June 21, 2020

SEKTOR PENDIDIKAN PALING MENCABAR


SEKTOR PENDIDIKAN PALING MENCABAR
(Fikrah Bangi:L  593),
BBB: 29 Syawal 1441H. = 21 Jun  2020M. (Ahad).

Sektor pendidikan adalah paling mencabar di dalam menghadapi ancaman Covid-19. Semasa diisytiharkan  Covid-19 sebagai wabak dan bermulanya PKP pada 18 Mac 2020, sesi peresekolahan, bahkan pengajian di universiti sedang berlangsung dan pengajian terpaksa ditangguhkan. Hingga kini pengajian telah tertangguh selama tiga bulan. Sesungguhnya dengan penangguhan yang tidak dapat tidak ini mengganggu normal pengajian yang selama ini berjalan.
Banyak implikasi dari penangguhan. Antara yang merisaukan:
1)    Sukatan pengajian yang  berlangsung terpaksa ditangguhkan. Ianya merencatkan kelicinan pengajian dan melambatkan schedule pelajaran yang telah diaturkan. Ini bererti pelajar-pelajar tertangguh dari mengikuti perkembangan pengajian. Ini juga bererti guru-guru dan pelajar-pelajar ketinggalan dari menghabiskan pengajian sebagaimana dijadualkan.
2)   Sebahagian pelajar akan mengikuti pepereksaan penting yang akan menilaikan prestasi pengajian mereka. Antara peringkat penting ialah bagi yang akan menghadapi peperiksaan SPM, SPVM,  STPM, STAM dan yang setarap dengannya. Bagaimana mereka hendak menghadapi peperiksaan penting ini jika dari awal tahun terhenti pengajian dan terencat dari pembelajaran yang akan dihadapi di dalam peperiksaan.
3)   Sebahagian dari pelajar baik pada peringkat menengah dan juga pada peringkat pengajian tinggi terkandas  di rumah sewa atau di asrama Ini membebankan mereka dari segi perbelanjaan dan merugikan masa.
4)   Dalam masa yang sama, terutama bagi pelajar yang tinggal di luar dan jauh dari kediaman, lebih-lebih lagi bagi pelajat dari luar negara terdedah dengan wabak dan perlu keprihatinan dari pihak  berkenaan.
5)    Suasana yang dihadapi pelajar, bahkan semua pihak, termasuk institusi pengajian terpaksa menghadapi beban  kewangan lantaran bertambahnya tuntutan perbelankaan, khususnya dari kalangan yang miskin.

Menyedari masalah yang dihadapi oleh bidang pendidikan, berbagai pihak yang prehatin mengemukakan cadangan
1)   Mencadangkan agar diwujudkan norma baru di dalam pembelajaran. Antaranya melalui atas talian.. Namun ada kekangan kerana tidak semua anak-anak dari kalangan ibu bapa yang berada. Sebahagian besar daripada mereka tidak mempunyai komputer. Lebih daripada itu sebahagian daripada tempat tiada capaian dan khidmat internet. Ini menyebabkan ketidakseimbangan dari pembelajaran.. Bagi menampung kekurangan ada dianjurkan pembelajaran melalui tv pendidikan. Namun tidak semua pelajaran dapat ditampungkan.
2)   Cadangan melalui atas talian yang dilakukan dengan tempoh masa pendek dan segera, ada kekurangan. Misalnya tiada kaedah standard yang dapat dijadikan panduan. Bahkan tidak semua guru – termasuk pelajar mahir menggunakan komputer dan kaedah melalui talian.
3)   Akibat kelemahan dan kekurangan yang dihadapi, cadangan diterima, bahawa beberapa peperiksaan yang tidak penting seperti Penilaian Sekolah Rendah, Peperiksaan tahap tiga – Menengah Rendah ditiadakan, kerana ianya tidak mengganggu dari segi pembelajaran. Tempoh masa juga diubahsuai agar pelajar tidak terencat sampai setahun
4)   Tumpuan pembelajaran hendaklah kepada pelajar-pelajar yang menghadapi peperiksaan SPM,SPVM, STPM, STVM. STAM dan peperiksaan yang setara. Bagi pengajian di universiti disempurnakan dengan perlanjutan masa belajar dan disesuaikan kaedah penilaian.
5)   Bagi pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperiksaan penting, maka mereka diberi keutamaan untuk kembali ke kalas mulai Rabu 24 Jun 2020  ini.
Walau bagaimana banyak norma baru yang mesti dihadapi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment