February 19, 2021

 

SIHAT  FIZIKAL.  MENTAL  DAN  JIWA

(Fikrah Bangi:  867),

BBB:  07 Rejab 1442H. = 19 Februari 2021M. (Juma`at).

Kita telah membincangkan tentang kenegaraan dan  kewarganaraan  (baru sebahagian).  Keperluan bagi membangunkan  `Negara Bangsa Maju Sejahtera` ialah  negara dan warga yang sihat dari segi  fizikal, mental dan jiwa.

Kita telah membicarakan kenegaraan dengan menyusur galur kewujudan `Melayu` dalam erti kata yang luas seawal peringkat terdapat wujudnya bukti sehinggalah kepada kewujudan Negara Malaysia sebagai pembentukan mutakhir negara bangsa berkenaan. Kewujudan dan kelangsungan  Negara Malaysia  yang dikenali sebagai `Tanahair` bagi bangsa Malaysia, kuat lemah, jatuh bangun dan maju mundurnya bergantung pada sihat fizikal, mental dan jiwa bangsa tersebut.

Kita surut sedikit membicarakan dari segi `Kenegaraan` yang merujuk kepada fizikal negara  dari segi  ruang sempadan dan kandungan tanahair kenegaraan berkenaan. Juga merujuk kepada konsepsi kenegaraan yang merujuk kepada pemilikan, kedaulatan dan pengiktirafan oleh pihak antarabangsa.

Sihat fizikal negara kita dengan rujukan pengiktirafan wujudnya dalam sejarah dari berbagai catatan, rekod dan ciri kependuduan dari segi  sejarah, budaya dan komunikasi antarabangsanya. Maksud di sini Semenanjung Malaysia telah wujud dan dikenali sejak purba sebagai `Semenanjung Emas`. Begitu juga kewujudan Sabah dan Sarawak sebagai satu bahagian dari Borneo dikenali seawal pemerinahan  kependudukan dan pemerintahan di Borneo. Kedua-dua negeri itu telah melalui episod sejarah yang kedua negeri itu dikenali sebagai  Sabah dan Sarawak  dan  kedua-dua negeri tersebut bersetuju bergabung di dalam sebuah Negara Bangsa yang diikiraf sebagai  Malaysia.

Sejauhmanakah sihatnya negara Bangsa Malaysia dari segi fizikal ? Perlu diakui ada cabaran yang dihadapi Malaysia !

Dari segi Semenanjung adalah mantap. Tidak ada tuntutan terhadap Semenanjung, tetapi keadaan tidak sama dengan Sabah dan Sarawak. Pada peringkat pemulaan penubuhannya (1963) Malaysia berdepan dengan ancaman dari Sukarno Presiden Indonesia  yang berkempen mengganyang Malaysia, kerana menganggap ianya adalah caturan dari imperialis !  Manakala Macapagal  Presiden Filipina dan diikuti oleh Marcus menuntut Sabah yang dianggap sebahagian dari kawasan pemerintahan Kerajaan Sulu ! (Tuntutan ini masih dihidupkan oleh pihak pemerintah Filipina kini).

Kedudukan tidak sihat telah diusahakan oleh pihak pemerintah negara kita Malaysia sejak dari penubuhan Malaysia sejak zaman Tunku Abdul Rahman Putera Perdana Menteri Malaysia pertama dan satu kekuatan utama yang terhasil bagi Malaysia, bahawa penubuhan adalah mendapat pengiktirafan dari Petubuhan Bangsa Bersatu.

Knfrontasi oleh pihak Indonesia pada zaman Sukarno dan Menteri Luar Negara pada masa itu, iaitu Subandrio diredakan dengan diplomasi antara Tun Razak Perdana Menteri Malaysia Kedua dan rakannya dari Indonesia, iaiatu Adam Malik Menteri Luar Indonesia pada masa itu. Dapat dikatakan hubngan secara sihat antara Malaysia dan Indonesia dapat diatasi secara diplomasi antara kerajaan dengan kerajaan pada masa Tun Razak dan Adam Malik Menteri Luar Indonesia pada masa itu.

Hubungan antara Malaysia dengan Filipina,khususnya berhubung dengan Sabah tidak dapat diwujudkan suasana `Sihat` sejak dari awal. Suasana tidak sihat ditambah dengan faktor-faktor yang lain. Faktor utama, bahawa Filipina hingga kini masih mnenghidupkan tuntutan terhadap Sabah, walaupun tiada sokongan dari negara-negara luar yang lain.

Tahap tidak sihat yang lain ialah pencerobohan sering dilakukan oleh pihak bersenjata dari pihak musuh dari kawasan Sulu. Pihak Pertahanan dan Keselmatan Malaysia banyak memberi perhatian dari segi pertahanan dan menggunakan aset-aset bagi mempastikan keamanan dapat diwujudkan antara sempadan Sabah dengan bahagian Sulu di Filipina. Pencerobohan, penyusupan dan pencolekan sering berlaku antara sempadan ini.

Bagi mempertahankan negara berdaulat, Malaysia dengan apa cara perlu mengadakan strategi pertahanan bagi mengukuhkan kedudukan dan menggerunkan lawan. Suasana terkini kelihatan terkawal, tetapi kewaspadaan perlu  ditingkatkan.

Nature dari penubuhan Malaysia ada hak dan kekuasaan secara perjanjian bagi pihak negeri sama ada Sabah dan Sarawak. Tuntutan berdasarkan perjanjian Pembentukan Malaysia ini, kadang-kadang dibangkitkan dan kadang-kadang terasa ianya sebagai  menyukarkan bagi pembentukan Malaysia Bersatu  sebenar-benarnya. Ini merupakan antara elemen tidak sihat boleh berbangkit.

Walau bagaimana  Penyatuan dan Perpaduan Malaysia adalah perkara penting bagi pengukuhan dan penyatuan  negara Malaysia.

Penyatuan dan Perpadsuan perlu terus diusahakan. Semua pihak perlu toleran dan bijaksana di dalam mengemudikan negara secara sihat dan selamat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment