June 5, 2020

PENJENAMAAN UNIVERSITI DENGAN ISLAM


PENJENAMAAN UNIVERSITI DENGAN ISLAM
(Fikrah Bangi:  579),
BBB:  13 Syawal 1441H. = 05 Jun 2020M. (Juma`at).

Antara bidang keilmuan yang ditawarkan di universiti, bahkan membawa nama bagi universiti ialah:
1)    Islam
Terdapat beberapa buah universiti yang menjenamakan universiti dengan Islam, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang lahir selepas 1980an, Universiti Sains Islam Malaysia dan Universiti Islam Malaysia. Penjenamaan Islam kepada universiti seperti UIAM di Gombak Selangor bagi merealisasikan pendekatan, bahawa semua ilmu dapat didekati dengan Islam. Misalnya konsep ekonomi adalah ekonomi yang dlihat secara Islam. Demikianlah dengan bidang-bidang seperti perundangan, pendidikan, pembangunan dan sebagainya. Setakat mana kejayaan perlu dibuat kajian.  Pendekatan ini berbeza dari pendekatan Fakulti Islam seperti di UKM atau Akademi Islam di Universiti Malaya yang merupakan satu bahagian yang tersendiri  dari segi bidang keilmuan Dalam kata lain bahagian lain tidak semestinya selari dengan pandangan Islam.

Sebuah lagi universiti yang menjenamakan dirinya dengan  Islam ia;ak Universiti Sains Islam Malaysia yang lahir selepas tahun 2000. Universiti ini melihat dari segi Islam, bahawa  semua ilmu adalah sebagai  sains secara menyeluruh. Di bawahnya terbahagi misalnya sains tulen, kemanusiaan,kerohanian dan sebagainya. Sebagaimana UIAM melihat  semua ilmu dapat di;ihat secara perspektif Islam,maka demikianlah dengan universiti ini.  Namun hasil-hasilnya belum dapat ditampilkan dengan jelas. Jika ada perbedaan, maka tidak juga diperlihatkan dengan jelas atau apakah ianya sekadar menjenamakan sedangkan operasi dan pendekatannya tidak berbeza dari  IPTA  dan LPTS yang lain ?
Sebuah lagi universiti yang lahir agak baru iaitu  selepas 2010 ialah Universiti Islam Malaysia. Universiti ini lahir bagi melanjutkan  tradisi Kolej Islam yang ditubuhkan pada tahun 1956 – menjelang kemerdekaan. Hasrat mewujudkan universiti Islam telah lama dirancangkan, ketika UKM mau didirikan, pihak yang memperjuangkan universiti Islam lanjutan dari Kolej Islam mau universiti itu dinamakan sebagai universiti Islam, tetapi yang nyata pejuang-pejuang kebangsaan lebih berjaya dan universiti dinamakan Universiti Kebangsaan Malaysia, bukannya universiti Islam, nama Islam hanyalah sebagai satu fakulti di UKM. Ini tentulah tidak memuaskan hati terutama bagi alumnai Kolej Isalam Malaya. Kelahiran UIAM, walaupun pada asalnya menggunakan tapak bagi Kolej Islam di Petaling Jaya, selepas di Kelang, pihak  pejuang Kolej Islam melihatnya bukan sebagai Universiti Islam lanjutan Kolej Islam Kelang sudah tentulah dilihat tidak mencerminkan hasrat dan konsep Kokj Islam Kelang, demikian dengan  kelahiran Universiti Sains Islam Malaysia juga tidak memenuhi hasrat pejuang dan alumnai Kolej Islam Kelang. Lantaran itu pendukung bagi lanjutan Kolej Islam Malaya berhasrat menubuhkan Universiti Islam Malaysia. Kumpulan ini diketuai oleh  alumnai Kolej Islam Malaya Tan Sri Dato` Dr. Yusof Noor. Hasil dari hasrat mereka ini,mereka telah menubuhkan `Universiti Islam Malaysia` yang bertapak di Cyber Jaya, Selangor. Sebagaimana telah disebutkan, universiti ini hanya mengambil pelajar secara terhad, iaitu pelajar pada peringkat sarjana dan Ph. D di dalam bidang-bidang yang releven dengan hasrat dan cita-cita universiti berkenaan. Universiti ini mempunyai kawasan kampusnya yang tersendiri di Cyber Jaya Selangor.

Walaubagaima falsafah, dasar dan pendekatan universiti ini, masih tidak jelas, sekurang-kurangnya bagi orang awam. Kegiatannya juga tidak menonjol.
Dengan tiga buah universiti yang menjenamakan diri dengan Islam sudah cukup wadah bagi universiti-universiti berkenaan memperjuangkan ilmu dari perspektif Islam. Kita menunggu hasil yang jelas yang membedakan universiti, perjuangan, pendekatan bahkan keistimewaan dan kejayaan mereka berbanding dengan universiri-universiti yang tidak menjenamakan mereka dengan Islam.
Sekian.

No comments:

Post a Comment