May 14, 2018

TAKMILAH POTENSI INSANBBB, 27 Sha`ban 1439H. = 13 Mei 2018 (Ahad):
Kebolehan dan potensi insan adalah faktor penting di dalam penghasilan dan kemajuan. Kemampuan menghasilkan produksi  pertanian misalnya bergantung pada kewujudan insan dan kerja yang dilakukan. Berilmu di dalam bidang pertanian dan dapat menggunakan mesin dan teknik-teknik pertanian moden akan menggandakan penghasilan. Demikian juga di dalam bidang yang lebih abstrak, orang yang berilmu lebih maju dari orang yang tidak berilmu. Firman Allah bermaksud:
``Katakanlah (wahai Muhammad), ``Adakah sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu.`` ( Al-Zumar: 39).
Bandingkan seorang yang berpelajaran berkedudukan mulia dengan yang tidak berpelajaran berkedudukan rendah.
Untuk memimpin dan menghasilkan  sesuatu kejayaan memerlukan orang yang berkemampuan  sama ada secara individu yang terhasil dari potensi diri atau bagi hasil yang lebih besar memerlukan kepada  potensi dari kelompok insan. Mendirikan masjid memerlukan tenaga dan kepakaran yang ramai, termasuklah Masjid Al-Umm. Bagi menghasilkan masjid memerlukan kepada sejumlah manusia yang berpotensi dan berkualiti. Faktor-faktor  bagi menyempurnakan kegiatan bagi kelompok berkenaan. Misalnya:
·         Ada asas pelajaran  bagi kelompok berkenaan, walaupun, contoh  pada tahap boroh dan pekerja tenaga biasa yang dikenali sebagai `boroh binaan` perlu juga keilmuan, misalnya  berkebolehan membaca bagi urusan yang memerlukan pembacaan pada tahap minima.
·         Ada kemahiran diri di dalam  pembinaan. Misalnya berpengalaman bekerja membina rumah sejak berpuluh tahun, maka dia merupakan aset di dalam bidang pembinaan.
·         Ada keilmuan bagi menghasilkan pembinaan. Sebagai contohnya bagi menghasilkan binaan memerlukan manusia yang berilmu. Misalnya keilmuan yang berhubung dengan plan arkitek. Membina masjid seperti Masjid Al-Umm memerlukan arkitek. Untuk menjadi arkitek yang bertauliah perlu melalui didikan dan pengajian yang lama sehingga mencapai ijazah dalam bidang arkitek atau seni bina.
Bagi membina bangunan Masjid Al-Umm memerlukan kontrektor yang mahir dan berpelajaran dan dapat mengira keperluan-keperluan bagi bahan dan kewangan. Bagi memastikan bangunan masjid didirikan dengan sempurna mengikut spesifikasi yang ditentukan perlu pengawasan dan perlu kepada consultant yang berilmu, mempunyai kelulusan seperti di dalam bidang kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal dan elektrikal dan ukur bahan.
·         Seterusnya semua pihak yang terlibat dengan pembinaan Masjid Al-Umm seharusnya berpengalaman, ertinya semuanya tidak pada peringkat pertama kali mengambil kontrek dan pekerja-pekerja pula bukan bagi kali pertama bekerja – kecuali sebahagian kecil merupakan pekerja yang baru permulaan bekerja.  Ertinya mereka yang bekerja selain dari berilmu, telah mempunyai kemahiran dari segi membina bangunan. Sesungguhnya kemahiran amat penting, bahkan bagi pihak yang  mau membina binaan akan memilih kontrektor dan juga bidang yang lain, ialah mereka yang berpengalaman dan telah ada bukti kejayaan-kejayaan yang lepas. Bukti-bukti berkenaan meyakinkan pihak pemilik tentang kemampuan yang mau membina.
·         Ada kemahuan atau keinginan bagi mendirikan bangunan seperti Masjid Al-Umm, bermaksud ada kemahuan dari kelompok yang mau mendirikan Masjid Al-Umm, tanpa kemahuan, maka masjid Al-Umm tidak akan terdiri. Misalnya tapak bagi Masjid Al-Umm sudah dikenalpasti sejak tahun 1975, tetapi oleh kerana tiada kemahuan, maka ianya tidak diberi perhatian sehingga tahun 2010.
·         Sesuatu projek atau perancangan yang besar seperti mendirikan Masjid Al-Umm  yang memerlukan banyak pakar dan mereka yang berkebolehan memerlukan satu kelompok manusia yang bekerjasama menggandingkan kemahuan dan tenaga bagi mendirikan masjid atau kemudian dikenali adanya jawatankuasa. Di dalam jawatankuasa ada mereka yang mempunyai berbagai kemahiran, termasuk di dalam pembinaan. Tenaga ramai ini disatukan dalam jawatankuasa dan masing-masing menggunakan kepakaran mereka di dalam menjayakan pembinaan. Di dalam kelompok sedemikian mesti ada kepimpinan yang membuat hubungan dengan pihak-pihak berkenaan dan menggerakkan kerja  yang berpelbagaian bagi menghasilkan bangunan.
·         Mendirikan masjid memerlukan kewangan yang agak banyak, sebab itu kelompok yang mau mendirikan masjid ini perlu berusaha dengan berbagai-bagai cara bagi mendapatkan jumlah kewangan yang diperlukan. Dengan  mendapatkan kewangan maka dapat terdirinya Masjid Al-Umm yang berharga lebih dari RM20 juta itu. Dan faktor tidak cukup kewangan merupakan salah satu sebab yang menggendalakan penyiapan Masjid Al Umm.
·         Mendirikan masjid melibatkan banyak pihak dari  ketua kampung, penghulu, wakil rakyat, Orang Besar, JAIS, MAIS, Kerajaan Negeri, Pejabat Daerah, Majlis Perbandaran dan berbagai agensi bagi mendapat kelulusan, maka usaha sedemikian dan mematuhi peraturan perlu dilakukan, kalau tidak masjid akan menghadapi masalah
·         Dan boleh ditambah lagi dari segi keperluan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment