February 12, 2021

 

KEWARGANEGARAAN  DAN  KEWIBAWAAN

(Fikrah Bangi: 860),

BBB:  30 Jamadil-Akhir 1442H. = 12 Februari 2021M. (Juma`at).

Kewarganegaraan adalah rakyat yang mempunyai hak sebagai warga bagi sesebuah negara. Ini disebabkan melalui kelahiran seseorang di negara berkenaan atau melalui proses atau keistimewaan tertentu yang melayakkannya menjadi warga negara. Warganegara bererti kependudukan di dalam sesebuah negara yang biasanya di dalam jumlah yang ramai yang dikenali juga sebagai rakyat bagi sesebuah negara berkenaan.

Jadi sesebuah negara mempunyai warganegara. Warganegara yang berada di dalam satu kawasan berkependudukan yang  luas yang rakyat atau warganegaranya mempunyai jumlah yang ramai yang sesuai ianya sebagai warganegara. Misalnya negara kita Malaysia mempunyai sejumlah 32 juta penduduk dan Indonesia misalnya mempunyai lebih dari 300 juta penduduk dan sebagainya.

Sesebuah negara seharusnya mempunyai wibawa  dengan identiti dan jatidiri sendiri. Misalnya Jepun terkenal sebagai negara maju yang kreatif dan inovatif. Biarpun negara Jepun tidak mempunyai tanah yang subur dan tiada di dalam perut buminya hasil minyak, tetapi kerana rakyatnya bijaksana, rajin, kreatif dan inovatif, maka dengan banyaknya keluaran industrinya yang bermutu seperti motokar, alat komunikasi dan berbagai lagi, maka negara berkenaan dikenali sebagai  negara maju.

Seperti negara Jepun yang telah kalah di dalam Peperangan Dunia Kedua, demikian juga dengan German, tetapi kerana rakyatnya bijaksana, rajin, berdaya kreatif dan inovatif, misalnya dengan keluaran kenderaan yang terkenal seperti mercedes dan berbagai jenis keluaran yang lain, maka negara yang pernah runtuh ini bangkit dengan berbagai-bagai hasil teknologi, maka ianya juga adalah terkenal sebagai sebuah negera terkenal di Eropah, bahkan memimpin negara-negara  Kesatuan Eropah.

Wibaya dan kebangkitan sesebuah negara selain dari mutu rakyatnya, ada pemimpin-pemimpin berwibawa yang memimpin negara-negara berkenaan ke arah kemajuan dan kecemerlangan. Jepun misalnya kelihatan hebat di awah pimpinan Obe yang terus diwarisi oleh kepimpinan kini. German adalah hebat di bawah Angela Markel yang menjadi Chanselor German yang terkenal sebagai `Iron Lady of German`, sebagaimana England hebat pada masa pemerintahan Margeret Thather yang terkenal sebagai  `Iron Lady of England`. Demikian America dilihat berwibawa semasa di bawah pimpinan John of Kennedy dan Barrack Obama. Kemajuan yang dicapai oleh pimpinan-pimpinan berkenaan tentulah dengan segala prasarana yang memperkukuh kedudukan negaranegera yang di bawah pimpinan tokoh-tokoh yang dibicarakan. Misalnya rakyat yang rajin dan berpelajaran, ekonomi yang baik dan berdaya kreatif dan inovatif. Selain dari itu negera-negara berkenaan hendaklah hebat dari kekuasaan dan pertahanan.

Bagi yang rajin berusaha dan mempunyai kekuatan tentulah mengatasi rakyat yang tidak bijaksana dan ketinggalan. Bayangkan pada abad ke 14, apabila negara-negara Barat celik dari kejahilan – mereka disedarkan oleh penguasaan Islam yang lebih bijak dari mereka pada zaman itu  sehingga  Spanyol, , Portugal dan sebahagian dari kekuasaan Perancis dikuasai oleh Islam dan apabila mereka berjaya membebaskan negara mereka, maka mereka berlumba-berlumba ke berbagai pelusuk dunia menguasai kawasan-kawasan yang pada masa itu relatifnya ketinggalan berbanding dengan Barat yang mulai celik keilmuan hasil dari Islam, maka kita lihat benua India yang begitu besar dan ramai penduduk, tetapi tidak lebih cerdik dari barat, maka pada abad ke 17 dikuasai British yang lebih cerdi, walaupun tidak ramai kehadiran mereka, tetapi mempunyai teknologi yang lebih canggih dari rakyat tempatan dan kerajaan yang lemah. Dengan kerajinan dan kesungguhan mereka menguasai  seperti Burma, Malaya,  sebahagian dari Borneo, bahkan dapat menguasai sebuah benua yang dikenali dengan Australia dan juga New Zealand.

Portugis yang pernah dikuasai Islam dan mendapat kebebasan, mereka belayar ke Timur dan menguasai sepert Goa di India, Melaka, dan Timur Timor dan Macao.. Spanyol yang negara mereka pernah dikuasai Islam dan kembali menguasai tanah air mereka, mereka mengembara ke timur dan menguasai seperti Filipina. Tak kurang juga hasil dari celikminda Belanda, walaupun seuah negara kecil, datang ke timur dan menguasai seperti Indonesia sebuah negara yang besar yang pada masa itu masih lagi ketinggalan.

Kita dapat melihat negera yang mempunyai rakyat yang rajin dan pemimpin yang berwibawa dan bijaksana dapat mengangkat imej, identiti dan jatidiri bagi  negera berkenaan. Menyorot secara lebih jauh, betapa kawasan-kawasan yang rakyatnya masih mundur dan lemah dapat dikalah dan dijajah oleh negara-negara yang mempunyai kesedaran lebih awal dan pimpinan yang lebih cerdek dan mempunyai kekuatan yang lebih canggih.

Rakyat yang lebih cerdek dan berpengetahuan dengan mempunyai pemimpin yang berwibawa dapat merendah dan melemahkan negara yang lebih besar, tetapi rakyatnya masih jahil, tiada kepimpinan berwibawa dan lemah dari segi teknologi dan kekuatan.

Kewarganegaraan yang bermutu dan pemimpin yang berwibawa dapat mengangkatkan martabat sesebuah negara sebagai negara yang maju,  beridebntiti dan berjati diri.

Sekian.

No comments:

Post a Comment