June 13, 2020

AKRONIM DAN PENAMBAHAN AKSARA


AKRONIM DAN PENAMBAHAN AKSARA
(Fikrah Bangi: 587).
BBB:  21 Syawal 1441H. = 13 Jun 2020M. (Sabtu).

Selepas berlakunya wabak Covid-19 yang turut menyerang Malaysia dan seluruh dunia, maka bagi menentangnya lahir pendekatan, antaranya menamakan tindakan dengan  tajuk nama tertentu yang kemudian diringkaskan sebutan sebagai akronim bagi meringkas dan memudahkan sebutan
Antara akronim yang paling popular adalah ungkapam `Perintah Kawalan Pergerakan` yang diakronimkan kepada (PKP). Bilakah lahirnya ungkapan yang diakronimkan dengan PKP ini ?
Covid-19 yang diakronimkan dari ` Coronavirus 2019 itu diketahui bermula di Wuhan China sejak Disember 2019. Pembicaraannya di Malaysia mulai bulan Januari 2020. Bahayanya disedari, tetapi jangkitan di Malaysia belum disedari.  Pada akhir Februari hingga 6 Mac 2020  berlaku   Ijtima` Jama`ah Tabligh peringkat Dunia di Markaz Seri Petaling, Kuala Lumpur yang dihadiri ribuan pemdukung jama`ah dari seluruh dunia. Walau bagaimana pada peringkat permulaan wabak virus Covid-19 masih belum disedari berlaku di situ.
Kebimbangan terhadap bahaya boleh merebaknya Covid-19 diambil tindakan oleh pihak kerajaan apabila Berita Harian membawa berita muka hadapan, bahawa, `Sekatan Sementara Tunai Umrah`, bermaksud kerajaan menyedari wabak Covid-19 dan menyekat umat Islam di negara ini dari menunaikan Umrah. Pada 13 Mac, semua akhbar membawa berita muka hadapanm bahawa  World Health Organization  (WHO) di bawah Bangsa Bersatu mengisytiharkan bahawa  Coronavirus yang diakronimkan sebagai Covid-19 itu sebagai Pandemik.. Star pada hari itu menggesa orang ramai agar menjaga jaeak dan pada 14 Mac orang ramai diminta menangguhkan semua acara yang melibatkan ramai orang, dan pada 15 Mac Berita Harian melaporkan pihak Kerajaan mengadakan mesyuarat khas berhubung dengan pandemid Covid-19.
Sebagaimana dimaklum pihak Kerajaan Malaysia mulai 18 Mac 2020 melaksanakan  Perintah Kawalan Pergerakan` Tajuk sedemikian dilaporkan oleh Sinar pada 17 Mac, muka hadapan. Pada 18 Mac itu korban pertama akibat Virus- Covid 19 berlaku di Sarawak dari kegiatan gereja di negeri itu yang dijangka jangkitan dari Itali.
Kuatkuasa sekatan dilakukan dan kerajaan mengingatkan, jika ingkar kerajaan mungkin menggunakan tentera.
Arahan keras juga diperingatkan, keingkaran boleh didakwa dan boleh dipenjarakan.
Jadu  ungkapan Perintah Kawalan Pergerakan  yang kemudian diakronimkan sebagai (PKP) telah mulai digunakan pada 17 Mac lagi. Ungkapam dan akronim (PKP) terus diguna dan dilaksanakan hingga kini. Ada berlaku penambahan aksara (huruf) berkait dengan penambahan syaratm,  tetapi tetap berasaskan (PKP), misalnya  PKPB (B = Bersyarat) dan PKPP  (Pelonggaran). Semuanya mencerminkan pendekatan tambahan bagi PKP.
Sekian.

No comments:

Post a Comment