruh, tetapi melakukan perbuatan yang dapat diikuti para sahabat. Misalnya dari segi ibadat solat, Baginda meminta mereka solat sebagaimana Baginda bersolat.
Kebijaksanaan Baginda hingga dapat menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar apabila Baginda dan sahabat-sahabat berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kaum Ansar yang terdiri dari kaum Aus dan Khazraj yang sebelum berlaku hijrah sering bermusuhan, tetapi dengan Hijrah al-Rasul mereka disatukan sebagai kaum Ansar dan bekerjasama dengan kaum Muhajirin. Dengan penyatuan, Rasulullah dapat menegakkan Negara Madinah sebagai Negara Islam Pertama. Dan dengan tegaknya Negara Madinah, Baginda mennyusun pentadbiran., menghapuskan musuh-musuh Islam dengan diplomasi dan perang. Dan kaum Quraisy yang dulunya memerangi Madinah, kemudiannya tunduk, khususnya selepas pembukaan Makkah.
Rasulullah adalah watak yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh dan fatanah dan berjaya menegakkan negara dan agama Islam. Sesungguhnya Al-Qur`an menegaskan, bermaksud:
``Dan tidaklah Kami utuskan engkau (Wahai Muhammad), melainkan  sebagai rahmat kepada seluruh alam.`` (Al-Anbiya` : 107).
Sekian.

No comments:

Post a Comment