June 3, 2020

FAKTOR MEMAJUKAN WARGA DAN NEGARA


FAKTOR MEMAJUKAN WARGA DAN NEGARA
(Fikrah Bangi::  577),
BBB:   11 Syawal 1441H. = 03 Jun 2020M. (Rabu).

Universiti adalah agent bagi kemajuan individu – warga negara dan bangsa. Universiti bukan saja dilihat sebagai institusi yang memperkembangkan ilmu demi ilmu, tetapi juga dilihat dari segi praktikal, bahawa dengan ilmu dapat memajukan individu sebagai warga negara dan juga negara. Lamtaran itu semua bidang yang dapat memajukan individu sebagai warga negara dan negara hendaklah dikaji dan diterokai oleh universiti bagi kepentingan masyarakat dan negara. Dalam kata lain universiti adalah agent bagi memajukan individu, masyarakat dan negara. Terlalu banyak bidang yang seharusnya diteroka dan disediakan bagi  invividu, masyarakat dan negara maju. Di bawah disentuh bidang-bidang utama:
1)    Pendidikan
Warga negara atau rakyat adalah faktor penting di dalam memajukan negara, sebab itu negara atau pemerintah hendaklah mewujudkan pendidikan terbaik bagi warga negaranya dari peringkat pra-sekolah, persekolahan, kolej, pra-universiti dan universiti dan berbagai peluang pelajaran bagi warga negara. Semakin masyarakat berpelajaran makin maju masyarakat. Berbagai bidang pelajaran perlu disediakan. Antaranya:
2.  Ekonomi
Faktor penting di dalam memajukan masyarakat dan negara, bahkan hingga kepada peringkat antarabangsa. Bidang ini banyak disedia dan diteroka oleh universiti dan merupakan pilihan popular bagi pelajar. Termasuk di bawah ekonomi ialah perdagangan,  kewangan dan sistem-sistem yang berhubungan dengannya.
3. Pertanian dan Perladangan
Dua bidang yang amat penting sebagai sumber makanan dan penghasilan. Dalam keadaan gawat seperti  wabak Covid-19, negara tidak  dapat bergantung pada luar, maka berdikari dari segi pertanian dan perladangan amat penting.
Pertanian termasuklah penggunaan tanah bagi menghasilkan padi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Termasuk di bawah bidang pertanian ialah perikanan baik di laut sungai dan kolam daratan
Manakala bidang perladangan ialah menghasilkan  seperti kelapa sawit, getah, kayu-kayan dan berbagai tumbuhan yang menghasilkan pendapatam.
4 )  Pentadbiran
Perjalanan negara, pemerintahan, mentadbir organisasi, pejabat, institusi dan berbagai  urusan perniagaan memerlukan pentadbiran yang baik, maka kemahiran pentadbiran seharusnya ditawarkan oleh universiti
5. Pelamcongan
Sektor pelancongan menjadi sektor yang penting bagi penghasilan negara. Sebab itu segala perkara yang berhubung dengan pelancongan  wajar disediakan oleh  universiti. Ini termasuk mempromosikan  dari segi pemuliharaan alam semula jadi, warisan, budaya, seni, ciri masyarakat, berbagai kemudahan disediakan bagi pelancong dalam negara dan luar negara.
Bersambung ...
Sekian.

No comments:

Post a Comment