May 25, 2018

CADANGAN `GUNA MASJID` SEMPENA MENYAMBUT MAULID AL-RASUL 1439H./2017M.BBB, 08 Ramadhan 1439H. =  24 Mei 2018M. (Khamis):
Cadangan pertama kali bagi menggunakan masjid adalah sesuai sempena menyambut Maulid al-Rasul s.a.w. bagi tahun 1439H./2017. Bagi tujuan penggunaan masjid pertama kali telah diadakan persediaan-persediaan seperti melantik kumpulan ketiga ke dalam Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm sebagaimana Majlis Meraikan mereka dilakukan dalam mesyuarat ke (80) bertarikh 24 Oktober 2017.
Mengadakan Mesyuarat Khas kemungkinan mendapat CPC  pada 25 Oktober 2017 di Pejabat Penulis dengan membayar sejumlah tuntutan kontrektor  (RM150,000) yang membolehkan disempurnakan pemasangan peringkat akhir air-cond di samping bayaran yang lain.
Mengadakan pertemuan sekali lagi dengan penduduk dan ahli kariah di sekeliling Masjid Al-Umm. Pertemuan diadakan pada Sabtu 8 Safar 1439H. bersamaan 28 Oktober 2017. Pertemuan  ini merupakan lanjutan dari pertemuan dengan penduduk di Kompleks Pendidikan Islam Seksyen 16 pada 14 Oktober 2017.
Penduduk diberi penerangan sekali lagi mengapa Masjid Al-Umm masih belum dapat digunakan, oleh kerana belum mencukupi syarat bagi mendapat CCC dan masalah kewangan yang dihadapi dan tidak dapat menjelaskan hutang kontrektotr yang pada masa itu berjumlah RM2.5 juta ringgit.
Penduduk diberitahu adalah menjadi hasrat Jawatankuasa Pembangunan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm mau menggunakan masjid dalam kadar segera, memandangkan hingga ke masa itu pembinaan Masjid Al-Umm sudah memakan masa selama 4 tahun, pada hal dalam perjanjian dengan kontrektor pembinaan Masjid Al-Umm seharusnya memakan masa selama 76 minggu dan lanjutan masa hanya hingga akhir November 2015. Kini tempoh berkenaan telah jauh melebihi, antara masalah yang dihadapi ialah kekurangan dana.
Kita juga berhasrat menggunakan Masjid Al-Umm dalam masa terdekat  kalau boleh pada akhir tahun ini dalam mana bukan saja  usia pembinaan sudah empat tahun, tetapi pada akhir tahun ini (30 November 2017) Bandar Baru Bangi genap 40 tahun dihuni, dan adalah elok jika Masjid Al-Umm dapat digunakan semasa kita menyambut 40 tahun usia Bandar Baru Bangi.
Di dalam hal ini penduduk diberitahu bahawa pihak Ahli Jawatankuasa telah berusaha, sekurang-kurangnya pihak Masjid Al-Umm dapat CPC pada akhir tahun ini, sempena 4 tahun pembinaan Masjid Al-Umm dan juga sempena dengan 40 tahun Bandar Baru Bangi. Adalah diharapkan kiranya CPC didapati, maka Masjid Al-Umm dapat digunakan pada peringkat permulaan secara terhad – bermaksud menggunakannya bagi solat jamaah bagi lima waktu. Ahli Kariah dimaklumkan kaedah sedemikian telah dilakukan oleh pihak Masjid Seri Putera, Bangi, bahkan penggunaan Masjid Seri Putera adalah secara sepenuhnya selepas mendapat CPC.
Kepada ahli kariah juga dimaklumkan, sekiranya Masjid Al-Umm digunakan selepas mendapat CPC dan solat lima waktu dapat diadakan di samping kegiatan-kegiatan yang lain, ianya merupakan satu cara bagi Masjid mendapat dana dari orang ramai, khususnya bila mereka sendiri dapat menyaksikan bangunan masjid yang masih belum siap sepenuhnya (98%) dan diharap dengan demikian mendapat simpati dari orang ramai untuk menderma dan dapat mengurangkan beban hutang yang ditanggung oleh masjid. Dengan penggunaan masjid akan membuka peluang bagi orang ramai untuk menderma kepada masjid berbagai peralatan yang diperlukan.
Dalam pertemuan itu ahli kariah dibayangkan, bahawa satu tarikh yang sesuai bagi penggunaan masjid pada peringkjat permulaan, ialah dengan mengadakan sambutan Maulid al-Rasul bagi tahun 1439H./2017M. – sempena 40 tahun usia bandar Baru Bangi. Tarikh bagi maulid al-Rasul ialah 12 Rabi`ul Awwal 1439H. bersamaan dengan 01 Disember 2017. Iaitu lebih kurang sebulan dari tarikh pertemuan. Namun sambutan tidak semestinya pada 12 Rabi`ul Awwal, tetapi boleh dilakukan sepanjang Rabi`ul-Awwal selepas 12 Rabi`ul-Awwal, bahkan boleh selama satu bulan.
Pertemuan itu memberi azam ke arah menggunakan Masjid Al-Umm dalam tempoh terdekat Insha Allah dan orang ramai digalakkan menghulur derma bagi Tabung Derma Masjid Al-Umm.
Sekian.

No comments:

Post a Comment