May 6, 2018

TAKMILAH PEMBANGUNAN MASJID AL-UMM. ALLAH PERMUDAHKAN URUSAN PERINGKAT PERMULAANBBB, 19 Sha`ban 1439H. = 05 Mei 2018M. (Sabtu):
Pembangunan ke arah pembinaan bagi Masjid Al-Umm dari segi Takmilah, iaitu menurut syarat-syarat yang melayakkan Masjid Al-Umm dibina, pada peringkat permulaan diberi Allah jalan mudah. Kemudahan ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu:
1.       Berada di dalam Plan Induk
Sebagaimana maklum tanah di Bangi dikenalpasti sebagai tapak bagi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sejak tahun 1972. Sebagaimana UKM mempunyai plan induk sejak 1972, demikianlah dengan Tapak bagi BBB  yang luas lebih dari 5,000 ekar itu dan tapak bagi Masjid Al-Umm yang dijangka pada awalnya menjadi masjid pertama  dibina di BBB turut sama wujud.
Sebenarnya sebelum diambil keputusan menubuhkan Jawatankuasa Pembinaan Masjid Al-Umm pada 4 Fabruari 2010 sudah ada usaha, antaranya untuk mendirikan surau atau masjid di tapak tersebut, permohonan juga telah dibuat kepada pihak berkuasa, tetapi tidak menjadi kenyataan hinggalah diadakan mesyuarat pada 4 Februari 2010 berkenaan dan tertubuhnya Jawatankuasa Pembinaan Masjid Al-Umm. Dalam kata yang lain dengan tersedianya tapak bagi Masjid Al-Umm yang seluas 2 ekar itu, maka apabila permohonan dibuat, maka mudah diluluskan, kemudahan juga berlaku bagi permohonan gezet tanah dan permohonan bagi mendirikan masjid  dari JAIS. Segalanya dapat disifatkan sebagai licin dan mudah.
Sesungguhnya bagi setengah pihak yang mau mendirikan masjid tidak mudah bagi mendapat kelulusan. Bayangkan bahawa pada peringkat permulaan seharusnya mempunyai tanah bagi tapak pembinaan masjid. Bagi mendapat tapak perlu dicari. Ada yang dapat misalnya melalui waqaf oleh individu atau pihak tertentu. Setengahnya mesti  cari peruntukan bagi membeli tapak yang sesuai dan jumlah peruntukan bagi mendapat tapak ini memerlukan peruntukan yang besar yang menjadi sebahagian dari dana bagi mendirikan masjid.
Dari pengalaman Penulis yang pernah menjadi Pembantu Exco Hal Ehwal Islam, antaranya menjaga masjid dan surau seluruh Selangor (termasuk sekolah agama)  dan Adat Melayu, (2008-2013) termasuk selaku Pengerusi Muzium Negeri Selangor, ada kaedah mudah bagi mendapat masjid. Misalnya Pemaju Perumahan menyediakan masjid  atau surau dalam kawasan perumahan, tetapi pada kebiasaan disediakan tapak dalam mana penduduk mengusahakan bagi mendirikan masjid atau surau bagi tapak berkenaan. Permohonan bagi cara ini adalah mudah bagi kita meluluskan permohonan. Adakala tapak yang disediakan untuk surau mau ditukarkan kepada tapak masjid, maka perlu diangkat kepada pihak atasan untuk kelulusan. Adakala pula taman berdekatan yang setiap taman disediakan tapak bagi surau. Maka jawatankuasa penduduk mau disatukan dua tapak bagi surau pada sempadan dua taman, maka diusaha mendapat kawasan yang lebih luas sebagai satu tapak masjid atau surau bagi kedua taman, maka tapak asal ditukar kepada perumahan. Namun ada peristiwa yang menyedihkan yang pernah Penulis alami, ada syarikat pemaju hartanah yang tidak jujur (non muslim). Seorang Imam tua dari kawasan kini Damansara Dua (dekat Sungai Buluh) datang beberapa kali membuat aduan bahawa dia dan jawatankuasa ditipu. Pada asalnya rundingan dibuat dengan pemaju untuk menukarkan tanah bagi tapak masjid yang kecil dan kurang baik dengan tapak baru milik syarikat pemaju berkenaan yang dianggap lebih baik. Apa yang menyedihkan tanah masjid yang asal ditukar menjadi milik pemaju yang tidak amanah, manakala tanah masjid yang baru tidak kedapatan. Imam tua ini dan pembantunya  banyak kali datang berunding di pejabat Penulis selaku Pembantu Exco yang mengurus soal masjid. Penulis masih terbayang wajahnya yang sugul dan dukacita, lantaran menanggung kesal tanah masjid hilang begitu sahaja. Perkara ini diusahakan ke peringkat atas untuk mendapat penyelesaian. Antara masalah tapak masjid atau surau dibina di atas tanah reja yang sempit. Masalah yang dihadapi ialah kesempitan dan untuk mendapat kelulusan sebagai tapak masjid atau surau.
2.       Kerajaan Baru Selangor
Kemudahan kelulusan bagi tapak Masjid Al-Umm, ialah kerana mulai tahun 2008M. adalah kerajaan baru Pakatan Rakyat (Pas, Keadilan Rakyat dan DAP) di Selangor.  Permohonan bagi mendirikan Masjid Al-Umm adalah pada permulaan pemerintahan kerajaan ini, maka adalah menjadi ghirah kerajaan baru bagi membuktikan apa yang dimohon rakyat dan munasabah diluluskan, maka permohonan  diluluskan dengan segera. Ini membuktikan ianya adalah kerajaan yang prehatin terhadap permohonan rakyat.
3.       Kedudukan ADUN Bangi
Kedudukan ADUN Bangi pada masa itu sebagai Pembantu Exco Hal Ehwal Islam dan Adat Melayu yang antaranya diberi amanah menjaga antaranya masjid, memudahkan kelulusan mendapat gezet tanah dan kelulusan membina masjid (ADUN Bangi juga menjadi Ahli Majlis Mesyuarat JAIS mewakili Kerajaan Selangor dalam mesyuarat-mesyuarat berkenaan). Ini adalah memudahkan urusan yang berhubung dengan masjid. Sesungguhnya borang permohonan mendirikan Masjid Al-Umm dipohon oleh Penulis sebagai Pengerusi dan diluluskan oleh Penulis pada bahagian ADUN sebelum diangkat ke JAIS.
4.       Hubungan Peribadi
Sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, memudahkan urusan seperti dengan YAB Dato` Menteri Besar sama ada waktu rehat dari bersidang, pertemuan dalam mesyuarat mingguan dan juga majlis pengajian di rumah YAB Dato` Menteri Besar Selangor sebulan sekali. Dalam pertemuan-pertemuan yang berlaku mudah diajukan persoalan yang berhubung dengan masjid, cadangan untuk datang melawat tapak masjid (Majlis Kenduri Kampung) dan sebagainya. Ini semua memudahkan urusan bagi masjid dan berbagai perkara yang lain.
5.       Sebagai ADUN  Bangi 2008-2013
Adalah menjadi hasrat ADUN Bangi menjadikan Bangi sebagai `Bangi Bandar Ilmu` dan masjid adalah  menjadi pusat kegiatan ibadat dan keilmuan. Hasrat ini sebenarnya tidak pernah padam sejak idea pertama lahir dari sambutan 30 tahun BBB (1977-2007), membawa kepada jemputan menubuhkan Jawatankuasa Pembinaan Masjid Al-Umm, bahkan hingga kini `Bangi Bandar Ilmu` dan masjid sebagai komponannya terus diperjuangkan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment