May 8, 2018

TAKMILAH KEMANUSIAAN : CABARAN !BBB, 21 Sha`ban 1439H. = 07 Mei 2018 (Isnin):
Paling penting tindakan ialah menjayakan  tujuan. Dan tujuan sesuatu melibatkan kemanusiaan – Interaksi manusia yang menghasilkan tujuan. Bagi setiap manusia ada ciri diri dan identiti, bahkan ada pendapat dan pandangan, bahkan ada wawasan, visi dan misi.
Interaksi manusia bagi mencapai tujuan kesamaan adalah memerlukan penyatuan pendapat bagi menyatukan hasrat, sama ada besar atau kecil. Tidak mudah menyatukan pendapat bagi mencapai hasrat, kerana setiap orang berlainan pendidikan, berlainan latar belakang dan pandangan.
Bagi contoh yang besar dalam organisasi berparti (esok 9.5.2016 mengundi – Pilihanraya  ke 14) calon dan parti berkempen terhadap khalayak manusia yang  berlainan latar belakang, berlainan pendidikan dan berlainan harapan adalah cuba disatukan pendapat untuk menyokong gagasan yang dibawa untuk diterima, lebih mudah jika bersamaan harapan agar menyokong calon dan parti yang bertanding. Tujuan kempen ialah untuk mendapat sokongan bagi mencapai kuasa. Dan dengan sokongan  majoriti  dia mencapai kemenangan dan lebih dari itu mencapai kuasa yang boleh memimpin dan berkerajaan atau sekadar pembangkang.
Memerlukan penyatuan pendapat juga berlaku di dalam kumpulan yang lebih kecil, misalnya mendirikan masjid. Sedari awal usaha membina masjid adalah usaha interaksi manusia bagi menyatukan pendapat bagi mencapai tujuan. Interaksi manusia bagi mencapai tujuan ialah  berlakunya penyatuan pendapat dan kesatuan seperti  tujuan bagi mendirikan  masjid Al-Umm yang dikenali sebagai Jawatankuasa pembinaan Masjid Al-Umm mulai (4 Februari 2010). Ia merupakan Takmilah pendapat yang perlu dipertahankan  sebagai tujuan berterusan di dalam interaksi kemanusiaan seterusnya pada masa akan datang. Pengekalan pendapat ialah dengan kegiatan yang meyakinkan, khususnya dari pimpinan bersama kelompok yang berlainan latarbelakang dengan disatukan oleh niat dan  tujuan.
Pimpinan seharusnya menunjukkan wibawa kepimpinan dengan idea-idea dan pendapat yang meyakinkan selari bahkan disetujui oleh jama`ah. Dengan idea dan matlamat yang dipersetujui, semua sanggup bekerja bagi mencapai tujuan. Misalnya persetujuan bagi mencari dana bagi masjid, maka semua sanggup berusaha mencari dana bagi pembinaan. Jika ada upacara bagi pelancaran, maka semua  bekerja bagi mejayakan Majlis Pelancaran bagi mendapat dana.
Bagi meringankan tugas, tenaga manusia dipecahkan kepada bidang-bidang khusus seperti teknikal  untuk diberi tumpuan oleh bahagian-bahagian, misalnya di dalam bahagian dikenali dengan wujudnya benhari, setiausaha dan pengendali bidang-bidang yang lain yang masing-masing memberi tumpuan bagi menjayakan tugas yang diamanahkan. Adanya jawatan dan bidang-bidang melicinkan pentadbiran.  Dalam interaksi antara AJK  ada ruang bagi mengkritik, mengeluarkan pendapat ke arah kerja yang lebih baik. Di dalam hal ini setiap AJK tidak dipaksa dengan pendapat, tetapi pertimbangan dilakukan dengan berhemah, bernas dan diterima. Melalui konsep syura pendapat-pendapat ditapis dan diambil mana yang  terbaik. Dalam kata lain di dalam organisasi percambahan idea yang baik digalakkan agar pendapat secara inovatif dan kreatif selalu lahir bagi kepentingan untuk tindakan. Keikhlasan amat penting di dalam kerja-kerja kebajikan. Kesedaran bekerja kerana Allah dan tidak dikeranakan oleh ganjaran, mengharmonikan tujuan dan menyatukan daya fikiran dan amalan.
Walau bagaimana jika ada di dalam kelompok kalangan yang mengambil kesempatan bagi medapat ganjaran material dari kerja yang dilakukan, maka ianya boleh membawa kepada perpecahan, sehingga mungkin timbul kelompok kecil yang bersatu tujuan mendapat ganjaran, maka berlakulah perselisihan pendapat, tindakan dilakukan di luar dari jamaah sehingga berlaku tindakan menghalang dan tidak menyertai jamaah dan tidak berjamaah di masjid yang diusahakan untuk sama-sama berjama`ah, sehingga timbul tuduhan dan `fatwa bersendirian` yang amat bercanggah dengan hukum.
Amat sukar dan amat menuntut kesabaran di dalam interaksi dengan  manusia, jika di masjid, selain dari ahli jawatankuasa interaksi berlaku  dengan kontrektor dan bila berjamaah ialah dengan  jama`ah, para imam, para guru, pekerja-pekerja , anak-anak sekolah berhampiran yang datang dan antaranya nakal dan sukar dikawal dan mereka sanggup melakukan tindakan yang di luar dari jangkaan.
Ini adalah cabaran dan masjid adalah makmal ujian sejauh mana kita mampu menyelesaikan sesuatu, jika ada penyelewengan. Masjid seharusnya mampu meningkatkan kualiti jawatankuasa, para jamaah, pekerja dan anak-anak sekolah. Semuanya menilai kita sejauh mana kejayaan kita bukan setakat mendirikan bangunan, tetapi menTakmilahkan manusianya !
Sekian.

No comments:

Post a Comment