June 24, 2020

KEMBALI KE SEKOLAH: CABARAN UNTUK KEJAYAAN


KEMBALI KE SEKOLAH: CABARAN UNTUK KEJAYAAN
(Fikrah Bangi: 595),
BBB: 02 Zulkaedah 1441H. = 24 Jun 2020M. (Rabu).

Selamat kembali ke sekolah, khususnya bagi pelajar SPM dan STPM dan yang setaraf dengannya. Perkembalian pada kali ini berlainan dengan  kembali persekolahan dalam masa normal yang lepas, tiada heboh diperkatakan tentang sekolah, tetapi kali ini banyak peraturan yang dihadapi sebagai norma baru persekolahan. Pelajar juga  berada di dalam suasana terganggu, oleh kerana sudah tiga bulan tidak bersekolah akibat dari wabak Covid-19. Pelajar juga di dalam kerisauan memikitkan akan menghadapi peperiksaan dalam tempoh empat bulan lagi, sedangkam pelajaran telah ketimggalan sejak tiga bulan yang lal;u, walaupun ada  yang menerima pengajian secara online, tetapi menurut pelajar tidak sama dengan pengajian bersifat semuka dengan gutu.
Namun semua halangan ini diharap kepada guru merupakan cabaran. Guru berkorban, sungguhpun dalam masa sekolah tidak dibuka, berusaha menyampaikan pengajaran secara online, Kepada  430,000 guru mereka rela mengurangkan  tempoh cuti penggal persekolahan bagi menampung kekurangan dan ketinggalan pengajaran selama tiga bulan tidak bersekolah.

Kepada, terutamanya pelajar, diharap masalah yang dihadapi adalah sebagai cabaran bagi mencapai keputusan yang lebih baik dari musim tanpa Cobid. Adalah diharapkan semasa berada di rumah, pelajar telah mengambil peluang menghadapi pelajaran  sebagai  persediaan. Jangan ada di dalam fikiran pelajar, bahawa demgan musim Corbid-19, ,barangkali ada pertimbangan yang lebih ringan dari segi peperiksaan, kerana nilai dan standard pengajian dan mutu peperiksaan tiada kompromi. Penilaian standard tidak berubah dan soal mutu tidak ada kompromi.
Apa yang perlu bagi pelajar memahami dan menguasai semua bidang pelajaran yang dihadapi, Ambil peluang selepas kembali ke sekolah bertanya guru apa yang kurang difahami semasa  tutup sekolah yang lepas. Banyak berbincang dengan rakan-rakan sepengajian mengenai persoalan yang tidak difahami.

Jangan ada di dalam fikiran dan tindakan pelajar konsep memilih bahagian tertentu dan meninggalkan sebahagian yang dianggap tidak keluar dalam peperisaan. Tumpukan perhatian kepada semua yang terangkum di dalam kurikulum dan jadikan amalan memahami pelajaran dan menguasai fakta-fakta. Menguasai fakta adalah faktor utama bagi mendapat markah yang baik yang dipersembahkan dengan teratur dan baik.

Latihan di dalam memahami kehendak soalan dan memberi jawapan yang tepat adalah penting di dalam menjawab soalan. Sebab itu perlu sering mengadakan latihan menjawab dengan memahami dan menepati dengan kehendak soalan. Kesedaran tentang tepat atau tidak dapat disedari melalui perbincangan.
Ingatlah setiap  soalan di dalam peperiksaan, telah tersedia skema jawapan yang disediakan bagi pemeriksa. Sebarang olahan dan tambahan seharusnya tidak lari darii kehendak soalan.
Bertanyalah guru-guru, kerana antara mereka berpengalamandi dalam memeriksa kertas peperiksaan. Pengalaman yang sedemikian amat berguna bagi pelajar yang diajar oleh guru berpengalaman.

Sekian.

No comments:

Post a Comment