May 27, 2019

ZAKAT BERPOTENSI MENJADI INSTITUSI EKONOMI UMAT


ZAKAT BERPOTENSI MENJADI INSTITUSI EKONOMI UMAT
(Fikrah Bangi: 238),
BBB: 22 Ramadhan 1440H. = 27 Mei 2019M. (Isnin).
Di dalam bulan Ramadhan, selain dari terdapat fardhu puasa dan solat, iaiah terdapat satu lagi fardhu, iaitu zakat fitrah yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan dapatan pada  akhir Ramadhan. Dinilai dari segi kewangan, nilai zakat yang dikenali dengan `Zakat Fitrah` ditentukan oleh pemerintah. Misalnya di negeri Selangor, nilai yang didasarkan pada makanan beras, iailah RM7.00. Nilai ini juga dikenakan oleh kebanyakan negeri-negeri yang lain di Malaysia.
Untuk membayar zakat sejumlah sedemikian adalah melalui peraturan-peraturan ditentukan. Misalnya setengah tahun dari tibanya Ramadhan, Jabatan Agama Islam negeri (JAIS) dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIS) Selangor, mengarahkan pihak Pejabat Agama Daerah (PAID), melalui mesyuaratnya agar masjid-masjid mengenalpasti amil-amil yang berkelayakan untuk memungut zakat fitrah. Nama yang dipilih dari Masjid dan Surau dihantar kepada pihak PAID, Selepas dipilih mereka dipanggil untuk kursus . Selain dari dikenalpasti amil, pada masa yang sama dikenalpasti pula  mereka yang layak menerima zakat (asnaf) yang diagihkan kepada mereka , biasanya pada hujung Ramadhan melalui daerah-daerah atau pilihan masjid-masjid yang zakat disampaikan kepada mereka yang berkelayakan yang diatur oleh PAID.  Penyampai biasanya dilakukan oleh wakil-wakil rakyat bagi kawasan-kawasan yang disampaikan zakat.
Pada tahun ini kaedah penerimaan zakat adalah menggunakan kaedah yang lebih canggih, iaitu menggunakan kaedah e-zakat. Bagi yang tidak memahami komputer mungkin sedikit bermasalah, lantaran itu ada orang lama yang tidak mahir dengan komputer terpaksa menolak perlantikan. Kaedah baru ini dilihat lebih teratur dan canggih dan lebih mudah dari segi pengurusan Zakat Zakat mempunyai hikmah tersendiri, kerana melalui pengeluaran zakat, maka sebahagian besar pendapatan ini diagih kepada faqir dan miskin. Dengan demikian mereka yang susah berpeluang mendapat bantuan dan dengan bantuan dapat digunakanm untuk perbelanjaan hariraya dan sebagainya,
Selain dari mengeluarkan zakat Fitrah, umat Islam juga diwajibkan mengeluarkan zakat harta sama ada zakat pendapatan, perniagaan, simpanan dan sebagainya. Syarat  dan keperluan adalah bergantung  kepada jumlahj yang wajib dikeluarkan zakat dan zakat yang dikenakan ialah sebanyak 2%.
Walaupun zakat ini  tidak mempunyai kaitan dengan fardhu Ramadhan, tetapi ada pihak melihat Ramadhan adalah bulan berkat dan beramal pada bulan ini mendapat pahala yang berganda, maka ada pihak-pihak yang mau memgeluarkan zakat mereka memilih bulan Ramadhan sebagai bulan tahunan bagi mereka mengeluarkan zakat.
Urusan zakat seperti ini dapat dilakukan bila-bila masa sepanjang tahun. Bagi yang mau memgeluarkan zakat boleh saja berurusan dengan pergi ke prjabat-pejabat zakat yang sememangnya diadakan pada setiap daerah. Zakat harta sama ada pendapatan dari hasil perniagaan, pertanian, perniagaan dan simpanan, biasanya dikeluarkan oleh pemiliknya pada akhir tahun Masihi. Resit bayaran tahunan ini dapat digunakan untuk potongan Cukai Pendapatan
Namun pembayaran pada masa berlainan ini  memberi peluang pejabat berterusan menerima zakat dengan beban kerja berterusan. Sudah tentulah jumlah zakat biasa lebih banyak dipugut. Ianya menjadi sumber harta umat Islam. Cara pengagihan jua  disusun oleh pihak berkuasa. Melalui zakat banyak peluang bagi asnaf mendapat zakat darinya, mendapat zakat dan mendapat bantuan bimbingan bagi menjalankan perusahaan perniagaanm dan sebagainya., Dengan ini para asnaf dapat memperbaiki nasib mereka dan mereka pula kemudiannya menjadi orang yang mengeluarkan zakat yangh dapat membantu para asnaf yang lain.
Zakat sebenarnya  dapat dijana dan menjadi sumber kewangan umat seperti Tabung Haji dan sebagainya. Kita harap satu masa zakat dapat dijana dan menjadi institusi ekonomi umat. Kita menunggu pimpinan kreatif dan inovatif yang dapat meningkatkan ekonomi umat melalui institusi zakat – muisalnya Bank Zakat dan sebagainya.
Sekian.

No comments:

Post a Comment