May 29, 2019

BERBAGAI PIHAK MEMBUAT KEBAJIKAN


BERBAGAI PIHAK MEMBUAT KEBAJIKAN
(Fikrah Bangi: 240}.
BBB:  23 Ramadhan 1440H. = 28 Mei 2019M. (Rabu):
Sebagaimana disebutkan Ramadhan juga dikenali dengan `Bulan Kebajikan`, kerana  pada bulan ini digandakan pahala bagi sesiapa yang membuat kebajikan. Lantaran itu ramai berlumba-lumba membuat kebajikan sama ada dari pihak tertingga membawalah kepada orang ramai. Selain dari Ramadhan bulan kebajikan, ianya diikuti bulan perayaan (Syawal), jadibagi menyambut kemeriahan Syawal, memerlukan peruntukan yang lebih dari biasa.
Bagi memberi peluang bagi  pekerja-pekerja membuat kebajikan dan persediaan raya, pihak kerajaan misanya memberi elaun atau peruntukan tambahan kepada pekerja-pekerja, bigitiu  juga bagi setengah majikan. Misalnya Kerajaan Negeri Selangor yang prihatin terhadap tugas nazir, imam dan siak, khususnya berkhidmat pada bulan Ramadhan menambah elaun bagi nazir, imam dan siak. Penambahan elaun ini walaupun tidak sebanyak mana, ianya merupakan penghargaan terhadap mereka yang bekerja lebih bersifat sukarela. Pihak masjid dan surau juga memperuntukkan sejumlah pendapatan – umumnya dari derma orang ramai memberi saguhati kepada semua kakitangan masjid dan mereka yang bertugas secaa sukarela, terutamanya sepanjang Ramadhan.
Tempat yang selalu menarik perhatian pihak agensi, kumpulan Ngo dan orang ramai ialah memberi bantuan kepada sekolah-sekolah agama rakyat yang berdaftar, termasuklah pengajian-pengajian tahfiz. Pengajian sedemikian adalah berdikari dan kurang dari sumber-sumber pendapatan dan gaji guru-guru biasanya rendah. Mereka juga memohon derma dari masyarakat. Tempat-tempat yang menjalankan pendidikan agama sedemikian sering dilawati, bahkan disampaikan bantuan oleh agensi-agensi, Ngo, Bdan-Badan Amal, kumpulan orang perseorangan. Dengan bantuan yang disampaikan dapat meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh pengajian-pengajian sedemikian. Tidak kurang juga pengajian-pengajian sedemikian, termasuklah dari luar negeri menghantar rayuan derma dengan menghantar pamflet keterangan  pengajian. Terpulanglah kepada pihak yang dipohom untuk menyampaikan derma atau sebaliknya.
Tempat-tempat popular bagi agensi, kumpulan dan orang-orang perseorangan untuk membuat derma ialah kepada rumah kediaman anak yatim, rumah orang tua dan ibu tunggal. Tempat –tempat sedemikian  menjadi lawatan, bahkan tersenarai dari awal sebagai tempat  yang layak diberi perhatian dan dilawati oleh pihak yang berderma.
Untuk menghibur  anak yatim dan melahirkan simpati dan prihatin terhadap mereka ada badan-badan tertentu membawa anak-anak yatim ke kedai-kedai pakaian bagi mereka memilih pakaian yang disukai mereka  dan dibayar oleh pihak yang menganjurkan.
Satu trend yang dilakukan mutakhir ada kumpulan-kumpulan misalnya motosikal berkuasa tinnggi, berkonvoi sambil melawat, rumah anak Yatim, rumah orang tua dan sebagainya meyampaikan bantuam ke rumah anak yatim, faqir miskin menyampaikan bantuan kepada meeka. Kadang-kadang kumpulan berkenaan mengatur program singgah di masjid surau, balai komuniti dan sebagainya bergotong royong membersih masjid, surau dan balai komumiti melakukan kegiatan.
Bantuan Ramadhan juga dilakukan pada peringkat antarabangsa dengan menghantar bantuan oleh penganjur dan NGO dan sebagainya kepada kem pelariam di Syria, Plastin, Rohinya dan sebagainya.
Semua ini menunjukkan sifat prehatin  berbagai pihak menyampaikan bantuan kepada berbaga-bagai pihak yang memerlukan sempena Ramadhan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment