May 31, 2019

MELAYU PERLU BERSATU - SULTAN SELANGOR


``MELAYU PERLU BANGKIT,`` - SULTAN SELANGOR.
(Fikrah Bangi: 242),
BBB:  26 Ramadhan 1449H. = 31 Mei 2019M. (Juma`at).
Melayu kini lemah dari segi politik, ekonomi dan semangat mempertahankan kejayaan yang telah dicapai.  Namun ada semacam kekesalan, bahawa tindakan yang didorong oleh kemarahan menyebabkan mereka telah menukarkan pemerintahan sebelumnya secara drastik. Kini kuasa Melayu bersama komponan dari segi politik makin lemah. Manifestasi kekesalan ini terbukti dari siri pilihanraya yang dimenangi pembangkag secara bersiri mulai dari awal tahun 2019 seperti di Cameron Highlands, Semenyih dan Rantau. Mereka dapati apa yang diharapkan dari kerajaan baru tidak juga terlaksana. Mereka nampaknya mau kembali kepada memperbaiki tradisi politik yang telah terbina.
Tuanku Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah semasa merasmikan Masjid Taman Seri Muda pada 29 Mei 2019 lepas prihatin terhadap nasib Melayu dan menyeru agar Melayu perlu bangkit dari situasi yang melemahkan mereka.
Kelemahan Melayu bukan saja dari segi politik yang berpecah dan tidak perlu ditubuhkan parti politik Melayu yang lain yang lebih memecahkan mereka – contoh Putera.
Melayu juga beimej buruk dari segi pentadbiran  yang mengendalikan institusi ekonomi seperti.
·         Felda yang  penerokanya  hampir keseluruhannya  Melayu (112,635 peneroka). Peneroka menanggung hutang (RM7.5 bilion) dan kerajaan terpaksa  memperuntukkan sebanyak RM6.23 bilion bagi memulihkan Felda.
·         Tabung Haji mempunyai pendeposit seramai 9.5 juta pendeposit  dan mempunyai eset sejumlah RM76.5 bilion itu dilaporkan bermasalah kerana dipimpin oleh orang politik, Kerajaan juga dikatakan menyelamatkannya dan  dilaporkan dapat pulih dan kembali kepada landasan sebenarnya dan dapat memberi hebah.
Imej Melayu juga amat buruk. Ini adalah didapati mereka yang terlibat dengan kes rasuah adalah kebanyakannya adalah orang Melayu. Kita bertanya kepada pemimpin-pemimpin agama, apakah kaedah pendidikan, khususnya di dalam bidang Islam, kita masih gagal menanamkan keimanan yang menyebabkan tidak ada amanah di kalangan mereka.  
Imej Melayu yang buruk menyebabkan mereka tidak dihormati dan dasar yang dibuat tidak dihormati.
Kalau kita lihat Dasar Pendidikan Negara yang telah dilaksanakan sebelum ini berjaya menjadikan bahasa Melayu bahasa Kebangsaan dan rasmi Negara. Hampir semua generasi muda Malaysia menguasai bahasa Malaysia dengan baik. Namun dasar ini tidak diberi perhatian dan kesungguhan. Kementerian Pendidikan, Dewan Bahasa dan pihak-pihak berkenaan tidak memberi penekanan. Kini seolah-olah terasa polisi bahasa lebih terbuka dan menjadi lebih liberal. Kita lihat PPSMI yang telah gagal sebelum ini diusul digunakan kembali dan pihak negeri tertentu  akan melaksanakannya  kembali. Ketidaktegasan dari segi polisi oleh Kementerian Pendidikan akan mencelarukan Dasar Pelajaran Kebangsaan dan merosakkan pembinaan terhadap bahasa negara  yang mnenyatupadukan rakyat negera ini  dan akan terabai.
Dari satu segi Dasar Komunikasi Negara yang seharusnya mementingkan penggunaan bahasa Kebangsaan, nampaknya secara tidak tertulis menuju kepada penggunaan multi-languages.
Kita kini makin kurang dengan pejuang-pejuang bahasa yang dulu berperanan memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi di negara ini.
Semua di atas dan banyak lagi perkara yang menghakiskan kewibawaan Melayu. Jika tidak ada usaha mempertahankan dasar dan imej Melayu, maka dasar dan Melayu akan hanyut dan ditelan arus perubahan yang berlaku. Lantaran itu sebagaimana kata Tuanku Sultan Selangor:
``Melayu perlu bersatu mengembalikan kewibawaan mereka, sebelum segala terlucut dari pegangan.``
Sekian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No comments:

Post a Comment