February 7, 2021

 

TUBUH BADAN DAN JANTUNG HATI MELAYU

(Fikrah Bangi: 855),

BBB:  25 Jamadil-Akhir 1442H. = 07 Februari 2021M. (Ahad).

Jika diibaratkan Alam Melayu sebuah badan, maka anggotanya meluas di kawasan di baratnya dari Madagascar ke timur hingga ke Hawai, Easter dan Solomon, utaranya dari  Funan, Taiwan, Champa dan Selatan Thailand-Burma (Langkasuka – diTeluk Siam), manakala ke Selatannya ialah New Zealand, Papua New Guine, bahkan ke Australia. Walaupun kewujudan mereka di berbagai tempat, tetapi disatukan oleh bahasa, DNA dan budaya. Mereka bersifat minoriti oleh dominasi penduduk setempat.

Sebagai negara bangsa, kalau kewujudan negara-negara di atas sebagai anggota, maka tempat utama sebagai  jantung hati-nurani bagi Melayu, maka sebagai hati ialah bertempat di Sumatera. Kerajaan Melayu terawal ialah Sriwijaya yang dikesan wujud pada 441M. (Adanya tentulebih awal)   dalam mana pelayar Melayu Sriwijaya telah  membuat hubungan diplomatik dengan China sejak tahun tersebut. Pada masa tersebut juga wujud Melayu di Teluk Siam yang merangkumi Kedah Tua yang memerintah hingga ke Segenting Kra, sebagaimana wujudnya Champa  di bawah kerajaan Cambodia. Kerajaan Sriwijaya memerintah hingga abad ke abad  12. Pada pertengahan abad ke 7 terdapat catatan mengenai Mo-lo-yeo, yang merujuk kepada Melayu sebagai satu pecahan turunan  bertempat di Jambi.

Pada abad ke 7 ini banyak bukti tentang Melayu ini, khususnya dari segi inskripsi yang diketemui di Kedukan Bukit, Karang Brahe, Batang Hari dan Kota Kapor. Pusat bagi Melayu ini bertempat di Bukit Seguntang. Bahkan dikatakan mulai 23 April 682  pemerintah dari  Palembang ini membuat expedisi membuka Seriwijaya yang telah diketahui wujud sejak 441M itu.

Kerajaan Sriwijaya meningkat maju dengan terbukanya jalan laut dan kehadiran ramai peniaga dari China, India,  Parsi dan Arab. Menurut catatan   I tsing yang melawat Palimbang pada tahun 671 Sriwijaya sebagai pusat perdagangan ianya menjadi tempat persinggahan pelajar-pelajar termasuk diri beliau sendiri belajar dan menterjemah kitab Buddha di Sumatera sebelum menyambung pengajian di Nalanda di India.

Pada zaman kegemilangan Sriwijaya, mulai bangkit kerajaan di Jawa  - Kerajaan Airlangga. Kerajaan ini diserang oleh Sriwijaya pada  1019 yang walaupun tidak kalah, tetapi telah melemahkan kerajaan Sriwijaya.

Pada zaman kemerosotan Sriwijaya ini berlaku penghijrahan  Raja bernama Sang Nila Utama Ke Temasik (Singapura kini) dan memerintah di sana pertengah  abad ke 13. Sang Nila Utama tidak lama memerintah di Singapura, sebaliknya terus mencari tempat yang sesuai menjadi pusat pemerintahan yang membawa  rombongan ke Johor dan akhirnya membuat pilihan terakhir di Melaka. Mulai abad ke 13 Melaka berkembang pesat sebagai Pusat Perdagangan utama, mengambil alih pemerintahan dari Kerajaan Sriwijaya. Melaka sendiri menjadi pelabuhan yang didatangi oleh peniaga-peniaga Islam yang Islam telah sampai ke Pasai pada 1297 melalui Raja Malikul Salih dan dari Pasai Islam berkembang di Melaka dan raja Melaka Sultan Muhammad (Muzaffar ?) telah menerima Islam. Dari Melaka pedagang-pedagang Islam telah menyebarkan Islam ke Jawa dan kepulauan Melayu. Bahasa bagi Melayu – telah berkembang sebagai bahasa dakwah dan perniagaan di Kepulauan Melayu dan tulisan jawi yang diperkenalkan pada awal abad ke 13 sebagaimana terbukti di Batu Bersurat Terengganu,menjadi  bahasa dakwah dan perniagaan.

Kalau diibratkan Kerajaan Sriwijaya sebagai hati bagi Kerajaan Melayu, maka Melaka diibaratkan sebagai jantung bagi diri Melayu yang dikenalpasti sejak dari awal tahun Masihi itu.

Perluasan Melayu dalam erti kata yang luas berlaku dengan perluasan agama Islam yang menggunakan bahasa Melayu kepada Kerajaan Airlangga (abad 12), Kediri  (13), Singasari (13) dan Majapahit (1293-1520). Majapahit adalah kerajaan basar di Jawa dan sezaman dengan kerajaan Melaka. Antara tokoh besar dari kerajaan Majapahit ialah Pateh Gajah Mada. Hang Tuah berinteraksi dengan tokoh ini ketika melawat Jawa. Raja Melaka dikatakan berkahwin dengan puteri Raja Majapahit.  Terdapat personaliti terkenal dari Jawa di Melaka seperti Pateh Kermawijaya dan sebagainya. Pada masa ini berlaku perkembangan agama Islam di Jawa terutama melalui dakwah Wali Songo yang bergiat mengembangkan agama Islam di sana.

Dilihat dari perkembangan bahasa Melayu dan agama Islam yang menjadi identiti dan jati diri bagi Melayu, maka Jawa menjadi paksi ketiga (jiwa-nurani) bagi mengukuhkan identiti dan jati diri Melayu.

Apa yang hendak ditegaskan bahawa dalam mengenali Melayu secara meluas, adalah menjadi  harapan tinggi bagi memperkukuhkan identiti Melayu dan bahasa Melayu adalah bergantung kepada Melayu di Malaysia dan Indonesia. Lantaran itu  perlu diusahakan bersama agar hidup dan berkembangnya bahasa dan budaya di negara-negara di mana dapat dijejaki warisan, bahasa  dan budaya di negera-negara berkenaan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment