October 12, 2015

Islam Dan Alam: Tafsiran Menurut Maududi


BBB, 27 Zulhijjah 1436 =  11 Oktober 2015 (Ahad):


Di dalam Surah Al-Ra`d (13), kandungannya antaranya membicarakan tentang langit, matahari dan bulan yang semuanya bergerak menurut paksi masing-masing (13.2). Surah ini juga membicarakan tentang pertukaran siang dan malam, turunnya hujan mengalirkan air ke sungai-sungai (13.3) menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkan buah-buahan (12.4). Allah menurunkan hujan dan membanjiri lembah dan sungai ini adalah menurut kadar dan jumlah tertentu yang sesuai dengan keperluan kehidupan (13.17). Semua fenomena di atas menurut Al-Qur`an dari Surah Al-Ra`d yang sama Allah berfirman bermaksud:
``Dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk patuh, sama ada  dengan sukarela atau dengan paksa dan (demikian juga) bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang.`` (13.15).
Di dalam hubungan dengan kejadian alam dan kandungan serta kelangsungan yang berlaku menurut Maududi adalah secara nature menurut kejadian yang ditentukan Allah. Menurut Maududi sifat dan nama Islam yang bermaksud penyerahan, patuh dan selamat adalah nama yang selari dengan nature alam, kepatuhan kepada aturan (yang ditentukan oleh Tuhan), lantaran itu ianya adalah Islam –selamat sejahtera.
Maududi menarik perhatian bahawa Islam adalah bersifat fitrah yang sesuai dengan nature alam dan kejadian manusia itu. Kata Maududi. Islam bukan rekaan atau bawaan manusia atau sebarang pengasas. Islam tidak seperti setrengah agama umpamanya Christian dinisbahkan kepada  Jesus Christ, tidak seperti Buddhism yang dinisbahkan kepada pengasasnya Gautama Buddha, Zoroastrianism yang dinisbahkan kepada pengasasnya Zoroaster. Begitu juga Islam tidak dinisbah kepada sebarang puak (tribe) seperti Judea agama bagi kaum Yahudi yang diambil dari nama puak Judah dari tempat Judea yang menjadi tempat kelahiran agama Yahudi.
Menurut Maududi, ``But not so with Islam. The religion enjoys the unique distinction of having no such association with any particular person, people, or country. It is neither the product of any human mind nor is it confined to any particular community. It is a universal religion and its objective is to create and cultivate in man the quality and attitude of Islam.``
(Sayyid Abul A`la Maududi, Towards Understanding Islam, (translated and Edited by Khurshid Ahmad), Islamic Publications Limited, Lahore, Pakistan, 1972: 1).
Islam dari segi penyerahan ditafsirkan oleh Maududi, bahawa alam dan kejadian semuanya mempunyai aturan-aturan dipatuhi dari sebesar-besar kejadian sehinggalah kepada yang sekecil-kecilnya alam yang terdiri dari rangkaian nebula, matahari, bulan, planet dan bintang-bintang mempunyai kedudukan masing-masing dan patuh kepada aturan-aturan misalnya bumi dan bulan serta planet-planet bergerak beredar di atas paksi masing-masing dan bergerak menurut kelajuan ditentukan. Dari putaran bumi keliling matahari misalnya mewujudkan siang dan malam. Begitu juga kejadian pada permukaan bumi juga menurut peraturan. Misalnya angin bertiup, laut berombak, lalu angin mengangkat air dari laut dengan awan hitam dan pecah gugur diperbukitan dan perbatasan-perbatasan yang jauh mengalirkan air melalui alur dan sungai hingga ke kuala dan laut. Dengan hujan dan adanya alur dan sungai menyuburkan tumbuh-tumbuhan, kebun dan ladang. Dengan hasil-hasil yang dapat dituaikan mampu menyara hidup bagi penghuni dan masyarakat bagi sesuatu tempat, negeri dan sebagainya. Demikianlah dengan aturan yang ditentukan oleh Tuhan manusia hidup dan dapat meneruskan kelangsungan hidup.
Menurut Maududi, penyerahan diri dan kepatuhan yang ditentukan oleh Tuhan ini bukan setakat alam fizikal dan lahiri sahaja, tetapi tubuh badan manusia sendiri turut menyerah dan mengikut perintah tabi`i yang diatur Ilahi. Misalnya kesegaran tubuh badan perlu kepada minuman dan makanan, jadi sebagai menurut aturan tabi`i manusia minum dan makan, begitu juga manusia, perlu tidur dan jaga bagi meneruskan kehidupan. Mereka juga perlu menjaga kesihatan bagi tubuh fizikal mereka (Maududi, Towards Understanding Islam, hlm, 2).
Dengan penyerahan dan kepatuhan semua pihak dari universe, matahari, bumi, planet-planet dan bintang-bintang, juga kepatuhan kejadian yang ada dimuka bumi dari kejadian yang terdiri dari cuaca, angin, hujan, tumbuhan dan diri manusia sendiri, maka alam cakrawala bergerak secara selamat,  tidak berlaku perlanggaran dan semua kehidupan di muka bumi turut menyerah dan patuh, maka semuanya adalah di dalam selamat sejahtera. Ini adalah merupakan ciri dan sifat Islam kealaman. Jadi pada hakikatnya alam, cakrawala, matahari, bumi, bulan, planet-planet dan bintang-bintang adalah menyerah diri dan patuh pada aturan Ilahi, maka semua selamat, sejahtera – Semuanya bersifat Islam dan berada di dalam Islam, termasuk anggota tubuh badan manusia itu.
Di sebalik dari apa yang diperkatakan di atas andainya berlaku ketidakpatuhan, misalnya matahari, bumi, bulan dan planet-planet yang lain tidak mengikut peraturan atau berlaku kerosakan dan kekacauan yang tiap satu tidak lagi bergerak di atas  paksi masing-masing, maka akan berlaku perlanggaran dan kerosakan – Kita berlindung dengan Allah dari berlaku sedemikian. Demikian juga di bumi, andainya malam dan siang tidak mengikut aturan, berlaku kemarau panjang  dan kering sungai dan lautan, maka berlakulah kemusnahan dan binasalah kandungan bumi. Bahkan jika segala yang lain berjalan dengan teratur, tetapi andainya tubuh badan manusia misalnya tidak mengikut peraturan. Misalnya tidak makan dan tidak minum, tidak menurut peraturan, tidak cukup tidur dan berada di dalam alam sekitar yang merosakkan, maka  tubuh badan berkenaan berada di dalam sakit dan boleh merosakkan, bahkan boleh membawa kepada kematian.
Dalam kata lain Maududi menggalurkan bahawa `Islam` adalah sifat alam dan segala kejadian, semuanya patuh pada aturan Tuhan sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan bumi tunduk patuh  sama ada dengan sukarela atau dengan paksa dan (demikian juga) bayang-bayang mereka pada  waktu pagi dan petang.`` (13. 15).
Seterusnya ayat Al-Qur`an membuat pertanyaan, bermaksud:
``Bertanyalah (wahai Muhammad), Siapakah Tuhan Yang Memelihara dan Mentadbirkan langit dan bumi ? Jawablah Allah !`` (13.16).
Demikianlah alam dan segala kejadian secara fitrah dan tabi`i adalah Islam. Manusia diberi akal seharusnya juga turut patuh menerima Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment