October 11, 2015

Al-Ra`d: Fenomena Kejadian Alam Mengukuhkan Keimanan


BBB, 26 Zulhijjah 1436 = 10 Oktober 2015 (Sabtu):


Surah Al-Ra`d (13) adalah Makkiyyah mengandungi 43 ayat.
Berbagai pendekatan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w. sebagai dakwah dan panduan ummah. Ada yang langsung bersifat prinsip-prinsip aqidah, ada yang bersifat maklumat tentang perjalanan ummah-ummah sebelumnya, ada yang bersifat perintah dan larangan, ada yang bersifat cerita dan ada yang dihadapkan dengan pembuktian bersifat ilmu yang penerima dapat menilai kandungan dan kebenaran. Mereka seharusnya membuat pertimbangan rasional dan sepatutnya menerima kebenaran yang dihadapkan kepada mereka. Sebarang penolakan yang bersifat ilmu yang jelas mengandungi kebenaran, bererti mereka anti keilmuan dan anti kebenaran.
Surah Al-Ra`d yang bererti `Surah Guruh` adalah membawa tema dan persoalan yang berhubung dengan sains alam, khususnya yang berhubung dengan fenomena langit bumi yang memberi kesan kepada kehidupan dan kelangsungan kehidupan di bumi, iaitu satu realiti yang manusia saksi, alami dan berlangsung dengan kelangsungan alam itu sendiri. Sebagai pendekatan permulaan manusia dibentang  dengan kenyataan, bermaksud:
``Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya. Kemudian Ia bersemayam di atas `aras. Dan Dia memudahkan matahari dan bulan yang setiap satu beredar menurut ketentuan masa yang ditetapkan. Allah jua Yang Mentadbir segala urusan. Ia menyerlahkan tanda-tanda kekuasaanNya satu persatu supaya kamu dengan pertanda-pertanda ketuhanan itu kamu mendapat keyakinan (13.2).
Pemaparan ayat Al-Qur`an di atas adalah bagi mencelikkan minda masyarakat Jahiliyyah pada zaman Baginda Rasulullah s.a.w., bahkan pada zaman kita ini, yang barangkali memandang seperti biasa fenomena alam hingga kerana terlampau biasa menjadikan pengalami-pengalaminya tidak kisah sama ada faham atau tidak.
Ayat Al-Qur`an menganjurkan agar melihat fenomena alam sebagai pertanda kekuasaan Tuhan. Bahawa alam fizikal kita ini terdiri dari langit atau difahami sebagai angkasa dan kandungan dan bumi (sebahagian daripadanya) di dalam mana manusia dan kehidupan-kehidupan yang lain hidup. Sesungguhnya Allah menjadikan matahari dan bulan dalam mana bumi dan bulan bergerak di atas orbit masing-masing mengelilingi matahari. Pergerakan ini juga disertai planet-planet dan gugusan-gugusan bintang-bintang yang masing-masing bergerak di atas orbit masing-masing. Kewujudan matahari, bulan, bumi, planet-planet dan bintang-bintang bukan sekadar bergerak. Tetapi memberi kesan kepada kesemua kejadian yang dicipta Tuhan. Daripada pergerakan, misalnya bagi bumi yang menjadi tempat kehidupan manusia menghasilkan siang dan malam, menghasilkan musim-musim, daripada pertukaran siang dan malam menjadi kiraan kehidupan dari hari, minggu, bulan , tahun, dekad, abad, milinium dan seterusnya. Di dalamnya manusia dan hidup-hidupan yang lain meneruskan kewujudan. Di dalam kehidupan yang terus bergerak manusia hidup bekerja, mendapat rezeki dari pertukaran hari, hujan dan panas, menumbuhkn tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan bahan-bahan pertanian bagi makanan dan hidup berkeluarga di atas muka bumi bagi meneruskan kelangsungan.
Di dalam hal ini ayat Al-Qur`an mengisyaratkan bermaksud:
``Dan Dialah menjadikan bumi terbentang luas dan menjadikan padanya gunung ganang (terdiri kukuh) serta sungai-sungai (yang mengalir) dan dari tiap-tiap jenis  buah-buahan, ia jadikan padanya pasangan – dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang (mahu) berfikir (13.3).
Proses ke arah fenomena alamiah di atas  bergantung pada cuaca, angin dan hujan yang menyuburkan tanam-tanaman. Antara fenomena alam yang berlaku bagi mewujudkan hujan bagi menyubur dan menghidupkan tumbuh-tumbuhan.
Di dalam ayat Al-Qur`an  menyebutkan bermaksud:
``Dialah yang memperlihatkan kilat kepada kamu untuk menakutkan (dari panahan petir) dan memberi harapan (dengan turunnya hujan) dan Ia menjadikan awan tebal dan berat (dengan air). (13.12).
Maha Besar Allah yang mengatur proses alamiah yang menyedialah keperluan hidup. Bahawa kewujudan laut dan daratan, kewujudan matahari dan bulan ada hubungan dengan pertukaran musim pada bumi yang bergerak menurut peraturan yang menghasilkan musim-musim. Panas matahari menyedut air dari lautan dan melalui angin mengarakkan awan hitam dan menggugurkannya di perbatasan gunung dan tanah-tanah dikejauhan yang darinya mengalirkan alur dan sungai dari hulu ke kuala. Dari bantuan air yang diturunkan bumi subur, manusia bertani dan bercocok tanam dan menghasilkan bahan-bahan makanan yang mereka bergantung hidup dari hasil tanam-tanaman dikurniai Tuhan, begitu juga turut bergantung hidup-hidupan yang lain yang dijadikan antaranya untuk kepentingan manusia itu sendiri.
Ayat Al-Qur`an menegaskan lagi bermaksud:
``Ia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu membanjiri tanah-tanah lembah (dengan airnya) menurut kadar yang ditetapkan Tuhan untuk faedah makhlukNya.`` (13.17).
Juga ayat Al-Qur`an menerangkan bermaksud:P
``Dan di bumi ada beberapa potong tanah yang berdekatan (tetapi berlainan keadaannya), dan padanya ada kebun-kebun anggor dan jenis-jenis tanaman serta pohon-pohon tamar (kurma) yang berumpun dan tidak berumpun, semuanya disiram dengan air yang sama dan Kami tambahkan buah setengahnya dari setengahnya yang lain (pada bentuk, rasa dan baunya). Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang (mahu) berfikir serta memahaminya. (13.4).
Sesungguhnya Allah membentangkan realiti fenomena Alam yang dialami manusia dan menjadi sebahagian dari proses kehidupan manusia itu sendiri, bagaimanakah manusia mau menafikannya ? Lebih-lebih anih, jika manusia  mengakui dengan pengalaman kehidupan yang dilalui, mengapa dari kalangan mereka tidak beriman ?

Sekian.

No comments:

Post a Comment