October 10, 2015

Soal Bahasa Dalam Kisah Nabi Yusuf


BBB,  25 Zulhijjah 1436 = 09 Oktober 2015 (Jumaat):
Selepas membicarakan tentang watak dan perwatakan di dalam `Kisah Nabi Yusuf` dari Surah Yusuf (12) yang merupakan pembicaraan terletak di bawah bidang sastera (adabiyyah), maka Penulis bercadang untuk membicarakannya dari aspek bahasa. Sesungguhnya Penulis berpendapat, pembicaraan sebelum ini tentang `Kisah Nabi Yusuf` telah begitu panjang berbanding dengan surah-surah sebelumnya (11). Namun bila sedikit kajian terhadap bidang bahasa yang hendak diaplikasikan kepada `Surah Yusuf` berbagai aspek muncul sebagai bidang yang releven untuk diaplikasi dan untuk dibicarakan, hingga Penulis dapati tidaklah wajar berpuluh aspek yang mau dibicarakan kepada Surah Yusuf, sedangkan persoalan bahasa boleh diaplikasikan kepada seluruh Al-Qur`an, tetapi tentulah ianya pula suatu bidang yang besar dan luas dan di luar dari kemampuan bagi menjangkaunya. Bayangkan Maulana Abul A`la Maududi ulama terbesar dari India yang mengkaji tentang istilah `Islam` bagi memahami maksudnya melahirkan buku terkenal dan popularnya yang berjudul `Towards Understanding Islam. (Abul A`la Maududi, Towards Understanding Islam, Islamic Publications Ltd, Lahore, 1970, 177hlm.). Demikian juga dengan kajian beliau terhadap istilah dan konsep ibadat menghasilkan pula buku `Worship In Islam (Sayyid Abul A`la Maududi, Worship In Islam, Islamic Research Academy, Karachi, 2000, 120hlm.) Kedua-dua buku di atas asalnya dalam bahasa Urdu dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.    Bayangkan pula seorang pengkaji/penyelidik dari Jepun – Toshihiko Izutsu (1914-1993) yang mengkaji hanya satu istilah dalam Islam, iaitu istilah `Iman` di dalam Al-Qur`an bagi tesis Doktor Falsafah (Ph.D)nya di McGill University , Montreal, Canada yang menghasilkan buku, The Concept of Belief In Islamic Theology.  (Toshihiko Izutsu, The Concept of Belief In Islamic Theology, Islamic Book Trust, Kuala Lumpur, 2006, 313hlm.)


Beliau juga menterjemahkan Al-Qur`an ke dalam bahasa Jepun dan menghasilkan beberapa buku seperti God  And Man In The Qur`an, Ethico-Religious Concepts In The Qur`an, A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts In Sufism and Taoism, The Concept and Reality of Existence, History of Islamic Thought, Mystical Philosophy, Islamic Culture, Consciousness and Essence, Cosmos and Anti Cosmos dan lain-lain (Pengenalan pada kulit luar belakang buku The Concept of Belief In Islamic Theology). Bidang bahasa sahaja begitu luas dan di luar kemampuan untuk merangkumi semua.
Dilihat dari sudut bahasa bagi Surah Yusuf, maka surah ini sebagaimana belasan surah yang lain di dalam Al-Qur`an adalah bermula dengan huruf ringkas  - Alif lam ra`, yang Allah jua yang mengetahui akan maksudnya. Ia mencerminkan mukjizat Al-Qur`an dan identiti bagi Kitab Suci  tersebut yang tidak ada ungkapan huruf-huruf ringkas sedemikian di dalam kitab-kitab yang lain.  Keistimewaan yang membezakan dari yang lain bahawa di dalam sesuatu surat Al-Qur`an terdapat bilangan ayat di dalam surah yang memudahkan untuk dirujuk dan membezakan dari segi pecahan ayat-ayat.
Bahasa dan ayat-ayat di dalam Al-Qur`an, khususnya ayat-ayat di dalam Surah Yusuf adalah bahasa dan ayat-ayat yang sempurna. Membaca ayat-ayat di dalam Surah Yusuf terasa kelancaran, kelembutan dan keindahan. Surah Yusuf adalah menceritakan tentang peristiwa yang pernah berlaku di dalam sejarah hidup manusia pada zaman Nabi Allah Ya`kub berlatarbekangkan negara Kan`an dan Mesir. Ceritanya bersifat kisah yang bahasanya adalah bahasa prosa yang lancar menceritakan tentang kisah satu keluarga Ya`kub yang menghadapi ujian kehidupan yang diwarnai kasih sayang, sifat dengki, menghadapi kegawatan hidup yang pada puncaknya menghadapi penyelesaian yang menginsaf dan membahagiakan.   
Dari segi struktur penceritan terbahagi kepada tiga iaitu:
1)      Pencerita yang bersifat firman dari Allah Subhanahu wa Ta`la bermula dari awal ayat hingga ayat tiga.
2)      Pihak yang diberitahu tentang cerita, iaitu Nabi Muhammad s.a.w. yang ditujukan cerita berkenaan.
3)      Komponan cerita bermula dari ayat 4 – 101 – Tentang keluarga Ya`kub yang berfokus kepada Yusuf  
Ayat-ayat  kembali fokus kepada Nabi Muhammad s.a.w. mulai 102-111 sebagai kesimpulan dan penutup.
Ayat-ayat di dalam penceritaan tidak bersifat laporan dan pernyataan semata-mata, tetapi dihidupkan dengan  bahasa seperti `Cakap Ajuk` seperti:
``Berkata Yusuf kepada bapanya, ``Wahai bapaku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang dan matahari serta bulan  tunduk memberi hormat kepadaku.`` (12.4).
Cakap ajuk memang banyak terdapat di dalam Kisah Nabi Yusuf. Contoh pada tempat lain ialah (12.5), (12.8), (12.10), (12.11), (12.13), (12.14), (12.17) dan banyak ayat lagi.
Terdapat ungkapan yang bersifat dialog seperti percakapan yang diungkap oleh Nabi Yusuf tentang mimpinya kepada bapanya dan dijawab oleh bapanya, melarang menceritakan mimpi berkenaan kepada bapanya (12.4-5), begitu juga dialog antara Nabi Yakub dengan anak-anak yang meminta untuk membawa Yusuf bersama berkelah (12.11-14), begitu juga dialog antara dua banduan yang dimasukkan ke penjara tentang mimpi kepada Yusuf (12.36-37). Begitu juga dialog antara Raja dengan pesuruhnya bagi menemui Yusuf untuk menjemputnya bagi menta`bir mimpi Diraja (12.43-51) dan beberapa tempat yang lain lagi.


Manakala pada tempat yang lain terdapat elemen seperti monolog, sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf tentang kes yang dikaitkan dengan dirinya, Yusuf bermonolog bermaksud:
``Maka tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat cenderung kepada melakukan kejahatan,, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhankau Amat Pengampun lagi Amat Mengasihani (12.53).
Terdapat perkataan yang terlucut secara sponton dari pengungkap oleh situasi tertentu dari gambaran suasana tertentu seperti ungakapan Zulaikha terhadap Yusuf  `Heyta lak` dalam keadaan ia terpengaruh dengan nafsu (12.23). Begitu juga ungkapan Yusuf kepada saudara-saudaranya ``Ma`adha Allah`` , sebagai respond spontan terhadap cadangan saudara-saudara Yusuf yang mencadangkan antara mereka digantikan tempat Bunyamin sebagai tahanan yang dianggap tidak adil (12.79). Begitu juga ungkapan `Tallah` keluar dari mulut saudara Yusuf apabila mereka mendapati bahawa yang berdepan dengan mereka ialah Yusuf (12.91).
Di samping itu terdapat ungkapan do`a-do`a yang memohon pertolongan dari Allah di atas berbagai masalah dan karinah, lantaran hanya Allah jua sebaik-sebaik pelindung dan pemelihara (12.33-34), dan (12.101). Sebenarnya banyak lagi aspek-aspek bahasa yang dapat dibicarakan.
Pendeknya dengan cerita yang terindah dan diungkapkan dengan bahasa yang licin dan indah cerita yang kaya dengan nilai estetika itu dapat memukau khalayak dan memuaskan mereka (katarsis) dan banyak pengajaran yang dapat dimanfaatkan.

Sekian.                                                          

No comments:

Post a Comment