May 24, 2019

NUZUL AL-QUR`AN KURNIAAN PERLU DIJANAKAN


NUZUL AL-QUR`AN ADALAH KURNIAAN PERLU DIJANAKAN
(Fikrah Bangi 235),
BBB,  19 Ramadhan 1440H. = 24 Mei 2019M. (Juma`at).
Nuzul ertinya `turun` sesuatu dari tempat tinggi yang memberi makna dari `tempat tinggi` atau sesuatu yang disampaikan secara `hormat` atau `mulia`,  aesuatu yang berharga yang diterima dari kurniaan Tertinggi. Dalam erti kata bahawa Al-Qur`an datangnya dari `Yang Tertinggi` yang disampaikan kepada yang menerimanya dengan secara terhormat, lantaran apa yang diterima adalah amat berharga dan menjadi panduan yang menerima dan yang  mengikutnya.. Sememangnya  apa yang diterima, iaitu AL-Qur`an dari Yang Tertinggi – dari Allah Sesuatu yang berharga ini `Al-Qur`an` adalah kurniaan dari Allah kepada Penerima Yang Termulia`, iaitu Rasulullah s.a.w. Al-Qur`an Yang Mulia datang dari Yang Termulia, dikurniakan kepada  Yang Dimulia .Di dalam konteks agama yang kita yakini bahawa Al-Qur`an dinuzul dari All;ah Ta`ala kepada RasuklNya s.a,w.
Jika pun kita tidak kaitkan dengan agama, melihat Al-Qur`an sebagai dokumen tertulis diterima sejak  lebih 14 abad yang lalu didalam zaman belum ada dokumen lengkap, kecuali Babylonia  dan Rome dengan dokumen undang-undang, Egypt dengan catatan budaya Mesir Kuno dengan tulisan papirus, Yunani dengan logika, India dengan Upanishad dan Cina dengan zen, maka sesungguhnya dunia belum menerima pertunjuk lengkap selepas Taurat, Zabur dan Injil. Al-Qur`an datang melengkapkan semua dokumen di atas. AL-Qur`an ini juga adalah okumen tamadun dan peradaban, tanpa menafikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dokumen-dokumen tamadun dan peradaban berkenaan.
Tanpa melihat Al-Qur`an  dibicarakan sebagai Kitab Suci yang mengandungi segala maklumat dan kandungan yang berhubung dengan agama Islam, kita bayangkan bagaimana sejak lebih dari 14 abad yang lepas Islam datang dengan tradisi ilmu yang mencetuskan perkembangan ilmu di beberapa paksi tamadun dan peradaban seperti di Madinah, Damhiq, Baghdad, Samarqand, Cordova, Mesir dan berbagai-bagai paksi peradaban manusia. Bayangkan tamadun dan peradaban ini berlangsung dari abad ke  7 hingga ke 21, Jika tidak  dengan Al-Qur`an sebagai dokumen tamadun dan peradaban, maka sudah tentulah tidak kekal berpanjangan.
Apa yang dibawa melalui Al-Qur`an ialah tradisi ilmu yang dicetuskan oleh Al-Qur`an dengan ungkapan awal, iaitu `Iqra`.
Bayangkan berbagai-bagai ilmu dicetus melalui Al-Qur`an melengkap keilmuan yang ada sebelumnya dan menjadi wadah keilmuan terbuka bagi tamadun dan peradaban manusia. Seterusnya.
Dari segi umat Islam Al-Qur`an adalah Kitab Suci` yang merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. Di samping Al-Qur`an mencetuskan tradisi ilmu melalui berbagai paksi yang disebutkan. Bagi Umat Islam Al-Qur`an adalah sumber bagi Islam di dalam berbagai bidang.
Melalui Al-Qur`an dan perutusan Nabi Al-Qur`an adalah menjelaskan tentang pandangan wujud yang menjadi pegangan bahawa kewujufan adalah dua, iaitu Yang Abadi (Allah) dan yang baharu. Melalui Islam manusia dilihat sebagai kejadian yang dinamik yang dikenali sebagai Khalifah di alam ini. Satu segi ia adalah berfungsi sebagai hamba  yang mengabdikan diri kepada Allah dan dari satu segi sebagai Khalifah yang seharusnya bekerja bagi kemaknuran kehidupan.
Dua peranan di atas sering dilihat sebagai yang berasingan, sebab itu ada yang melihat manusia sebagai sebahagian dari alam benda yang bekerja bagi memenuhi tuntutan fizikal dan tujuan kehidupan tidak lain bagi memenuhi tuntutan fizikal yang kadang-kadang melanggar nilai dan etika. Manakala satu lagi pandangan bahawa manusia haruslah tertumpu dan memenuhi tuntutan keohanian. Kehidupan yang diutamakan untuk mencari keedhaan tertinggi. Atas dua pendirian ini  berlaku percanggahan, pertentangan dan perseteruan, kerana di dasarkan kepada kepentingan lahiri, manakala pada satu pihak lagi dilihat sebagai bercanggah dan mungkin di anggap sebagai memundurkan dari segi lahiri. Percanggahan ini menjadi pandangan yang sering dilihat, tetapi tuntutan bagi mengharmonikan kedua yang bertentanganb  ini dituntut di dalam Islam. Keduanya seharusnya kesatuan yang mengharmonikan. Ianya adalah tuntutan yang memerlukan kebijaksanaan di dalam huraian dan kepimpinan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment