May 23, 2018

LANTIKAN KETIGA: TAKMILAH UNTUK PENGIMARAHANBBB, 6 Ramadhan 1439H. = 22 Mei 2018M. (Selasa):
Pada dasarnya hingga akhir tahun 1438H. = September 2017, pembinaan fizikal Masjid Al-Umm sudah lengkap, kecuali terikat dengan beberapa syarat formal pihak berkuasa. Jadi sesudah 4 tahun pembinaan, Jawatankuasa  memikirkan wajar digunakan, selepas beberapa ikhtiar dilakukan.
Tahap yang bakal dihadapi ialah tahap pengisian atau  `Takmilah Pengimarahan`. Oleh kerana pada tahap ini, selain dari berterusan soal pembangunan dan menyelesaikan yang tidak sempurna  (termasuk soal hutang), kami perlu bersedia  dengan kegiatan ibadah, pengisian dengan kegiatan keilmuan dan kemasyarakatan. Salah satu yang difikirkan ialah  mentakmilah dari segi tenaga manusia. Secara kebetulan hingga ke masa ini, ada  keperluan bagi mengisi kekosongan di samping penambahan bagi keperluan bidang terutama keilmuan. Beberapa tokoh berwibawa  dirancang menjadi Ahli Jawatankuasa Pembangunan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm, mereka iaitu:
a)      Sebagai Penaung
·         Profesor Dato` Dr. Halim Tamuri Rektor Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Bekas Pensyarah di Fakulti Pendidikan UKM. Namanya dicadangkan oleh Pengerusi di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan kali ke 77 bertarikh 24 Syawal 1438H. bersamaan  18 Julai 2017. Cadangan perlantikan ini adalah bagi mengisi kekosong Penaung, setelah Penaung Pertama Dato` Dr. Haron Din (dilantik 6/7/2013M.)  meninggal pada 16 September 2016M.
b)      Sebagai Ahli Jawatankuasa
·         Profesor Dr. Abdul Razak Hamdan, diatas kepakarannya di dalam bidang IT, beliau dilantik dalam hubungan Masjid mempunyai bidang IT dan diharap beliau dengan kepakarannya di dalam bidang IT di UKM dapat memberi cadangan pembinaan rangkaian IT di Masjid Al-Umm dan aplikasinya .
·         Dr. Saudah bt. Haji Hasan, Pensyarah bahasa `Arab di Jabatan Bahasa `Arab dan Tamadun Islam di Fakulti Islam UKM, Beliau diharap mengetuai dan  mewakili muslimat Al-Umm di dalam jawatankuasa.
·         Dr. Abdul Rahman Mahmud, Ketua Pusat Islam  (Masjid UKM), diharap kepakarannya megendalikan pentadbiran Masjid UKM  dapat menyalurkan pengalamannya ke Masjid Al-Umm.
·         Dato` Dr. Abdul Wahid Shamsuddin, Bekas Timbalan Naib Canselor UKM. Diharap pengalamannya di dalam bidang pentadbiran dapat membantu melicinkan pentadbiran di Masjid Al-Umm.
·         Puan Maznah Bt. Ibrahim –  Dicadangkan oleh Dr. Sobri Harun, tapi tidak pernah muncul dan tidak pernah datang mesyuarat – digugurkan.
·         Prof. Dr. Amran bin Abdul Kadir dari Fakulti Sains, UKM.
·         Saudara Faisal bin Arshad (Lantikan terbaru – Mac 2018), mewakili golongan belia.
Mereka dialu-alukan oleh Pengerusi di dalam mesyuarat Bil. (80) bertarikh 4 Safar 1439H. bersamaan 24 Oktober 2017.
Pengerusi mengharap dengan perlantikan mereka akan mengukuhkan barisan pentadbiran di Masjid Al-Umm dan dapat meningkatkan prestasi Masjid Al-Umm di dalam berbagai kegiatan yang bakal diadakan.
Perlantikan mereka juga sebagai pelapis yang bakal mengambil alih pentadbiran Masjid Al-Umm bila diserahkan kepada JAIS dan diadakan pemilihan secara rasmi sebagaimana dikehendaki diadakan mesyuarat agung pemilihan seperti masjid-masjid yang lain.
Pengalaman dan kepakaran mereka di dalam berbagai bidang diharap dapat meningkatkan imej Masjid Al-Umm terutama di dalam bidang keilmuan yang tidak saja akan menganjurkan pengajian biasa sebagaimana masjid-masjid lain, tetapi pengajian bertahap tinggi bersifat akademik.
Mereka juga diharap dapat memberi fikiran dan kerjasama di dalam berbagai bidang yang dianjurkan, khususya apabila Masjid mula diguna dan diimarahkan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment