May 3, 2018

UJIAN TAKMILAH - ANTARA HARAPAN DAN KEJAHILAN: KEKUATAN PADA JAMA`AHBBB, 16 Sha`ban 1439H. = 02 Mei 2018M.
Secara ideal bagi mengamal atau melaksanakan sesuatu yang di harap mencapai Takmilah bagi sesuatu yang mau dilakukan seharusnya seseorang itu berilmu. Sebagai contohnya seseorang yang mau menjadi petani, dia seharusnya mempunyai ilmu mengenai pertanian, mengetahui tentang tanah, subur atau tidak, mengetahui jenis tanaman yang mau ditanam dan mengetahui cara penjagaannya. Misalnya perlu dibajai dan disiram, mengetahui penyakit yang mungkin menyerang, misalnya ulat, siput yang suka memakannya dan bagaimana menghapus musuh-musuh yang menyerang seterusnya penjagaan hingga matang dan dapat dituai atau dinikmati hasilnya. Dari sini dapat difahami untuk Takimilah pertanian perlu ada kaedah dan aturan serta amalan yang diketahui. Ini bermaksud ilmu atau pengetahuan bagi pertanian. Demikianlah keperluan ilmu kepada kerja-kerja yang lebih kompleks seperti kemahiran membaiki engin kereta, pelayaran merentasi lautan dan terbang di udara dari benua ke benua semuanya memerlukan keilmuan, baik pada tahap rendah seperti bertanam atau bertani, apa lagi pada tahap tinggi seperti membaiki kereta, belayar dilautan dan terbang di udara perlu pengetahuan yang bersifat mekanikal dan berkemahiran. Kontras bagi kesemua yang di atas adalah `Kejahilan` yang merupakan anti Takmilah. Kejahilan menyebabkan tanaman tidak menjadi, tidak mampu memperbaiki engin kereta, tidak mampu merentasi lautan bergelombang dan tidak mampu untuk terbang tinggi di awan dan bergerak dari destinasi ke destinasi.
Membina masjid, di dalam konteks ini Masjid Al-Umm, hasrat  timbul pada peringkat permulaan mau mendirikan masjid bagi memudahkan bersolat dan berjuma`at di kawasan berkenaan dan sekelilingnya, apa lagi tapak yang disediakan baginya  sudah wujud sejak Bandar Baru Bangi diwujudkan (Bermula Pembangunan 1975), jika tidak diambil kesempatan, bagi peluang mendapat  tapak sebuah masjid pada masa hadapan amatlah sukar, jika tapak berkenaan diubah kepada penggunaan yang lain. Apa yang ada pada kelompok yang dikenali sebagai Jawatankuasa Pembinaan pada peringkat awal itu ialah kesedaran, hasrat, semangat dan niat yang membawa mereka bertindak memohon dari pihak berkuasa mendirikan masjid yang kemudian dikenali dengan `Masjid Al-Umm`.
Kesedaran, semangat dan niat yang membawa kepada memohon kebenaran dari pihak berkuasa keizinan mendirikan masjid dan mendapat keizinan (licin dan tiada halangan) adalah merupakan proses Takmilah ke arah mendirikan masjid. Takmilah bagi mendirikan masjid adalah memerlukan usaha dan keilmuan. Di dalam hal ini Takmilah menghadapi ujian-ujian. Ujian juga merupakan proses Takmilah yang di dalamnya mempunyai kekurangan dan halangan-halangan.
Turun dan  penglibatan menyerlahkan kekurangan-kekurangan. Bagi membina fizikal sebuah masjid sedari awal disedari kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Semuanya cabaran Takmilah yang perlu diatasi. Penilaian bermula sejauh mana azam dapat diterjemahkan kepada tindakan dan penghasilan.
Ujian awal yang dihadapi dari segi pembangunan fizikal ialah halangan bersifat material dankejahilan dari segi pembinaan.
Sebagaimana maklum bahawa membina masjid tidak cukup dengan azam an niat, tetapi memerlukan kepada kewangan dan pembinaan. Masalah kewangan adalah masalah utama dari segi pembangunan, tiada kewanganm maka tidak dapat didirikan masjid yang diidamkan.
Satu kekuatan yang utama yang ada bagi Masjid Al-Umm dari awal dan berterusan ialah `Jama`ah`.
Kesedaran bagi mendirikan masjid adalah jama`ah. Tanpa jama`ah tidak akan dapat dirikan masjid – maksudnya ialah Masjid Al-Umm.
Jama`ah membuat persetujuan mewakili sebahagian daripada mereka ke depan mengusahakan keperluan-keperluan yang dapat merealisasikan masjid. Melalui jama`ah dapat mengurangkan kejahilan. Pada jama`ah adalah pergantungan utama yang dari mereka adalah diharap mendapat dana pembangunan dan pembinaan. Sesungguhnya jamaah jugalah yang mengimarah masjid secara berterusan. Pada hakikatnya  pembangunan dan pengisian yang dilakukan ialah bagi memenuhi tuntuan berjama`ah yang amat ditekankan di dalam Islam. Berjama`ah di dalam berbagai-bagai amalan. Berjamaah di dalam solat yang menggalak dan menuntut berjamaah, diadakan kegiatan keilmuamn bagi meningkatkan keilmuan jama`ah yang dapat meningkatkan kualiti beribadah, berbagai-bagai kegiatan kemasyarakatan juga diadakan adalah bagi kebaikan berjamaah. Sesungguhnya masjid adalah lambang jama`ah di dalam Islam. Tiap orang dituntut berjama`ah lantaran berjama`h mempunyai hikmah dan significant di dalam Islam. Masjid didirikan oleh jama`ah bagi meningkatkan kualiti jama`ah secara berjama`ah.
Sekian.

No comments:

Post a Comment