February 6, 2021

 

NEGARA-NEGARA  PESISIR DAN PULAU PERINGKAT AWAL

(Fikrah Bangi: 854),

BBB:  24 Jamadil-Akhir 1442H. = 05 Februari 2021M. (Sabtu).

Antara negara pesisir yang ada hubungannya dengan Melayu pada peringkat awal ialah  Negara  Funan yang diketahui wujud sejak awal abad Masihi. Tempatnya di Selatan China, iaitu  pada bahagian selatan antara Burma dan  Kemboja. Dikatakan Rajanya berasal sama ada dari China, bahkan dikatakan dari Semenanjung Tanah Melayu. Kerajaan Funan berkekalan hingga abad ke 6, tetapi sejarahnya hilang mulai abad ke 7.

Dalam masa kerajaan Funan ini memerinah lahir pada abad ke 2, ialah kerajaan Champa yang bertempat di pesisir laut, berhampiran dengan Kemboja. Campa mempunyai pertalian rapat dengan Melayu, bahkan ianya dikenali dengan Melayu Champa.  Pada pertengahan abad ke 4M. tulisan-tulisan yang berasaskan Sanskrit mula didapati di Champa, di Borneo, bahkan di Semenanjung bertempat di Kedah seperti di Ceruk To Kun. Champa sebagai sebuah kerajaan berkembang terutama antara 592-686,iaitu sebelum zaman Angkur di Cambodia (635-850). Champa selain dari menghasilkan hasil pertanian, rakyatnya terkenal dari segi anyaman dan tenunan. Pengaruh dari segi anyaman dan tenunan ini sampai ke pantai timur Semenanjung seperti Terengganu yang negeri tersebut mewarisi tradisi tenunan dan anyaman secara halus dari Melayu Champa.

Paul Wheatly menyebut bahawa  antara 530 dan 535 pada masa tersebut negara yang dikenali dengan Tan Tan menghantar ufti emas kepada kerajaan China. Dimaksudkan dengan Tan Tan ini ialah negeri Terengganu. Ini bererti hubungan tidak saja berlaku dengan Champa bahkan jauh ke utara, iaitu Negeri China. Hubungan ini berterusan sehingga ke zaman menjelangnya penemuan Batu Bersurat Terengganu pada awal abad ke 14M.

Maklumat tentang Indonesia, antaranbya disebut tempat Ho Ling yang dikatakan di Jawa, iaitu pada 452M., namun ada yang berpendapat tempat dimaksudkan merujuk kepada kawasan Melayu terawal, iaitu di Sumatera.

Identiti Melayu lebih menyerlah, ialah dengan penemuan beberapa prasasti Batu Bersurat yang merupakan tulisan terawal  dan Tertua bahasa Melayu, iaitu dengan penemuan Batu- Batu Bersurat antara 683-686M. seperti di Palembang, Karang Brahe, Batang Hari, Kota Kapur,  Jambi dan Bangka.

Pada Batu  Bersurat di Kedukan Bukit di Bukit Seguntang bertarikh 23 April 682 menyebut Raja pada masa itu  melakukan expedisi bagi membina  Ibu Negara Sriwijaya yang dikatakan expedisi ini bermula dari Bukit Segunang (684) dan yang berpendapat ianya berasal dari Semenanjung. Ini bererti Negeri Melayu pertama diasas di Bukit Seguntang pada  28 Februari 686 berdasarkan prasasti Kedukan Bukit.  Pemerintahan  Melayu di Bukit Seguntang merupakan sebagai pendirian Negara Bangsa yang pertama dan menjadi asas kepada perkembangan Negara Bangsa Melayu bertempat di Sriwijaya yang bermula dari abad 7 dan berterusan hingga abad ke 12M.

Ini bermakna induk bagi negara yang dikenali dengan Melayu adalah berlaku di Bukit Seguntang, Sumatera dan juga menjadi induk bagi negara Sriwijaya. Negara Sriwijaya ini mendahului negeri Melayu Langkasuka. Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan adalah berlaku pada abad ke 7M. Melayu Langkasuka juga bangkit dalam tempoh yang sama tetapi bertempat di Semenanjung. Tentang negara ini  Mas`udi, pelayar Islam  menyebut pada 995 Masihi bahawa Kedah yang disebut sebagai negeri Zabaq bertapak di Kedah yang kerajaannya pada masa itu sehingga ke Segenting Kra. Dijangka kerajaan dimaksudkan ialah Langkasuka.

Dapat difahami, bahawa sekitar abad pertama Masihi kedapatan negeri-negeri Melayu Kepulauan yang masing-masing memerintah secara bebas dan tidak berlaku peperangan dan penjajahan secara ketara. Negeri-negeri pesisir yang ada hubungan dengan Melayu, tidak berdiri sebagainegara Melayu, sebaliknya berada di sebalik nama-nama, kerajaan Funan, Khemer, Champa berhampiran Cambodia. Satu yang mengikat masyarakat Melayu tradisi yang juga baik dengan pemerintah dengan wujudnya pegangan nilai pada masa itu, iaitu Nilai Hindu-Budha yang disifatkan oleh Coedes kawasan di Asia Tenggara pada masa itu sebagai  The Indianized States of Souteast Asia yang menjadi judul bagi bukunya (1964). Negara-negara berkenaan berada di dalam keadaan tenang dengan kesatuan pegangan dan kepercayaan pada masa itu. Keharmonian pegangan ini bukan saja di Asia Tenggara, tetapi melangkaui negeri China hingga ke India.

Sekian.

No comments:

Post a Comment