February 3, 2021

 

MENANAM  KESEDARAN KENEGARAAN DAN KEWARGANEGARAAN

(Fikrah Bangi: 851),

BBB: 21 Jamadil Akhir 1442H. = 03 Februari 2021M. (Rabu).

Dokumen bagi pembentukan Negara Malaysia telah wujud sebagai dikenali Perlembagaan Malaysia (The Constitution of Malaysia  (1964). Maka segala persoalan dengan perlembagaan negara  adalah dirujuk kepada perlembagaan ini.

Bagi membentuk negara bangsa dan rupabangsa Malaysia yang unggul, maka wajar ada di bawah perelembagaan ini  kesedaran tentang kenegaraan dan kewarganegaraan sebaiknya bagi setiap warganegara agar setiap warganegara berkenaan di dalam menjunjung  Perlembagaan Negara, prihatin dan penuh sedar tentang kenegaraan dan kewarganegaraan. Di mana saja mereka berada mereka  menyedari bahawa mereka adalah sebagai anak Malaysia yang cinta kepada negara, berusaha memartabatkannya dan mempertahankannya dari sebarang anasir yang mau merosakkan imej dan identiti negara.

Telah dibicarakan sebelum ini, bahawa bagi menjadikan negara Malaysia sebagai negara unggul, maka rakyatnya hendaklah berilmu. Keilmuan secara formal harus dipelajari oleh semua warganegara melalui persekolahan dari peringkat rendah ke menengah dan ke universiti dengan sebaik kelulusan dan dapat berkhidmat kepada negara  sebaik cara dan pendekatan.

Selain dari pendidikan formal, perlu terus ada orientasi dan pembelajaran ilmu secara berterusan. Telah dibicarakan ianya diwujudkan dari peringkat tertinggi dari  pentadbir negara, Perdana Menteri dan menteri-menteri kepada pegawai-pegawai tadbir di jabatan-jabatan dan berbagai agensi, bahkan kepada kelompok masyarakat, ngo, kejiranan, bahkan melalui  rumah ibadat sebagai pendidikan berterusan bersama menanamkan nilai kerohanian.

Pada peringkat menyeluruh bagi  panduan menyeluruh bagi menjadi rakyat dan negara berilmu adalah difikirkan perlu diwujudkan  Kurikulum Kenegaraan dan Kewarganegaraan yang menjadi panduan pihak pemerintah, pentadbir, swasta dan seluruh rakyat.

Kurikulum Kenegaraan ini perlu disusun secara rapi dan teratur oleh para penal yang terdiri dari pakar undang-undang, pentadbiran, pakar ekonomi, Nilai Agama, budaya, kalangan akademik,NGO dan kalangan aktivis, Keselamatan dan sebagainya.

Kurikulum boleh dibahagiakan kepada lima komponan penting, iaitu:

1)    Kesedaran tentang kenegaraan

2)    Kesedaran tentang kewarganegaraan

3)    Falsafah Pemerintahan Negara

4)    Membentuk Negara dan Warganegara Unggul

5)    Negara bangsa  Di rantau dan Global.

Tujuan diadakan  kurikulum kenegaraan dan kewarganegaraan ini bagi menyedarkan setiap warganegara, bahawa mereka tidak sekadar dilahirkan dan berada di bumi negara Malaysia sebagai sau kebetulan, tetapi dari awal pihak pemerintah yang diberi amanah dan  tanggungjawab bukan setakat  melihat setiap individu sebagai  aset dan warganegara yang menjadi alat politik dan pemerintahan bagi mengekalkan kekuasaan, tetapi melihat setiap warganegara sebagai modal insan yang amat berharga yang sejak dari awal diberi peluang dan kemudahan bagi menggilat prestasi  dan kualiti diri menjadi seorang warganegara  yang bernilai dan menjadi aset kepada negara.

Caranya ialah  melalui dasar pendidikan negara yang seharusnya dipertingkatkan kualiti dan nilai – maksud dari segi pembelajaran yang dirangkakan, peluang-peluang yang disediakan dan memberi jalan peningkatan mengikut bakat dan potensi yang ada pada seseorang.

Penyediaan yang seharus disediakan ialah  bukan setakat menjadi rakyat biasa yang lebih membebankan kepada negara, apa lagi perosak negara, tetapi lebih memberi ruang bagi setiap yang berbakat ini menjadi pemimpin di dalam bidang yang dianya ada bakat dan berpeluang.

Pemimpin Negara adalah diharapkan berusaha menjadikan negara  sebagai  negara yang makmur, amanah dan bersih dari rasuah dan penipuan.

Tiap bahagian dari warganegara adalah sebahagian dari anggota negara yang sihat dan jika ada berlaku kerosakan, maka setiap daripadanya berusaha memperbaiki.

Ideal dari kesedaran kenegaraan dan kewarganegaraan menjadikan negara sebagai negara  yang makmur dan rakyat yang  sejahtera.

Sekian.

No comments:

Post a Comment