June 28, 2020

PENTAHAPAN PENDIDIKAN


ENTAHAPAN  PENDIDIKAN
(Fikrah Bangi: 598),
BBB: 06 Zulkaedah 1441H. = 28 Jun 2020M. (Ahad).

Pentahapan pendidikan adalah norma biasa di dalam pendidikan. Pentahapan perlu, kerana seseorang atau mereka yang dididik melalui proses perkembangan dari segi biologi dan perkembangan dari segi minda. Pendidikan juga perlu kepada perkembangan dan peningkatan sesuai dengan perkembangan biologi dan minda yang diberi pendidikan.
Anak didik yang normal adalah melalui peringkat bayi,, , kanak-kanak, , budak-budak, pra remaja, remaja pemuda (pemudi). , pra-dewasa, dewasa,  orang tua dan pasca tua.
Di dalam pendidikan, bahkan menjadi sebagai sistem normal ada tahap pendidikan menurut perkembangan biologi  dan kemampuan minda, Misalnya.
1)    Bayi
Tahap bayi  dari lahir hingga umur 3 tahun dididik oleh ibu atau bagi yang bekerja dihantar ke Pusat Jagaan Bayi.
2)   Kanak-Kanak
Pada peringkat kanak-kanak dari umur 3 tahun hingga 6 tahun dihantar untuk diasuh di Taman Didikan Kanak-Kanak (Tadika) atau istilah yang seumpama dengannya.
3)   Budak-Budak
Mulai dari umur 7 tahun hingga 12 yahun dihantar                                                                                                                            belajar di sekolah rendah.
4)   Pra-Remaja
Pra-remaja berumur 13 hingga 15. Pada tahap ini belajar  pada peringkat menengah rendah.
5)   Remaja
Berumur antara  15 hingga 18. Pada tahap ini remaja begitu aktif dan belajar pada peringjat menengah.
6)   Remaja Matang
Remaja matang ini berumur antara 19 hingga 20 adalah belajar di menengah atas atau kolej.
7)   Pasca Remaja
Berumur antara 21 hingga 23 belajar di universiti bagi peringkat ijazah pertama
8)    Pemuda -  Pemudi
Tampan berumur antara 24 hingga 25 tahun dan jika meneruskan pengajian adalah pada peringkat Ijazah Sarjana.
9)   Sempurna Pemuda – Pemudi
Berumur antara 25 hingga 30 tahun. Jika meneruskan pengajian ialah pada peringkat Doltor Falsafah.
10)                      Pra Dewasa
Berumur antara 31 hingga 40. Masa aktif bekerja dan kehidupan berkeluarga.
11)                      Dewasa
Berumur antara 40 hingga 65 tanun. Matang dan puncak dari kerjaya jika berprestasi.
12)                      Tua
Berumur 66 yahun ke atas. Sudah bersara. Tapi ada yang masih bekerja menurut kecenderungan masing-masing.

Pentahapan di atas menurut kebiasaan. Mungkin ada kelainan. Misalnya seorang berumur 40 tahun masih belajar pada peringkat Doktor falsajah dan sebagainya.
Sekian.

No comments:

Post a Comment