February 2, 2021

 

KESEDARAN KEILMUAN MELALUI JABATAN - RASUAH

(Fikrah Bangi:  850),

BBB:  20 Jamadil-Akhir 1442H. = 02 Februari 2021M. (Selasa).

Salah satu mekanisme menyampaikan ilmu, ialah melalui jabatan-jabatan. Banyak jabatan  di dalam pentadbiran kerajaan. Jabatan dari yang tertinggi ialah Jabatan Perdana Menteri, diikuti jabatan-jabatan di bawah menteri-menteri, jabatan pada peringkat negeri dan jajahan-jajahan.

Selain dari taklimat mengenai tugas ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai dan berbagai kategori pekerja, perkara yang penting disampaikan ialah tanggungjawab dan amanah di dalam menjalankan pekerjaan.

Ketua-ketua dan pegawai-pegawai di jabatan-jabatan kerajaan yang berurusan dengan berbagai lapisan rakyat yang ingin mendapat berbagai-bagai kemudahan seperti tender, kontrak kadang-kadang  mencari jalan mudah bagi mendapat kelulusan ialah dengan menggunakan kaedah rasuah kepada ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai. Bagi yang tidak amanah dan bagi mendapat habuan mudah mereka terjebak dengan perlakuan rasuah.

Sememangnya rasuah banyak berlaku di kalangan penjawat awam. Statistik rasuah  yang menjadi kes SPRM, bahawa yang terlibat adalah  47.5%  dari kalangan  penjawat awam. Ini adalah merupkan  kes sejak  6 tahun yang lepas yang  berjumlah sebanyak 5,652 kes (Sinar, 31.1.2021: 1). Terima kasih kepada akhbar Sinar Harian yang kini menjalankan penyedaran dan kempen anti rasuah bagi mengurangkan rasuah yang terus berleluasa di negara ini.

Rasuah sudah tentulah merosakkan imej perkhidmatan awam dan meruntuhkan integriti mereka. Menyedarkan tentang tanggungjawab dan amanah dapat dilakukan, bukan saja taklimat mingguan atau awal bulanan yang disampaikan kepada pegawai, tetapi perlu ada modul Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam yang disampaikan melalui kursus bulanan yang disampaikan oleh pihak yang berkelayakan. Masa diambil waktu pagi bertempat di dalam dewan yang disertai oleh semua pegawai. Tajuk-tajuk mungkin membicarakan:

Psikologi rasuah -  Jiwa dan minda, mengapa teredorong ke arah rasuah.

Rasuah – Semua  agama mengutuknya. Implikasi kepada individu, jabatan dan kerajaan.

Rasuah – Kecelakaan yang merunuh  dan merosakkan Imej negara.

Pihak JAKIM pernah mengeluarkan buku: Modul Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam (2005). Antara tajuk yang dicadang disampaikan kepada penjawat Awam  yang dipecahkan kepada dua unit:

Unit Satu: Latihan Dalaman. Antara tajuknya ialah:

Akauntabiliti dan kaitannya dengan hari pembalasan

Ancaman kepada kecemerlangan  prestasi organisasi.

Tuntutan berlumba-lumba melaksanakan kebajikan

Hubungan akidah, syari`at dan akhlak

Ihsan sebagai indikator penting falah

Kemantapan iman asas integriti

Kesempurnaan solat pemangkin integriti

Konsep itqan dan konsep permudah dan jangan menyusahkan

Mutmainnah dan sifat mahmudah.

Sifat qana`ah dan Allah Melihat dan Mendengar apa yang kita lakukan.

Manakala pada bahagian kedua ialah tentang muhasabah diri,

Antaranya penyakit hati dan rawatan. Koreksi diri dan rebut lima perkara sebelum lima perkara.

Manakala pada bahagian akhir mengenai pendidikan pelanggan seperti tidak mencuri tulang, menghormati tetamu, tekun bekerja, konsep tidak mementingkan diri, senyum itu sedekah, kefahaman terhadap piagam pelanggan dan sabar dan syukur.

Meskipun kandungannya adalah mirip kepada pendidikan yang bercirikan Islam, tetapi tidak menghalang untuk sama diikuti yang bukan Islam.

Peringatan berkenaan perlu dilakukan secara berterusan dan topiknya dapat diganti jika ada yang releven.

Jika  pendidikan yang bersifat usrah di kalangan pegawai terus dihidupkan di kalangan penjawat awam, maka adalah diharapkan dapat mnenghapuskan rasuah yang beritanya dibaca di dada-dada akhbar dan melalui media letronik yang melibatkan kalagan menteri, kallangan koperat dan berbagai sektor yang melibatkan juga penjawat awam.

Kita merasa dukacita indeks rasuah di negara kita bukan berkurang, tetapi makin meningkat. Kedudukan CP makin menurun. Kalau pada tahun 2019 CP negara berada pada ranking ke 51, tetapi pada 2020 adalah jatuh kepada ranking ke 57. Kita patut malu dan belajar dari Singapura yang berada di dalam lingkungan 10 paling kurang berlaku rasuah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment