May 15, 2018

POTENSI INSAN DALAM J/K PEMBINAAN MASJID AL-UMM PERINGKAT AWALBBB, 28 Sha`ban 1439H. = 14 Mei 2018M. (Isnin):
Sebagaimana telah disebutkan bahawa insan adalah faktor  Takmilah Utama  dalam pembinaan Masjid Al-Umm. Namun dari awal diakui meskipun hasrat mendapat tenaga manusia terbaik dan Takmilah dari segi insan dalam hubungan dengan pembinaan Masjid Al-Umm, namun sudah pastilah  tidak sampai kepada wibawa tertinggi dari segi Takmilah. Dilihat kepada keperluan Takmilah keinsanan bagi pembinaan maka tidak semua ada.  Faktor –faktor yang dimaksudkan dapat dirumuskan kepada sepuluh perkara,  iaitu:
1)      Kemahuan   2) Niat    3) Keilmuan   4) Kemahiran  5) Keperluan
6)  Pengalaman  7) Sokongan   8) Kerjasama   9) Kewangan  10) Ikut  aturan
Jemputan kepada perbincangan untuk mendirikan Masjid Al-Umm pada peringkat awal adalah lebih kepada autoriti, di samping tidak menafikan dari adanya unsur-unsur di atas.
Selain dari Penulis sebagai Adun Bangi pada masa itu (Tubuh J/K 4 Februari 2010), maka elemen autoriti  terhadap mereka yang dijemput seramai tiga puluh orang ialah:
Sebagai Yang Dipertua Penduduk Bandar Baru Bangi, iaitu Dr. Tajul Ariffin Noordin.
Pengerusi Surau atau Wakil seperti Tuan Haji Mohd. Ghazali Abbas Pengerusi Surau Al-Nur, Ustaz Ahmad bin Haji Hasbullah Pengerusi Surau Damai, Imam Supaat bin Haji Abdul Rhman Pengerusi Surau  Al-Umm dan Dr. Abdul Rahim Samsuddin Pengerusi Surau Al-Ihsan, manakala yang lain ada faktor sebagai orang muda, berpengalaman, berpotensi dari segi kewangan:
Mereka yang dilantik menjadi Jawatankuasa permulaan ialah:
YB Dr. Shafie Abu Bakar - Pengerusi (Sebagai Wakil Rakyat dan mempunyai jaringan hubungan dengan pihak atasan).
Tuan Haji Mohd. Ghazali Abbas. Timbalan Pengerusi. Giat di dalam mengadakan aktiviti di Surau Al-Nur. Bekas Pustakawan UKM.
Tuan Haji Hussin bin Yunos.  Setiausaha, berpengalaman dari segi pentadbiran. Pegawai di PKNS dan Percukaian Negara.
Mohd Nor bin Haji Yasin, Bendahari. Bekas Pegawai Tadbir dan Diplomatik.
Ahmad bin Haji Hasbullah, AJK,  seorang pendidik dan Pensyarah Maktab Perguruan.
Imam Supaat bin Abdul Rahman, Guru, Bekas Pensyarah di Maktab Perguruan Islam Bangi.
Dr. Abdul Rahim Samsuddin , Pensyarah di Fakulti Sains UKM. Pengerusi Surau Al-Ihsan.
Mohd Nesai Osman, Konrektor dan dijangka berkedudukan dari segi kewangan. (Dicadang tanpa hadir, tak pernah hadir mesyuarat, tetapi menjadi penderma sejumlah RM1 juta – Terima kasih).
Haji Abdul Rahman, Bekas technician di Mardi.
Mohd Nazar Osman – Usahawan
Mohd Said bin Mohd Yunus - Kontrektor
Yang lain-lain adalah golongan muda seperti: Fah dee bin Faisal, Mohd Hafiz bin Suib, Amin bin Othman.
Dalam kata lain tidak ada kesempurnaan pada satu individu. Namun dengan adanya kepelbagaian bidang dan pengalaman diharap dapat memenuhi sepuluh kriteria yang disebutkan di atas. Misalnya diharap semua mereka berkemahuan dan bersemangat untuk membina masjid dan diharap mereka semuanya ikhlas dalam usaha membina rumah Allah.  Ramai daripada mereka berkebolehan dari segi kepimpinan dan berpengalaman di dalam berorganisasi. Ada dari mereka adalah kontrektor, maka dari pengalaman mereka dapat menguruskan pembangunan Masjid Al-Umm. Beberapa dari mereka adalah mereka yang kukuh dari segi kewangan yang dijangka dapat membantu dari segi mendapatkan dana. Dengan semua  diharap melengkapkan kriteria sepuluh di atas.
Walau bagaimana sebagaimana biasa di dalam berorganisasi dan bersama berusaha  ke arah membina masjid, sebahagian dari mereka tidak bersikap sebagaimana diharapkan. Ada yang dicadangkan tanpa hadir dan diuberi jaminan oleh pencadang, tetapi tidak pernah menghadiri mesyuarat, walaupun sekali. Beberapa kalangan muda satu persatu menghilangkan diri. Tenaga muda muda mereka tidak dapat dimanfaatkan.  Seorang dua daripada mereka hilang begitu sahaja. Walau bagaimana ketidakhadiran dan kehilangan sebahagian daripada mereka tidak menjejaskan perjalanan jawatankuasa menggerakkan daya usaha bagi membina Masjid Al-Umm.
Sekian.

No comments:

Post a Comment