February 11, 2021

 

KEWARGANEGARAAN

(Fikrah Bangi: 859),

BBB:  29 Jamadil-Akhir 1442H. = 11 Februari 2021M. (Khamis).

 

Kenegaraan  adalah sesuatu yang berhubung dengan sesebuah negara, misalnya dari segi fizikal dan ciri struktural  dan knsepsi di negara itu seperti sejarah,  pemerintahan, kemajuan, budaya masyarakat dan sebagainya. Kita telah membicarakan soal kenegraan ini lebih dari segi fizikal dan sejarahnya.

Kewarganegaraan pula adalah lebih kepada penduduk bagi sesebuah negara itu. Misalnya apakah status bagi penduduk, apakah ianya berkelahiran di negara sebagai rakyat asli dan jati di negara berkenaan atau ianya rakyat dari luar yang mendapat kerakyatan menjadi rakyat dengan permohonan dan cukup syarat-syarat atau dengan keistimewaan tertentu yang ada pada seseorang, maka ianya ditawarkan mendapat kerakyatan yang untuk mendapatnya memang sukar. Selain daripada itu mereka yang berada di negara ini dibenarkan berada di negara ini dalam tempoh terhad, misalnya pegawai-pegawai diplomatik, kalangan expatriate,pengunjung sebagai pelancong dan mereka yang mempunyai permit bekerja atau menetap dalam tempoh yang terhad. Selain daripada itu ada yang masuk ke negara secara haram dan dikenali sebagai pendatang haram, pati, pelarian untuk mendapat perlindungan dan sebagainya.

Kewarganegaraan adalah keistimiwaan bagi mereka yang berketurunan dan dilahirkan di sini. Terlalu banyak bila menyebut keistimewaan, bahawa bagi seorang rakyat berkelahiran dari ibu bapa yang berasal dari negara ini, bahawa dia berhak mendapat khidmat kesihatan yang disediakan kerajaan, berhak mendapat peluang belajar dari peringkat rendah kepada peringkat tertinggi menurut kemampuan dan kelayakan, berhak mendapat pekerjaan yang sesuai menurut kebolehan, berhak mendapat peluang memiliki kediaman menurut kemampuan, berhak memiliki harta secara halal, berhak untuk berkeluarga, berhak bergerak secara bebas selagi tidak mengganggu ketenteraman orang lain, berhak mengeluarkan pendapat selagi tidak bercanggah dengan undang-undang dan kepentingan awam, berhak berkriativiti dan berinovasi menurut bakat dan kebolehan yang ada, berhak untuk berpolitik dan menjadi pemimpin jika berkelayakan dan dipilih oleh orang ramai. Sebaliknya jika melakukan kesalahan, misalnya melakukan rasuah dan menipu,maka ianya tidak boleh lari dari hukuman,jika disabitkan dengan kesalahan. Seterusnya seorang warganegara berhak menganut sesuatu ugama dan mengamalkannya.

Ketara perbedaan antara kenegaraan dan kewarganegaraan. Kenegaraan kelihatan  dari segi fizikalnya sebagai sesuatu yang statik  dan kenegaraan juga bererti memahami segala konsepsi yang membina kenegaraan, misalnya konsep politik-pemerintahan negara berkenaan, struktur kemasyarakatan, peraturan dan undang-undang, ekonomi dan kehidupan, bahkan kebebasan dan undang-undang.

Kewarganegaraan dapat diibaratkan seseorang yang berdiri dan berdepan dengan segala yang ada pada kenegaraan dari segi fizikal, budaya dan nilai yang dituntut dari kewargeneraan. Apa yang disebut sebagai keistimewaan  tidak memberi apa-apa, jika warganegara tersebut statik. Bayangkan seorang  warganegara yang bodoh tidak mampu menjana segala peluang dan kedudukan yang dia berhak jika berkelayakan. Sebaliknya dia tidak saja tidak mencapai peluang yang dia seharusnya berhak, sebaliknya akan menjadi beban - beban kepada keluarga, beban kepada masyarakat, bahkan beban kepada kerajaan dan negara.

Sebaliknya negara bagi kenegaraan yang maju adalah disebabkan oleh kewarganegaraan yang aktif dan dinamik. Lantaran itu syarat bagi kewarganegaraan yang  maju hendaklah setiap unit, perseorangan itu adalah individu yang aktif dan dinamik. Syarat bagi individu yang aktif dan dinamik ini hendaklah dari awal dipupuk dengan baik oleh keluarga dan pemerintah  dengan menyediakan peluang pelajaran yang saksama dan bermutu, bermotivasi tinggi dan melahirkan kemampuan dari segi kreativiti dan inovasi serta bergerak dalam satu ruang dan jaringan yang menyempurna dan melengkapkan antara satu sama lain.

Contoh dinamika berlaku di dalam gerak-kerja warga kota. Ada beratus ribu sektor di dalam kegiatan sebuah kota yang di dalamnya ada manusia-manusia terpilih yang menggerakkan dinamika kota. Mereka terdiri dari ketua pentadbir, pegawai-pegawai, mereka yang bertugas di dalam bidang komunikasi, pengangkutan, peniaga-peniaga, pekerja-pekerja di dalam sektor kewangan, polis, buruh, pencuci, guru, pelajar dan berbagai-bagai sektor lagi. Mereka semua bergerak di dalam sektor masing-masing sebagai bahagian dari enjin yang menggerakkan.

Kewarganegaraan pada dasarnya sama dari segi pentingnya, misalnya seorang pentadbir penting bagi melicinkan pentadbiran, seorang pegawai kewangan penting dari segi pengurusan kewangan, seorang peniaga penting dari segi menyediakan bahan keperluan, bahkan seorang boroh pencuci juga penting bagi menjaga kebersihan. Tiap bahagian memainkan peranan sempurna menyempurnakan.

Setiap  kewarganegaraan hendaklah dari awal mempersiapkan diri dan mengenalpasti potensi diri dan seharusnya berada pada tempat yang sesuai dan seharusnya dinamik dan aktif menurut rentak keseluruhan. Kerosakan sebahagian perlu segera dibaiki, sebelum melibatkan kerosakan keseluruhan. Antara satu sama lain adalah bergantungan dan berkaitan.

Kewarganegaraan yang dinamik dan prolifik menjagikan negara maju dan aktif.

Sekian.

No comments:

Post a Comment