June 23, 2020

SUDAH BERSEDIA: PENINGKATAN


SUDAH BERSEDIA: PENINGKATAN
(Fikrah Bangi: 594)
BBB: 01 Zulkaedah 1441H. = 23 Jun 2020M. (Selasa).

Telah dibincangkan dua perkara penting yang dihadapi oleh sekolah bila kembali dibuka esok (Rabu 24 Jun 2020).
Pertama sebagai telah dibincangkan semalam ialah menjaga dari segi SOP – PKPP  sebagaimana dikehendaki dalam musim Corbid-19.
Kedua ialah perkara terpemting, ialah menyampaikan pengajaran
Sebagaimana dimaklum, bahawa pihak sekolah ketimggalan dari penerusan pengajian  dari segi biasa.  Bagi pelajar SPM dan STPM dan yang seumpama dengan kedua-duanya tidaklah begitu dirisaukan. Masa bagi mereka masih banyak. Yang sedikit dirisaukan ialah bagi tahun kedua yang mempunyai masa bagi menghadapi peperiksaan tinggal hanya 4 bulan lagi yang kebiasaan peperiksaan adalah bermula dari awal November. Namun  pihak Pengetua sudah merangkakan pendekatan bagi mengatasinya.
Apa-apa pengajian  tidak sempurna dicapai dalam tempoh yang singkat. Bagi menghadapi peperiksaan sama ada SPM dan STPM dan peperiksaan yang setara dengannya memerlukan tempoh kebiasaan selama dua tahun.
Bagi guru-guru yang sudah tentu berpengalaman  bagi mengajar pelajar yang akan mengambil peperiksaan sejak dari awal tahun pertama telah memaklum dan meminta pelajar  sentiasa menjadikan rujukan ialah kurikulum bagi setiap pelajaran yang diajar dan dipelajari oleh pelajar-pelajar.. Ertinya sejak dari awal pelajar sudah tahu apa ruang lingkup pelajaran yang akan dipelajari selama dua tahun dan itulah ruanglingkup soalan yang akan dihadapi di dalam peperiksaan. Guru mengajar mengikuti kurikulum pelajaran yang ditentukan di samping pengluasan terhadapnya.
Bagi pelajar yang serius sejak dari awal telah menelaah kurikulum dan disamping mengikuti pengajaran dari guru-guru mencari dan menelaah ruang lingkup kurukulum dan menambahkan maklumat dari berbagai sumber yang berkait dengan kurikulum berkenaan. Kaedah ini dilakukan oleh calon-calon peperiksaan persendirian yang jarang mendapat bimbingan guru. Pelajar secara formal yang menghadiri kelas tentulah lebih berpeluang mendapat maklumat dari kurikulum pengajaran yang disampaikan oleh guru di dalam pelajarean yang guru mahir dan lebih berpengalaman.
Tempoh empat bulan berbaki, jika pada kebiasaan adalah merupakan tempoh ulangkaji bagi semua bidang pengajian, tetapi jika ada bahagian kurikulum yang sepatutnya sudah dihabiskan dalam tempoh tiga bulan yang lepas, kiranya tiada pengajaran yang dilakukan secara online, maka  bagi guru yang bijaksana sebenarnya tidak bermasalah dari segi menyampaikan pengajaran yang ketinggalan secara rumusan dan diserapkan kemudiannya ke dalam  kaedah ulangkaji bagi keseluruhan pelajaran.
Pada permulaan pembukaan kembali sekolah, semua guru-guru dikehendaki kembali ke sekolah dan kini kelas-kelas yang lain dari yang meu mengambil peperiksaan tidak datang ke kelas. Dalam erti lata yang lain, tenaga guru adalah ramai yang  tidak mempunyai kelas, lantaran itu selain dari diberi kelas peperiksaan yang bertambah kerana menjaga jarak, guru-guru yang tidak mempunyai kelas dapat digunakan bagi kepentingan kelas yang bakal menghadapi peperiksaan. Antaranya dapat membantu.
1)   Membimbing pelajar secara tutorial bagi sejumlah pelajar yang dipecahkan dalam jumlah yang kecil
2)   Guru pembimbing hendaklah guru yang mahir di dalam bidang yang dibimbing.
3)   Menolong membuat nota-nota sebagai panduan pelajar.
4)   Membantu guru di dalam mengadakan ujian dan peperiksaan cubaan.
5)   Menagatur grup-grup diskusi di kalangan pelajar dan membuat rotation grup di kalangan mereka.
Dan berbagai kaedah yang lain yang saesuai dilakukan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment