June 6, 2020

POLITIK: MENDAPAT KUASA, PERLU KAWALAN


POLITIK: MENDAPAT  KUASA, PERLU KAWALAN
(Fikrah Bangi:  580),
BBB:  14 Syawal 1441H. = 06 Jun 2020M. (Sabtu).

Salah satu bidang keilmuan yang ditawarkan sebagai subjek pengajian di universiti ialah pengajian berkenaan politik. Bidang ini biasanya  bersifat jabatan dan terletak di bawah Fakulti Sastera atau Kemanusiaan dan kemasyarakatan, Mempelajari sains politik perlu kepada gandingan keilmuan yang lain yang mengukuhkan pengajian Sains politik seperti keperluanm kepada Jabatan Sejarah, , Dasar Luar atau Hubungan Antarabangsa,  sosiologi, Kenegaraan,  Perlembagaan dan lain-lain.  Antara kursus yang paling rapat dengan politik ialah Undang-Undang. Lantaran itu mereka yang  mengambil bidang Undang-Undang lebih dekat dengan Sains Politik.
Sains Politik adalah pengajian tentang kekuasaan dan pemerintahan bagaimana mendekati masyarakat. Kaedah mendapat kuasa di dalam sistem pemerinhan negara yang banyak dipengaruhi oleh sistem  po;itik  British secara berparlimen, iaitu menguasai majoriti perwakilan secara berparti. Di England dua parti yang sering bergilir kuasa ialah Conservative dan Parti Boroh, manakala di Amerika ialah parti Demokrat dan  Repablik.
Di negara kita sejak merdeka terdapat beberapa parti yang pernah berkuasa seperti parti Perikatan, Barisan Nasional dan kini antara Pakatan Harapan dan Pakatan Nasional. Pakatan Harapan pernah mengalahkan Barisan Nasional pada 9 Mei 2018, tetapi penguasaan majoriti dikuasai oleh Pakatan Nasional mulai Februari 2020. Mempelajari Sains Politik ialah memahami peroses  yang membawa kepada kemenangan atau kekalahan satu kerjasama parti  dan juga kekalahan yang seharusnya menurut perlembagaan.
Sistem mendapat kuasa majoriti di parlimen sebenarnya tidak sunyi dari kelemahan. Misalnya di Malaysia suasana berpolitik dirasakan berterusan sepanjang tahun dari pilihanraya ke pelihanraya, sehingga tidak ada ketenteraman bagi rakyat meneruskan kehidupan tanpa gangguan politik. Usaha menjatuhkan antara satu pihak dengan pihak lain terus berjalan, walaupun di luar dari musim pilihanraya. Tokoh-tokoh parti yang berkuasa dan yang kalah juga mendominasi suasana politik tanahair hingga  berdekad-dekad lamanya dan amat  menjemu dan memuakkan. Sewajarnya perlu ada mekanisme yang dapat mengawal sehingga kekuasaan tokoh dan parti tidak menjadi sesuatu yang dominan di dalam pemerintahan. Pemerintahan seharusnya dikhaskan  bagi pemimnpin dalam tempoh tertentu dan perlu diserahkan kepada pihak yang lain yang tidak kurang mereka yang berwibawa di dalam pemerintahan. Ini patut menjadi perkara yang dibicarakan dan diberi solusi dalam berpolitik. Antara cadangan seperti:
1)    Satu pertiga  mereka yang dilantik dalam parlimen, bukan dari orang politiuk, tetapi dipiih dari kalangan profesional dan berwibawa dan mereka berhak dilantik di dalam jawatan menteri.
2)    Selain dari kemenangan kerusi dengan majoriti satu undi, perwakilan juga dilantik di dalam parlimen berdasarkan peratus undi secara komulatif dan peratus perwakilan ke parlimen.
3)   Dewan Negara dikekalkan, tapi selain orang politiklebih dari separuh diwakili atas nama megeri, dipilih dan dihantar oleh negeri – Bukan parti. Dewan Negara mempunyai hak dari segi menyokong atau menolak apa yang diputuskan oleh Dewan Rakyat. Yang Di Pertuan Agong mempunyai kuasa pemutus di dalam perkara-perkara yang memerlukan pemutusan.
4)    Seorang Perdana Menteri hendaklah memerintah tidak lebih dari dua penggal.
5)   Mereka yang bertanding sebagai wakil rakyat berhak bertanding tidak lebih dari tiga penggal. Bagi jawatan yang dilantik bagi parlimen dan juga Dewan Negara  tidak melebihi  dua penggal yang setiap penggal adalah lima tahun.
Demikiam antara peresoalan politik yang wajar dibicarakan. Ianya bertujuan untuk mengurangkan kekuasaan orang politik dan hak juga diberi kepada bukan kalamgan orang politik.
Semoga ianya mengurangkan berpoitik di luar musim pilihanraya. Kekuasaan bukan semata-mata hak orang politik, tetapi milik semua rakyat jelata. Pilihanraya  seharusnya bukan penentuan mutlak. Ada kewajaran pertimbangan yang lain.
Sekian.

No comments:

Post a Comment