February 20, 2021

 

MALAYSIA  DI PERSADA DUNIA

(Fikrah Bangi: 868).

BBB:  08 Rejab 1442H. = 20 Februari 2021M. (Sabtu).

Malaysia  berada di  persada dunia, bukan setakat dari segi geografi dan berkedudukan di Asia Tenggara, tetapi keberadaannya menonjol, terutama dalam hubungan antarabangsa.

Pada peringkat awal kemerdekaannya, memanglah Malaysia (Malaya) kelihatan masih terpengaruh dengan situasi semasanya, berada di dalam kelompok negara-negara Komanwel. Ini adalah dari segi keselamatanya. Pada masa itu pengaruh ideologi ketara wujud. Pengaruh komunis adalah sesuatu yang nyata. Lagi pula Malaysia masih berada di dalam ancaman komunis, termasuk dari dalaman. Berada di dalam Pakatan Komanwel memberi perlindungan dari pengaruh ini. Sebagaimana disebut Malaysia berdepan dengan konfrontasi dari Indonesia dan tuntutan dari Filipina. Keberadaan Malaysia di dalam Komanwel menggeruskan musuh pada masa itu, kerana Malaysia berada di dalam keselamatan bersama seperti dari Australia dan New Zealand. Sebarang serangan akan mendapat bantuan dari negara-negara  tersebut. Ancaman dari China Komunis pada masa itu  sebagai sesuatu yang nyata dan berterusan hingga pertengahan 1960an.

Tunku Abdul Rahman menonjolkan Malaysia di dalam Komanwel ini dengan penentangan dasar Apartheid yang berlaku di Afrika Selatan. Suatu keberanian dari pihak Tengku dan perjuangan penentangan sedemikian memang berlaku di Afrika Selatan yang menonjolkan tokoh Nelson Mandela yang menjadi idola perjuangan kemanusian di dunia dan peranan  Tengku menjadi sebahagian perjuangan rakyat di Afrika Selatan.

Penonjolan Malaysia di persada dunia dapat dilihat  dari segi serantau, Tunku Abdul Rahman mencadangkan kerjasama serantau yang dikenali pada peringkat permulaan sebagai Assiciation of SauthAsia (ASA)  yang menganjurkan kerjasama antara negara-negara Asia dari segi ekonomi dan keselamatan serantau. Cadangan ini mendapat kerjasama negara-negara kawasan Asia Tenggara. Dengan kerjasama antara negara-negara di kawasan merapatkan hubungan ekonomi, politik, keselamatan dan budaya. Sebelum daripada itu, walaupun negera-negara Asia ini dekat dari segi fizikal, tetapi jauh dari hubungan sebagai jiran terdekat. Melalui ASA negara-negara berkenaan dilihat lebih bebas dari terikat misalnya Burma dengan British, Lous, Cambodia dan Vietnam terarah kepada Perancis, Filipina kepada Spanyol dan Amerika, Indonesia kepada Belanda dan Malaysia kepada British kepada kerjasama yang lebih erat antara negara-negara ASA dan lebih berdikari. Sememangnya gagasan ASA berjaya dan diperluaskan kemudiannya kepada jenama ASEAN yang kerjasama lebih terkenal dan makin merapatkan hubungan antara kesemua negara-negara  ASEAN berkenaan. Kerjasama lebih luas yang melibatkan berbagai-bagai bidang. Kini semua negara-negara ASEAN – termasuk Thailand makin rapat sebagai negara kejiranan serantau.

Penonjolan Malaysia pada peringkat antarabangsa sebenarnya, banyak berlaku pada zaman Tengku Abdul Rahman. Beliaulah juga mencadangkan kerjasama antara negara-negara Islam. Ianya bermula dari musabaqah Al-Qur`an antara negara-negara Islam menjadikan hubungan antara negara islam ini makin rapat dan kemudian membawa kepada cadangan oleh Tengku Abdul Rahman agar diwujudkan kerjasama di kalangan negara-negara Islam yang kemudian dikenali sebagai Organization of Islamic Countries (OIC). Pada ketika  Malaysia menjadi Secretariate Negara-Negara Islam, ialah menampakkan kemajuan dan suara-suara negera-negara Islam didengari pada peringkat serantau dan global.

Walaubagaimana pertukaran sekretariat kepada negara-negara yang lain menjadikan organisasi ini lemah dan kurang dihormati,. Walau bagaimana OIC masih wujud dan masih bersuara di dalam isu-isu ysng releven, khususnya berkenaan umat Islam seperti masalah Che`nya, Pelarian Arakan, masalah  konflik yang berlaku di negara Arab dan Palastin, walaupun tidak saeaktif yang diharapkan.

Bermula dari masalah keselamatan dan ekonomi Malaysia terlibat di dalam pakatan  menyerta Arsep dan kemudian  APEC yang disertai negara-negara di kawasan Pacific, tetapi perubuhan berlaku  dengan disertai banyak negara dan terbaru disertai oleh pemimpin-pemimpin terkenal dunia dari berbagai-bagai negara. Inikerana dilihat bahawa kawasan Pacific memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi  dan penduduk di kawasan ini merupkan penduduk yang teramai dari segi jumlah penduduk.Malaysia sendiri menjadi negara penganjur yang menggunakan pendekatan secara maya dan ianyamerupakan satu kejayaan yang dicapai oleh Malaysia.

Inimenunjukkan bahawa Malaysia berperanan penting di dalam kegiatan antarabangsa, khususnya bagi kawasan Asia, Pacific, bahkan global. Dapat dikatakan, bahawa Malaysia berjaya menempatkan dirinya di kalangan antarabangsa dan bersifat global.

Malaysia diyakini dan adalah dipercayai jenama Malaysia mendapat sambutan dan keyakinan antarabangsa. Sebarang anjuran yang dibuat secara  teliti dan wibawa, insya Allah mendapat sokongan antarabangsa.

Sekian.

No comments:

Post a Comment